I drygt 20 års tid har vi samlat in uppgifter om när fåglarna anländer till Nordvästskåne. Visst har det skett förändringar. En del arter har börjat övervintra mera frekvent medan andra tenderar att komma tidigare. Snart är det åter dags att hålla koll på våra vårfåglars ankomst. I den s.k. Fenologislistan kan du följa detta.