Ny grupp i KOF!

Publicerad av webbgruppen den

Skogsgrupp bildad

KOF har bildat en skogsgrupp för att bevaka och agera mot eventuella negativa effekter för fågellivet i skogsmiljöer. 

Just nu är Tursköpsskogen väster om Västraby gård hotad av avverkning. Avsikten är att sedan ha marken till bete. Skogsgruppen arbetar med detta ärende.

Hör gärna av dig med tips och synpunkter.

Läs mer om och kontakta skogsgruppen här