Foto: Klas Rosenkvist

I följande tabeller redovisas fångstresultatet för de dagar då märkning skett på dammarna, Hasslarp.

Tabell som redovisar fångstresultatet år 2020 (uppdateras efter hand).

[table id=15 /]

I denna tabell redovisas fångstresultatet år 2019.

[table id=11 /]