KU: häckning genomfördes under säsongen och fyra ungar kunde märkas den 6 juni.

KU2: Troligen genomfördes en mycket sen häckning. Två ungar sågs matas i september. Förmodligen var det samma par som häckat tidigare år, omärkt hona, märkt hane.


Hanen övervakar våra förehavanden – foto: Alf Petersson

Boplats KU

Den 4 juni kunde konstateras 3 ungar på en gammal bohylla i reviret. Dessa var kanske ca 22 dagar gamla. Eftersom vädret var för dåligt att ta sig ner till ungarna så ställdes ringmärkningen in.

Ringmärkare o klättraren Mikaela vid bohyllan för att ringmärka – foto: Alf Petersson

Bättre gick det istället två dagar senare då fyra stora ungar (ca 26 dagar gamla) ringmärktes.

De fyra ungarna på den ”vitkalkade” bohyllan – foto: Alf Petersson

Boplats KU2

Ett märkligt år!

Paret hade setts till och från i reviret redan i början av året. Mycket talade för att det kunde vara häckning på gång vid besök den 18 maj. Dock kunde inte boet lokaliseras.

Vid senare besök i maj och början av juni var det helt tyst på reviret, men den 6 juni sågs en omärkt vuxen fågel, dock inga iakttagelser som tydde på någon häckning.

Alf P noterar att han under hösten haft 2 ungar, en hona och en hane. ”Ungarna har troligen lämnat bohyllan i början av september – Är detta möjligt? Honungen tiggt ända fram till början av november, endast av hanen och fått dela byte med honom…Den unga hanen sågs till början av oktober.”

 Förmodligen var det samma par som häckat tidigare år, omärkt hona, märkt hane.

– Alf Petersson och Christer Strid –