Under 2020/21 blir det också bråda tider för de som är intresserade av att inventera.

Regionalt sätts i första hand fokus på två arter, småtärna och trana. På riksnivå är berguv och backsvala som räknas.

Till detta kommer en specialinventering av mindre hackspett och entita genom Lunds universitet.

Hjälp till!

Ytterligare information hittar du här.