Glada i december – inventering av gladornas nattplatser den 7-8 dec 2019. Redan nu går vi ut med detta upprop för dig som vill planera deltagande.

Läs mer här!

Så här blev resultatet inom NV-Skåne 2016 och 2017.