KU

9 april:  Här finns ett par. Har varit här hela vintern. Osäkert på exakt var.

13 maj: Hyllan där de senaste årens produktiva par häckat var tom. Om de finns någonstans i närheten vet jag i nuläget inte.

6 juni: Letade igenom alla av mig kända tidigare använda boplatser, allt tomt.

Ku2

12 maj: Hanen varnade när han såg mig. Flög iväg och när jag gick närmare. Då jag kollade lättade även honan som flög iväg helt tyst. Alltså par på plats.

5 juni: Hittade inte boet. Troligen ingen häckning men det går inte att utesluta heller. En svagt varnande falk som stack när den såg oss.

6 juni: Ett par har tidigare funnits på plats, men idag endast en ensam falk som inte gjorde något större väsen av sig, alltså tomt.

Alf Petersson & Christer Strid