Förändringar i reviret. Samma hona som tidigare år ( vänster ben liten blå ring, höger ben lila EO) däremot en ny omärkt hane och därmed med okänt ursprung.
När vi kom ner på bohyllan var där en död unge, men inte ett spår efter de andra tre. Inga yttre tecken som kunde leda oss på spåret till dödsorsaken. Kan det ha varit mård, berguv?


Spridda dagboksanteckningar från 2009. Samtliga foton Alf Petersson:

22 mars – Honan på plats med byte på ”rosenhyllan”, alltså den gamla häckplatsen. Hanen fanns också närvarande i branten. Problemet är att korpen verkade ligga och ruva snett nedanför i samma brant. Vi får väl avvakta utgången av det hela.

3 april – Honan har börjat ruva. 2 ägg i boet. 10 meter under falkhyllan ruvar korpen.

7 april – Besökte ravinen i går. Honan ruvade hårt hon var ovillig att visa äggen. Vände sig ett halvt varv såg då att det var fler än två ägg, alltså tre eller kanske fyra ägg. En trappa ner ruvade korpen.

1 juni – Pilgrimsfalkarna på Kullaberg hade 4 ägg vilket blev 4 ungar som idag skulle ringmärkas.

När vi kom ner på bohyllan var där en död unge, men inte ett spår efter de andra tre. Den kvarvarande ungen (som varit död högst en eller två dagar) hade inga yttre tecken som kunde leda oss på spåret till dödsorsaken. Kan det ha varit mård, berguv? – vilka båda observerats på berget under våren.

Peter Lindberg tog med sig den döda ungen för obduktion. Kanske får vi reda på orsaken senare.

De häckande fåglarna var den tidigare honan från 2002 samt en ny omärkt hane, vilka båda fanns på plats och övervakade våra förehavanden.

Ungarna blev ca. 3 veckor gamla.

Mera glädjande är att en av de pilgrimsfalkar som i år häckar på norra Bornholm (Danmark) är bördig från Kullaberg.

Bilder från häckningssäsongen

Honan skyddar ungarna från solen, samtidigt visar hon sin slitna ring med inskriptionen EO, vilket talar om att det är samma individ som häckat på Kullaberg sedan 2004