Ringmärkning på Hasslarps sockerbruksdammar har bedrivits sedan åtminstone slutet av 1960, om än i mycket sparsam omfattning och väldigt sporadisk.

Sedan 1995 har verksamheten ökat och framför allt har den blivit mera målinriktad och kontinuerlig. Antalet arter som fångats är hela 75 stycken och totalt har t.o.m. 2018 ringmärkts ca 28 000 individer.

Läs mera här om verksamheten på ”Dammarna i Hasslarp”.