1995 – 2024

Ringmärkare på väg ut på en ny nätrunda – foto: Peder Winding

Ringmärkning på Hasslarps sockerbruksdammar har bedrivits sedan åtminstone slutet av 1960, om än i mycket sparsam omfattning och väldigt sporadisk.

Sedan 1995 har verksamheten ökat och framför allt har den blivit mera målinriktad och kontinuerlig. Antalet arter som fångats är hela 93 stycken och totalt har t.o.m. 2023 ringmärkts drygt 38 100 individer.

Företrädesvis är det sångare som låter sig fångas på dammarna. Klart dominerande art under ett flertal år har varit kärrsångare med en totalsumma drygt 7 200 ex och två ligger rörsångaren med ca 6 300 ex. På tredje plats kommer lövsångaren med nästan 3 100 ex.

När det gäller just kärrsångaren är det en art som vi uppmärksammade redan på tidigt 1970-tal, då man betraktade arten som ovanlig och att fånga och ringmärka denna var därför lite speciellt. Kärrsångaren är numera den art som vi årligen märker flest individer av.

På våra “ringmärkningssidor” hittar du aktuell sammanställning över arter och antal åren 1995-2023.

Från 2019 och framåt kan du följa verksamheten genom de dagboksanteckningar som uppdateras efter varje märkningstillfälle. Här hittar du redovisning av arter och antal från respektive dag samt även de kontroller som görs av tidigare märkta fåglar.

Från gamla säsonger (2018 och tidigare) har vi sparat våra dagböcker här.

Här hittar du också statistik om…

För dig som gör ett återfynd av en ringmärkt fågel hittar du också en länk för detta till Ringmärkningscentralen.