Då och då hittar du eller får syn på en fågel som är ringmärkt. Och visst blir man lite nyfiken på vad denna fågel varit med om och var den blivit ringmärkt. Här har du nu möjlighet att dela med dig av fynd eller kontroller som du tycker kan vara intressanta. Det vore trevligt om du har några bilder också av den aktuella fågeln.

Har du något du vill förmedla så hör av dig till Christer Strid, tfn 076-119 95 52, e-post: christer.strid(a)kof.nu så ser jag till att det kommer in på den här sidan.

Läs om ringmärkningens historia.

En intressant sida, där du själv också kan göra egna sökningar på är denna.

För dig som gör ett fynd av en ringmärkt fågel finns här en länk för att rapportera detta till Ringmärkningscentralen.

Gråtrut (Larus argentatus)

Först ut på plan har vi en gråtrut. Denna sågs rasta tillsammans med ett antal andra grå- och havstrutar strax nedanför Sofiero slott, 180906.

Gråtruten (till höger på bilden), här tillsammans med andra grå- och havstrutar – foto: Christer Strid

Det visade sig inte vara någon långflyttare direkt (endast 41 km), utan truten märktes 130329 i Svanemöllebukten, Köpenhamn. Den var då minst 4 år gammal och det innebär att den vid kontrollen var inne på minst sitt 9 levnadsår.

-
Gammal gråtrut, foto: Christer Strid
Gråtruten som visade sig vara minst 9 år gammal – foto: Christer Strid

Om du tittar lite extra på första bilden ovan så ser du kanske ytterligare en ringmärkt trut (överst till vänster) med grön ring. Detta är en …

Kaspisk trut (Larus cachinnans)

Kaspisk trut, drygt 4 år gammal märkt i Tyskland – foto: Christer Strid

Denna sågs tillsammans med bl.a. gråtruten (se ovan). Den märktes som bounge 140603 i Tyskland (Brandenburg, Oberspeewald-Lausitz, Reddern). Kontrollerades nedanför Sofiero slott 180906.

497 km norr om märkplatsen kontrollerades den Kaspiska truten

Havstrut (Larus marinus)

Havstrut med svart färgring höger ben J320W – foto: Christer Strid

Den 9 oktober 2019 kontrollerade denna havstrut vid Vikingsstrand, Helsingborg, då den rastade där tillsammans med annan ”vitfågel”.

Havstruten även traditionellt märkt med metallring, 3094720 – foto: Christer Strid

Fågeln märktes – 2011-06-30 – som boungen i Danmark , närmare bestämt på Læsø, Nord-Jylland. Truten är alltså drygt 8 år gammal.

163 km till märkplatsen på Læsø.

Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)

En kontroll gjord av Mona Hansson på revlarna utanför Sandön 2022-07-13. Fågeln hade en vit färgring med nummer A768.

Skrattmåsen blev märk 2013-02-09 då som fjolåring (2k), TYSKLAND, SCHLESWIG-HOLSTEIN, KIEL, ELLERBEK WERFTPARK. Den var alltså drygt 9 år gammal vid avläsningstillfället.

Flyttriktning 269 km NE

Grågås (Anser anser)

Grågås – foto: Karl-Erik Söderqvist

Dessa två grågäss blev kontrollerade i fält, 20210221, vid Mariedal, Kattarp. Båda hanar med blå halsring, 2BP (fotring MT00416) respektive 2CC (M75143).

Båda blev märkta i Finland 2020-07-01 vid Brahestad, Oulu/Uleåborgs län som årsunge (2CC) respektiv förfjorling eller äldre (2BP).

235 dagar sedan märkningen och flyttriktning 1152 km SW

Ytterligare en kontroll av halsringmärkt grågås gjordes vid Planavägen, Kattarp, 2022-01-26.

Grågåskontroll, Kattarp, 220126 – foto: Karl-Erik Söderqvist

Det visade sig vara en gås som blivit märkt (M67648) i Finland (Nykarleby, Vasa) som en ruggande fågel som var två år eller äldre.

Grågås, kontroll vid Bjärbolund – foto: Karl-Erik Söderqvist

Grågåsen ovan sågs den 16 januari 2023 vid Stureholms våtmark. Det är en hane som märktes den 18 januari 2018 vid Lillfjärden, Hudiksvall. Han var 1 år eller äldre vid märktillfället. Blå halsring L72 och metallringen hade beteckningen 92V02328.

Kanadagås (Branta canadensis)

Kanadagås (Branta canadensis) – foto: Christer Strid

Den 28 maj 2020 sågs 8 kanadagäss och en ”hybridgås” (kanadagås/grågås) i Filborna skogspark, Helsingborg. En av kanadagässen var färgmärkt med gul ring, A7T på vänster ben.

Gåsen märktes 2020-05-22 som bounge i Uettelsheimer see, Duisburg, Düsseldorf, Tyskland. Den var alltså nästa fyra år gammal vid kontrolltillfället. Den traditionella ringen på höger ben, 271928.

Avståndet fågelvägen mellan märk- och kontrollplats är ca 646 km

Knölsvan (Cyngus olor)

Den 28 mars 2019 sågs två knölsvanar i par vid stranden nedanför Sofiero slott, Helsingborg. Båda individerna var färgmärkta med benringar, J0J respektive YUT. Med sig hade de dessutom två ungfåglar (2k) i sällskap. Förmodligen deras ungar födda 2018.

Knölsvan, ungfågel – 2k=född 2018 – foto: Christer Strid

Hanen – blå YUT/J9170 – märktes 2016-09-23 vid Lille Sörup, Esrum sö, Själland, Danmark. En hane som var minst 4 år gammal och vägde 12,5 kg.

