Nu är det dags för den årliga sjöfågeltaxeringen. I södra Sverige (Götaland) sker det under perioden 10-25 maj.

Tanken är att inventeringen – som tidigare kallades för Våtmarksfågelinventeringen – ska vara lätt att genomföra och därmed locka nya inventerare – omfatta många områden i en lång rad år som ska ge intressanta resultat.

Läs mera här!