I drygt 20 års tid har vi samlat in uppgifter om när fåglarna anländer till Nordvästskåne. Visst har det skett förändringar. En del arter har börjat övervintra mera frekvent medan andra tenderar att komma tidigare. Nu är det åter dags att hålla koll på våra vårfåglars ankomst.

Redan nu har ”första arten” kommit på listan. En större strandpipare sågs på Ören, Strandbaden den 6 feb.

I den s.k. Fenologislistan kan du följa detta.