Att våra pilgrimsfalkar är trogna Kullaberg kan vi se av de iakttagelser som ganska regelbundet görs i området.

Någon av de första dagarna i april kom e-post från Ulrica Melin, som hade varit ute och gått runt Mölle mosse. Hon var ganska övertygad om att det var en pilgrimsfalk hon hört och sett, men ville gärna ha det bekräftat. Hon bifogade också ett foto – taget på långt avstånd – på den observerade fågeln.

Vi kan bara hålla med och konstatera att det rör sig om en pilgrimsfalk. Kanske en något udda sittplats uppe i en tall.

Hur blev då året för våra Kullabergsfalkar? Alf Petersson fotograferar och berättar om häckningssäsongen 2007.