För att öka kunskaperna och få en inblick i hur många fåglar (med betoning på rovfåglar) som rör sig inom och i anslutning till vindkraftparken runt Rögle/Västraby, dokumenterar en arbetsgrupp i KOF:s regi vad som sker i området. Läs mera här…