En av de arter, kärrsångare, som vi fångar flest individer av – foto: Thomas Svanberg

Blåmes – 44 ex, 29 september 2018

Bofink – 9 ex, 8 november 2020

Enkelbeckasin – 4 ex, 8 september 2019

Gransångare – 36 ex, 9 augusti 2020

Grå flugsnappare – 5 ex, 30 augusti 2014

Gråsiska – 102 ex, 8 november 2020

Gråsparv – 5 ex, 12 juli 2014

Gräshoppsångare – 6 ex, 26 juni och 9 juli 2011

Grönfink – 14 ex, 24 augusti 2003

Gulärla – 29 ex, 18 augusti 2007

Grönsiska – 39 ex, 26 september 2020

Gärdsmyg – 16 ex, 8 november 2020

Göktyta – 3 ex, 19 augusti 2018

Härmsångare – 5 ex, 30 juni 2015

Järnsparv – 101 ex, 21 september 2019

Koltrast – 14 ex, 10 juli 2017

Kungsfågel – 11 ex, 3 oktober 2020 och 9 oktober 2021

Kärrsångare – 66 ex, 23 juli 2020

Ladusvala – 45 ex, 12 augusti 2016

Lövsångare – 54 ex, 9 augusti 2009

Näktergal – 8 ex, 17 juni 2023

Pilfink – 7 ex, 4 augusti 2018

Pungmes – 4 ex, 24 juli 2006 och 11 juli 2007

Rödhake – 43 ex, 9 oktober 2021

Rödstjärt – 8 ex, 10 september 2011

Rörsångare – 54 ex, 9 augusti 2009

Skäggmes – 7 ex, 21 oktober 2018

Stare – 22 ex, 29 juni 2014

Steglits – 18 ex, 12 augusti 2017

Svarthätta – 25 ex, 12 september 2020

Sävsparv -54 ex, 24 september 2017

Sävsångare – 16 ex, 6 augusti 2010

Talgoxe – 41 ex, 3 juli 2012

Taltrast – 16 ex, 3 oktober 2020

Trädgårdssångare – 15 ex, 9 augusti 2020 och 20 augusti 2022

Trädpiplärka – 28 ex, 21 augusti 2011, 25 augusti 2019

Törnskata – 3 ex, 28 augusti 2013 och 25 augusti 2018

Törnsångare – 31 ex, 17 juni 2021

Ärtsångare – 10 ex, 9 augusti 2020