Hur är statusen för denna art idag? Är en fråga som vi ställer oss då och då. En subjektiv bedömning – skulle vi vilja påstå – är att arten håller på att minska och rent av kraftigt inom vissa områden. Men är det så?

Ett område där fågellivet studerats närmare de senaste åren, är Fredriksdals museer och trädgårdar1 i Helsingborg. Ett område och en biotop som lämpar sig för just gråsparven. Det finns mycket grönytor, betande boskap och byggnader där det lätt går att hitta lämpliga häckningsplatser. Där har vi kunnat se en ytterst markant nedgång, där häckande par minskat från 30-35 (2017) till 1! (2022).

Vi behöver därför din hjälp om att om möjligt bringa lite klarhet i vårt påstående. Vi vill gärna få in alla dina iakttagelser (positiva som negativa) och gärna synpunkter i övrigt. Det behöver inte enbart avse häckningar utan även övriga observationer är av största intresse. I första hand vill vi dock se hur det ligger till inom KOF:s verksamhetsområde.

För dig som brukar rapportera i Artportalen går det utmärkt att göra detta nu också. Du har givetvis även möjlighet att höra av dig direkt till undertecknade.

Tack på förhand!

Gustaf Persson och Christer Strid

gustafpersson100@live.se

christer.strid@kof.nu

1Inventeringar – arkiv – Kullabygdens Ornitologiska Förening (kof.nu)