Foto: Klas Rosenkvist

I denna tabell redovisas fångstresultatet för de dagar 2019 då märkning skett på dammarna, Hasslarp.

Datum:30 jun09
jul
14
jul
20
jul
24
jul
27
jul
28
jul
03 aug04 aug07 aug09 aug11 aug18 aug24 aug25 aug28 aug08 sep21 sep06 okt20 okt03 novSUMMA
Tid:04:30-
10:30
04:30-
10:30
04:30-
12:00
04:30-
10:30
04:45-
10:45
04:15-
10:30
04:20-
09:50
04:15-
11:30
04:50-
11:20
05:00-
10:30
15:45-
20:30
05:00-
09:30
06:00-
12:00
05:15-
12:15
05:45-
12:45
17:00-
20:00
06:00-
13:00
06:30-
12:30
07:30-
12:30
06:30-
14:00
07:00-
11:30
Backsvala
Bergfink
Björktrast
Blåhake
Blåmes1622141122114811588113
Bofink11
Buskskvätta224
Citronärla
Drillsnäppa11
Dvärgbeckasin
Enkelbeckasin2428
Entita
Flodsångare
Forsärla
Gransångare181333169204237314126133423262620302
Grå flugsnappare112
Gråsiska
Gråsparv
Gräshoppsångare2532423122
Grönbena
Grönfink1131123113430
Grönsiska
Grönsångare11
Gulsparv21321144119
Gulärla123
Gärdsmyg1121211373121145
Gök
Göktyta123
Hornuggla
Hussvala
Hämpling11226
Härmsångare1231151216
Höksångare
Järnsparv424311421714343710152284273
Koltrast52337212126
Kungsfiskare112
Kungsfågel10111
Kärrsångare192225425051165948251922322521121471
Ladusvala
Lövsångare3141310112391799614239167141208
Näktergal42111111113
Nötväcka
Pilfink11215
Pungmes
Ringduva1
Rosenfink11
Rödhake21010520855
Rödstjärt3424162114432
Rörsångare14152320122024221161025351914142521348
Skata11
Skogssnäppa
Skäggmes44
Småfläckig sumphöna
Sparvhök
Stare33
Steglits14229
Stenknäck
Stenskvätta
Större hackspett11
Svarthätta683451101117227192111119
Svart rödstjärt112
Svartvit flugsnappare2125
Sånglärka
Sädesärla12115
Sävsparv391419711572247314143115
Sävsångare467692164114652569
Talgoxe848337131414485367
Taltrast1111116
Trastsångare
Trädgårdssångare443314237579108823285
Trädkrypare
Trädpiplärka1152815160
Törnskata123
Törnsångare2513175521139104522147312167
Vassångare
Vattenrall
Vattensångare
Ängspiplärka11
Ärtsångare1114131217421433
Rör-/ Sävsångare
SUMMA:1381451811541281574321412680698321216311444234233118101402777