KU

23 april: Vet ej i nuläget om där finns falkar.

24 maj:  Fyra ungar stora nog att märkas.

30 maj: Fyra ungar ringmärktes i en ålder av 23-25 dagar. Endast ad honan närvarande. Varnade hela tiden. Foton visade att hon var omärkt, antagligen samma hona som tidigare år (Peter, Alf, Julia och Mikaela).

KU2

23 april: Par på plats, vilket de varit hela vintern.

15 maj: Ser hanen då och då när han ger sig ut på jakt. Kan inte se ner i boet men förmodar honan ligger där.

24 maj:  Har gått ner några gånger vid boet (som jag inte ser) genast kommer en falk och kollar mig, den är i stort sett tyst, Detta är ett lurigt par, om där finns något?

30 maj: 10:10-11:50 – vandrade ner mot havet där vi befinner oss alldeles under klippan. Mikaela och Julia tog sig upp på toppen och firade ner till gamla bohyllan. En falk jamade från nästa brant västerut. Tomt på bohyllan, möjligt paret skulle kunna häcka längre västerut, men hade ej tid kolla detta (Peter, Alf, Julia och Mikaela).

– Alf Petersson och Christer Strid –