Det från och med 2004 ”nya” paret på Kullaberg häckar även i år. De har emellertid bytt bohylla. Paret lade tre ägg, vilka alla kläcktes och 3 ungar kom på vingarna vid midsommartid. Dessvärre blev inte ungarna ringmärkta detta år.

Det andra paret tycks ha försvunnit. Hanen som kläcktes 1993 kanske passerat åldersstrecket?