Inventeringar – Arter!

Arter som är aktuella att titta närmare på 2021 är storspov och vitstjärning blåhake. Regionalt sätts i första hand fokus på storspoven medan man på riksnivå gäller vitstjärning blåhake. En fortsättning blir det också för backsvala. Hjälp till! Ytterligare information hittar du här.