Årets kull, nymärkta – foto: Alf Petersson

Pilgrimsfalkar – både unga och gamla individer – ses regelbundet på Kullaberg. Flertalet gör dock enbart ett tillfälligt stopp eller är förbisträckande.

Trots regelbundna kontroller kan det vara mycket svårt – vilket man kanske ska se som positivt för falkarna eftersom det rör sig så mycket människor på berget – att säkerställa eventuella häckningar.

KU2

En lyckad häckning genomfördes dock under säsongen och tre ungar kunde märkas i början av juni. Dessutom fanns det ett rötägg.

Förmodligen var det samma par som häckade säsongen 2015.

Unge AA – foto: Alf Petersson
Unge SS – foto: Alf Petersson
Alla rötägg samlas in för närmare analys – foto: Alf Petersson

Förmodligen var det samma par som häckade säsongen 2015.

Peter och Micaela fotodokumenterar en av ungarna – foto: Alf Petersson

Noteringar om kön, vikt mm är viktig data – foto: Alf Petersson

Alf Petersson och Christer Strid