Hanen, som vid kontrolltillfället – 2019-03-28 – var drygt 6½ år gammal – foto: Christer Strid
Kanske inte så långt avstånd mellan märk- och kontrollplats, endast 23 km NE.
Åter på besök

Nästan tre år senare – 2022-01-16 – var denna svan åter på besök. Mona Hansson såg då honom utanför Roys fiskrestaurang, Norra hamnen, Helsingborg. Dock var han ensam.

Grön J0J/J2641, märktes 2015-02-02 vid Skotterup strand, S Snekkersten, Danmark. En honan, 2 år gammal och vikt 9,8 kg.

Lite extra intressant med denna individ är att det är en s.k. ”polsk svan” vilket är en genetisk mutation (sällsynt förekommande) som innebär att en dununge blir vit istället för grå och de adulta fåglarnas fötter är grå eller rosa (normalt svarta).

Honan, som vid kontrolltillfället var inne på sitt 5:e levnadsår – foto: Christer Strid
Drygt 10 km NE från märkplatsen blev J0J kontrollerad.

Ovanstående par sågs igen den 5 januari 2021, mellan Påljöbaden och Vikingsstrand, då de var tillsammans med ett annat par MAU och JYA.

Knölsvan, blå 54T (J8615) – foto: Christer Strid

Denna 2k-fågel sågs vid Sofiero strand, 20210326, tillsammans med ytterligare en ungfågel samt två adult svanar (de senare omärkta).

Det visade sig vara en knölsvan som bara tagit en tur över Sundet. Fågeln blev märkt i Helsingör, Danmark, 20201212, en årsunge och hona.

6 km från märkplatsen i NNE riktning – foto: Christer Strid

Sångsvan (Cygnus cygnus)

Sångsvanar, foto: Karl_Erik Söderqvist
Två polskmärkta sångsvanar vid Välinge – foto: Karl-Erik Söderqvist

En annan typ av märkning – i kombination med traditionell ring – är att individmärka fågeln med en halsring. I detta fall är det två sångsvanar som blev märkta i Polen (Slaskie, Konicpol). Båda märktes som boungar 2017-07-22.

-

De båda svanarna, som är syskon, iakttogs 2018-11-11 vid Vemmentorpsvägen, Välinge. Halsringmärkningen var en gul plastring med beteckningen 3T34 respektive 3T35..

3T34 (med benring AH822) är en hane – foto:Karl-Erik Söderqvist
3T35 (benring AH823) är en hona – foto:Karl-Erik Söderqvist

För att om möjligt underlätta individavläsningar i fält så använder man sig numera ofta av att komplettera en traditionell benringmärkning med en dito färgring på andra benet. Ett exempel på detta är denna sångsvan (nedan) som har sitt ursprung från betydligt närmare håll än de två polska svanarna.

Sångsvan, foto: Karl_Erik Söderqvist
Sångsvan från Skäralid (benringen också inklippt, förstorad) – foto: Karl-Erik Söderqvist

Svanen, 9P32 blå (benring X8704), märktes som bounge i Skäralid, Ljungbyhed, 2015-08-13. Den kontrollerades 2018-11-30, vid Tånga, Utvälinge. 35 km från märkplatsen.

Trana (Grus grus)

När det gäller individmärkning av t.ex. vadare sätter man oftast ringarna högre upp på benen. Detta för bl.a. möjliggöra lättare för eventuell avläsning i fält. Ett exemplet på denna trana som fått ganska många ringar runt sina ben.

Individmärkt trana vid ”Trandansen”, Hornborgasjön 30 mars 2019 – foto: Christer Strid
Tre färgringar på varje ben – foto: Christer Strid)

Den information som jag hittills fått angående märkningen är fågeln har fångats i Norge. Återkommer med närmare detaljer.

Småtärna  (Sternula albifrons)

Foto: Thomas Terne

230619 lyckades Thomas Terne fotografera en färg-/ringmärkt småtärna ute på Sandön. Fågeln var i detta fall märkt med grön färgring på vänster ben. Tyvärr gick det inte med hjälp av bilderna läsa av den fullständiga informationen. Dock kunde Thomas efter lite efterforskning komma fram till att det var en dansk ”projekttärna”.

Efter kontakt med Ulf fick Thomas bl.a. följande information om projektet…

Tusinde tak for din mail og fotos. Der er ingen tvivl om, at det er en af mine danske småtärnor, som har været på visit ovre hos dig. Jeg har studeret dine fotos indgående, men desværre uden at kunne identificere fuglen. På foto af den ”ryttlande” fugl ser det ud til at ringkoden starter med Z og sluter 
med C (Z-ringene skal læses oppefra og ned), men det midterste ciffer kan jeg desværre ikke tyde .
..

Jeg har arbejdet intensivt med småtärnan siden 1974 og kender udmærket Sandön i Skälderviken fra 
litteraturen og fra Pär Sandberg, som ringmærkede en enkelt småtärna der i 1998 (hvor den altså 
endnu ynglede). Jeg er utroligt glad for at høre, at KOF har taget initiativv til at forsøge at gøre 
lokaliteten attraktiv for arten igen, og at I indtil videre er lykkedes med at få fisktärnan til at vende 
tilbage til øen. Forhåbentlig lykkes det også at få småtärnan tilbage igen. 

I 2017 begyndte jeg at bruge en grøn farvering i tillæg til metalringen fra Zoologisk Museum i 
København. Siden da har jeg farveringmærket i alt 721 småtärnor (469 adulte ynglefugle og 252 pull.) i forskellige kolonier i Danmark – fortrinsvis i Vestsjælland, i Vadehavet (øerne Fanø og Rømø) og 
langs den jyske Vestkyst. Dermed er knap halvdelen af hele den danske ynglebestand nu 
farveringmærket
…”