Boplats KU

Under året sågs pilgrimsfalkar ganska regelbundet på Kullaberg. Individer sågs också inom de avlysta områdena av berget, där det vid tillfälle tidigare år kunnat konstateras häckning.

Trots regelbundna kontroll kunde man dock inte se att falkarna påbörjade någon häckning och reviren verkade istället vara “tomma”.

Men så mot slutet av säsongen kunde man konstatera att falkarna trots allt genomfört en lyckad häckning och två flygga ungar kunde iakttagas tillsammans med gamla falkar.

Alf Petersson och Christer Strid