Kanske en av häckarna, feb 2020 – foto: Dan Persson
KU

6 april: Par finns, om det är ett eller två vet jag inte.

15 maj:   Har troligen kläckt under de närmsta dagarna. Honan plockade under sig hela tiden utan att visa något. Var allmänt orolig.

KU2

15 maj: Som vanligt finns det en falk i branten. Vi får vänta till längre fram och se om där blir mer aktivitet. Alltid lurigt här.

Alf Petersson & Christer Strid