På väg norrut! Ormvråk, sparvhök, fiskgjuse, trana …

Vi fortsätter på inslagen väg och följer upp vad som händer när arterna återvänder från ”södern”. En fortsättning på det vi startade våren 2020.

Den 27 februari sågs ca 125 ex av ormvråkar på sträck NO vid Hellebæck på den danska sidan av Öresund. Även några enstaka tranor har rapporterats. Så de tycks vara på gång…

Inriktningen blir – som tidigare – med fokus främst på sträckande rovfåglar och tranor då dessa passerar ”över nordväst”. Vad händer och hur blir det? Hjälp till och rapportera!

Här kan du läsa mera …