Följ sträcket våren 2024

På väg norrut! Ormvråk, sparvhök, fiskgjuse, trana … Vi fortsätter! Nu femte året på rad och det blir rent av mera intressant att följa upp vad som händer när arterna återvänder från ”södern”. Förändringar, trender … ja, det återstår att se. Inriktningen blir – som tidigare – med fokus främst Läs mer…

Exkursion till Falsterbo 13 oktober 2019. Foto Nellie Gustafson

Sjöfågeltaxering

Nu är det dags för den årliga sjöfågeltaxeringen. I södra Sverige (Götaland) sker det som vanligt under perioden 10-25 maj. Tanken är att inventeringen – som tidigare kallades för Våtmarksfågelinventeringen – ska vara lätt att genomföra och därmed locka nya inventerare – omfatta många områden i en lång rad år Läs mer…

KOF-dagen 2019

När kommer fåglarna?

Det börjar bli många år nu som vi samlat in uppgifter om när fåglarna anländer till Nordvästskåne. Visst har det skett förändringar. En del arter har börjat övervintra mera frekvent, medan andra tenderar att komma tidigare. Nu är det åter dags att hålla koll på våra vårfåglar och när de Läs mer…