Nu är det dags för den årliga sjöfågeltaxeringen. I södra Sverige (Götaland) sker det som vanligt under perioden 10-25 maj.

Tanken är att inventeringen – som tidigare kallades för Våtmarksfågelinventeringen – ska vara lätt att genomföra och därmed locka nya inventerare – omfatta många områden i en lång rad år som ska ge intressanta resultat.

Information om vilka områden som inventeras eller vad som finns “ledigt” här i NV-Skåne, hittar du här.

Kompletterande information om hur det går till att inventera, metodik mm, hittar du här.

Hjälp till!