Honan är ganska säkert EO, hanen är omärkt. Tre ägg i kullen men inget kläcktes.


Spridda dagboksanteckningar text och bilder: Alf Petersson.

Årets unge – märkt AA

21 mars – Paret på plats. Parning på klipphyllan. Honans ringar verkar vara vb liten blå, hb stor lila/röd – kan vara honan EO? Honan verkar ha en skada eller utväxt runt höger öga.

7 april – Ruvade troligen inte?

14 april – Ruvar, började troligen ruva omkring den 10 april. Årets rede finns på hyllan bakom rosenbusken så det är lite svårobserverat

1 maj – Honan låg även och ruvade idag.

13 maj – Eftersom boet ligger bakom en rosenbuske och tillika högt gräs är det mycket svårt att se in på hyllan. Jag kunde dock se att det fanns unge/ungar i boet, förmodligen några dagar gamla.

26 maj – Som tidigare svårt att exakt avgöra om det endast finns en unge eller flera. Honan kom med nyslagen duva, matade en kort stund innan hon lämnade hyllan med duvan i klorna.

29 maj – Ringmärktes en unge som är en hane med ring AA av Peter Lindberg m fl. Ungen var omkring 18 dagar gammal och vägde 564 g.

24 juni – Vid ett besök idag sågs båda föräldrarna, ungen satt och gjorde sig hörd i klippbranten, var ute och gjorde några flygrundor efter föräldrarna. Honan är ganska säkert EO, hanen är omärkt.

Honan på Kullaberg, troligen märkt EO?

Den omärkta hanen

18 augusti – Den 29 maj ringmärkte Peter Lindberg den enda unge i årets häckning på Kullaberg. Det var en hane som fick den blå/röda ringen AA. Ungen var omkring 18 dagar gammal vid märktillfället.

Knappt tre månader senare – 18 augusti – hittade Johan Stenlund tyvärr ungen död vid strandkanten på Sandön. Avståndet från märk- till återfyndsplats är ca 22 km fågelvägen. I dagsläget vet vi inte vad som hänt ungen eller vad som kan vara dödsorsaken.

Den första tiden efter det att ungfåglarna tvingats (mer eller mindre) att lämna boplatsen kan vara mycket problematiska och det är inte helt ovanligt att ungar stryker med pga t.ex. svält eller råkar ut för olyckshändelser i samband med jakt efter byte. Det tar tid att få upp en bra teknik och erfarenhet för en lyckad jakt.

Eftersom arten tillhör kronans vilt så har falken skickats till Naturhistoriska museet. Förhoppningsvis ska man där också kunna göra en analys för att få fram en möjlig dödsorsak.

Bilder på den döda falken – foto: Johan Stenlund

30 nov – Ett svar från SVA har inkommit angående årets pilgrimsfalksunge från Kullaberg som påträffades död vid Sandön. Slutsatsen är att fågeln troligen kolliderat med något och fått en omfattande fraktur/blödning i bröstet. Inga metallfragment påträffade. I övrigt frisk och vid normalt hull.