Bo KU – Honan EO död. Ny hona (ringmärkt med lila (ev. röd) på vänster ben samt blå på höger. Hanen är omärkt? En unge, ringmärkt.

Bo Ku2 – Par på plats, en hona 2k (färgmärkt) samt en hane även han troligen 2k. Honan är märkt på Bornholm 2012.


Boplats KU

7 mars
Falkhonan E0 hittas död på KU. Legat död ett bra tag.

4-5 april
Jag har besökt platsen tre gånger under mars, inga falkar eller spår efter dom har setts. Men så den 4-5 april…ett par har dykt upp på lokalen om detta är paret från KU2 vet jag inte i nuläget. En falk låg under nästan en timma i ruvställning satte sig sedan på kanten framför, inga ägg kunde ses. Denna falk som bör vara honan är ringmärkt med lila (ev. röd) på vänster ben samt blå på höger.

18 april
Honan ruvade, allt lugnt under den timma jag var på plats.

17 maj
Mycket ris och snår gör att man inte kan se boet, bara tidvis skymta honan. Under min vistelse på tre timmar förekom ingen matning, vilket väl tyder på att de ännu inte kläck.

25 maj
I dag satt jag där 3,5 tim. men ingen hane sågs till. Honan lockade av och till, flög över ravinen gick in och la sig gick ut och stod på kanten. Detta upprepades med jämna mellanrum hela tiden. Jag kan inte se in på hyllan för all växtlighet, men det verkar inte bra – kanske varken ägg eller ungar.

28 maj
Äntligen har jag hjälpligt kunnat se in på bohyllan. Där finns troligen en unge (som senare blev ringmärkt). Den nya honan har kunnat avläsas genom foto. Hon är märkt på Bornholm 2012, så nu är det även danska falkar som invaderar Skåne – kul. Man kan väl se det som lite återbetalning för de som vi gett Danmark tidigare.

Boplats KU2

28 mars
Falkar har setts under hela mars vid branten, tidvis i spelflykt. Gick fram till branten den 19:e då flög en falk ut och varnande. Jag tog då kontakt med Länsstyrelsen som nästan omgående utfärdade ett interimistiskt beträdnadsförbud att gälla 1 mars – 15 juli. Om det finns häckande falkar får tiden utvisa, då man måste gå ända fram till branten och då störa falkarna för att säkert veta.

19 april
Falkar ses dagligen jaga tillsammans, en hona 2k (färgmärkt) samt en hane även han troligen 2k. Det finns tidvis även en ad. hane på plats – kanske KU hanen? Fortfarande oklart om det är någon häckning, eller om vi får invänta 2015.

På eftermiddagen den 19:e, fick jag meddelande om att det var oro bland falkarna vid KU2. Klättrare siktats i branten. Jag anmälde händelsen till Länsstyrelsen som kontaktade polisen. Två verkligt engagerade poliser anlände. Vi tog oss bort till den avlysta branten där klättring fortfarande pågick. På polisernas kommando avbröts klättringen och klättrarna uppmanades komma upp till oss.

Förhör genomfördes på plats och ryggsäckarna genomsöktes minutiöst efter eventuella ägg.

Fallet ligger nu hos åklagaren för utredning.

Min egen uppfattning är att klättringen skedde lite i oförstånd om var gränsen för det avlysta och skyltade området gick, dock erkände klättrarna att de både sett och hört falkarna.

17 maj
Falkar ses från och till, har dock inte kunnat hitta något som tyder på häckning.

Enligt uppgift har ytterligare en störning skett. På uppdrag av golfklubben har en helikopter fotograferat golfbanan och då tidvis hängt över den avlysta branten. Tilltaget lär vara anmält då tillstånd för detta saknades. Inte lätt att vara pilgrimsfalk i ett så hårt utnyttjat naturreservat!

Dagboksnoteringar gjorda av Alf Petersson