Honan samma som föregående år EO, hanen är omärkt. Åtminstone två ägg värptes men häckningen misslyckades på grund av kraftiga störningar.


4 april
Var idag och kollade den gamla bohyllan. Inte så lätt då det fortfarande ligger en del snö i branterna. 

Honan låg ner på bohyllan, reste sig efter en stund samtidigt som hanen kom med byte (en talgoxe) båda flög över ravinen till andra sidan. Inga ägg kunde ses, men det är lite svårobserverat. Honan var som vanligt ”EO”, hanen fick jag inte sett om den var märkt eller omärkt.

27 april
Besökte ravinen. Till en början sågs inga falkar, men tyckte mig se ägg i boet. Hanen anländer med byte och honan kommer ut från andra sidan ravinen och möter. Honan äter bytet, därefter lämnar båda ravinen.

Ser då något vitt på gamla korphyllan – en toastol i vitt porslin!!!!!!

Denna hade man inte väntat sig … en toastol! – foto: Alf Petersson

Någon har fraktat dit stolen, hissat upp den och förankrat den i berget – foto: Alf Petersson

Länsstyrelsen informerad om tilltaget. Misstänkt brott mot reservatsföreskrifterna, förstörelse av skyddad arts boplats m.m.

30 april

Honan på bohyllan – foto: Alf Petersson

Besökte åter boplatsen då ungefär samma händelseförlopp utspelades som den 27:e. Honan fick mat satt sedan under ca. 30 min. och bara tittade på boplatsen – där det finns två ägg. Hon gick sedan in och lade sig halvliggande på äggen.

Mitt tips är att det inte blir några ungar detta året, p.g.a. mänskliga störningar.

14 maj
Tyst i branten. Satt där ca. 1 timme utan att se några falkar. Boet ganska säkert övergivet, då det bevisligen varit mänskliga aktiviteter i branten.

18 juli
Tid att återställa förödelsen. Genom Länsstyrelsens försorg plockas toalettstolen bort.

Dagboksnoteringar gjorda av Alf Petersson