Paret från 2004 och 2005 fortsätter att häcka framgångsrikt på samma bohylla som 2005. Fyra ägg lades och två ungar, båda hanar, ringmärks i början på juni.

Alf Petersson rapporterar i bild och text om läget för pilgrimsfalkarna.