KU

26 april: När jag tittade ner på de senaste årens använda boplats var där endast gamla benrester, därutöver tomt och tyst.

KU2

29 mars:  När jag gick dit såg jag en falk (troligen hanen) genom grenverket. Samtidigt fick den syn på mig och försvann ljudlöst. Verkar lovande. 

18 juni: Ett svårhittat par. Tack vare en sändarförsedd myrspov (ett byte) hittade vi boet på en hylla som användes senast 2002. Falkarna här, är dessutom ganska tysta om man inte går rakt på.

Fyra ungar på hyllan dessutom hittades både sändare och färgringar från myrspoven. Det kommer att skrivas mer om detta fynd längre fram.

Endast tre av ungarna märktes (Mikaela).

14 oktober: Alf gör då följande iakttagelser (som bekräftar den tidigare observationen från den 5 april, se ovan): Jag var ute vid Kullens fyr den 14 okt och lyckades då få en bild (nedan) på en av de båda falkarna som häckat vid KU2 i år. Den stora ringen är blank och där har den (troligen svarta) legeringen försvunnit. 2013-2016 fanns det falkar märkta med AH. Jag har pratat med Tommy Järås som anser att falken bör ganska säkert vara märkt på BO 02, 29 maj 2015 som hane med lite lila på höger och svart på vänster.

14 okt 2022 – Emmert, hane, född i Helsingborg 2015 – foto: Alf Petersson

Alf Petersson & Christer Strid


Riktigt välfylld kräva! Skulle kunna var en av årets ungar – foto: Dan Persson