Blåmes – 44 ex, 29 september 2018

Enkelbeckasin – 4,ex, 8 september 2019

Gransångare – 33 ex, 14 juli 2019

Grå flugsnappare – 5 ex, 30 augusti 2014

Gråsparv – 5 ex, 12 juli 2014

Gräshoppsångare – 6 ex, 26 juni och 9 juli 2011

Grönfink – 14 ex, 24 augusti 2003

Gulärla – 29 ex, 18 augusti 2007

Gärdsmyg – 13 ex, 21 oktober 2018

Göktyta – 3 ex, 19 augusti 2018

Järnsparv – 101 ex, 21 september 2019

Koltrast – 14 ex, 10 juli 2017

Kärrsångare – 59 ex, 27 juli 2016 och 3 augusti 2019

Ladusvala – 45 ex, 12 augusti 2016

Lövsångare – 54 ex, 9 augusti 2009

Näktergal – 5 ex, 9 juli 2020

Pilfink – 7 ex, 4 augusti 2018

Pungmes – 4 ex, 24 juli 2006 och 11 juli 2007

Rödhake – 29 ex, 17 september 2016

Rödstjärt – 8 ex, 10 september 2011

Rörsångare – 54 ex, 9 augusti 2009

Skäggmes – 7 ex, 21 oktober 2018

Stare – 22 ex, 29 juni 2014

Steglits – 18 ex, 12 augusti 2017

Svarthätta – 22 ex, 24 augusti 2019

Sävsparv -54 ex, 24 september 2017

Sävsångare – 16 ex, 6 augusti 2010

Talgoxe – 41 ex, 3 juli 2012

Taltrast – 11 ex, 29 september 2018

Trädgårdssångare – 13 ex, 18 augusti 2012

Trädpiplärka – 28 ex, 21 augusti 2011, 25 augusti 2019

Törnskata – 3 ex, 28 augusti 2013 och 25 augusti 2018

Törnsångare – 25 ex, 30 juni 2019

Ärtsångare – 9 ex, 10 juli 2017