Lite om ringmärkning

Nu pågår en intensiv period med ringmärkning av årets ungfågelkullar. Men året runt har du möjlighet att göra ett fynd. På denna sida hittar du information om ringmärkning. Du hittar även länkar till några andra sidor, bl.a. till intressanta avläsningar av ringmärkta fåglar och då i första hand från NV-Skåne.