Oklar hur det gick i revir KU, troligen ingen häckning.

Lyckad häckning (KU2) genomfördes under säsongen och fyra ungar kunde märkas i början av juni, två av varje kön. Honan omärkt och hanen märkt.


Kustbevakningen på ringmärkningsdagen, ett av flera besök vid falkreservaten – foto: Alf Petersson
Boplats KU

Oklart om det genomfördes någon häckning i detta revir under året. Falk har dock setts till och från. Utgång oviss.

Boplats KU2
Mikaela och Johan från Projekt Pilgrimsfalk gör sig klara för årets ringmärkning
– foto: Alf Petersson

Ett par har funnits i reviret hela vintern.

15 maj: Paret på plats. Turister inne i reservatet. Falkarna störtdök!
11 juni: “När jag besökte lokalen mötte falkarna upp, oklart hur gamla ungarna är …”/Alf
17 juni: Samma häckplats som tidigare år. Fyra ungar ringmärkta, två hanar och två honor. Ca 23-24 dagar gamla. Den häckande honan omärkt. Däremot hanen märkt (höger ben liten lila ring, vänster ben stor blå ring, AZ).

Två av de fyra ungarna dagarna innan de lämnade boet – foto: Alf Petersson

– Alf Petersson och Christer Strid –