med åldersrekord för några arter

På denna sidan hittar du en antalsmässig sammanställning över de arter som vi märkt åren 1995-2020 och där vi vid senare tillfälle kunna kontrollera individerna på på samma plats. Antalet kontrolltillfällen anges efter artnamnet.

För vissa arter specificeras också utvalda åldersrekord (art:  ringnummer, ålder och märkdatum, kontrolldatum, beräknad ålder).

Kärrsångare och rörsångare tillhör de arter som vi får flest egenkontroller av. Kanske inte så konstigt eftersom de två arterna också är de som vi märker flest individer av årligen – foto: Ulf Ståhle

Blåmes – foto: Ronny Svensson

Blåmes – 56 kontroller

BT75023 / 1k 010721 / 040715 / 3 år
BY80555 / 1k 030912 / 050820, 060721, 060806 / 3 år
1ET61619 / 1k 130815 / 160626 / 3 år
1ET61830 / 1k 140724 / 200723 / 6 år!
1EV67432 / 1k 159727 / 160731, 200621 / 5 år


Gransångare – foto: Johan Stenlund

Gransångare – 44 kontroller

Y11951 / 2k+ 130707 / 150621, 160626 / minst 4 år
TG2618 / 2k+ 160716 / 170726, 190714 / minst 4 år
TU9579 / 2k+ 170710 / 200621 / minst 4 år


Gräshoppsångare – foto: Mårten Müller

Gräshoppsångare – 6 kontroller

CH64186 / 2k+ 090705 / 100703, 110703 / minst 3 år
CG21799 / 2k+ 080628 / 100714, -19, -24 / minst 3 år
CL81129 / 2k+ 110626 / 130810 / minst 3 år


Grönfink – foto: Lasse Nilsson

Grönfink – 1 kontroll

2918470 / 2k+ hona 060816 / 080715 / minst 4 år


Gulsparv – foto: Klas Rosenkvist

Gulsparv – 1 kontroll

2KV58290 / 1k hane 191006 / 2k+ hane 200709 / 2 år


Gärdsmyg – foto: Alf Petersson

Gärdsmyg – 5 kontroller

DA99812 / 2k+ 180824 / 190630, 200628 / minst 3 år


Göktyta – foto: Peder Winding

Göktyta – 1 kontroll

3435094 / 1k 200723 / 1k 200816


Järnsparv – foto: Tommy Malmberg

Järnsparv – 48 kontroller

CG21069 / 2k+ 070714 / 080710, 090722, 100714 / minst 4 år
CS81427 / 1k 149622 / 160709, 180701 / 4 år


Koltrast, hane – foto: Lars Nilsson

Koltrast 20 kontroller

4406804 / 2k+ hane 970710 / 000712 / minst 4 år
4443964 / 2k+ hane 060715 / 080710, 090717 / minst 4 år
4497459 / 2k+ 130704 / 150621, 190714 / minst 7 år!


Kungsfiskare, hona foto – Ulf Ståhle

Kungsfiskare – 1 kontroll

A51350 / 1k 150822 / 2k+ hona 160816 / 2 år


Kärrsångare – foto: Rolf Helmersson

Kärrsångare – 294 kontroller

BN07690 / 1k 990731 / 050726 / 6 år!
BT75430 / 1k 020804 / 070707, 080628 / 6 år!
BY80645 / 2k+ 040706 / 070711, 090714 / minst 6 år!
CB01735 / 2k+ 060709 / 070720, 090627, 110730 / minst 6 år!
CG21038 / 2k+ 070714 / 080710, 090714, 110813, 120706 / minst 6 år
CC66114 / 1k 050802 / 100703, 110703 / 6 år
CK65204 / 2k+ 100703 / 110626, 150621 / minst 6 år
CK65167 / 2k+ 100627 / 110626, 150621 / minst 6 år
CL81992 / 1k 120724 / 160626, 170711, 190630 / 7 år!


Lövsångare – foto: Ronny Svensson

Lövsångare – 11 kontroller

CG21409 / 1k 070811 / 090727, 100703, 100814 / 3 år


Näktergal – foto: Sonja Henningsson

Näktergal – 11 kontroller

2KP07052 / 2k+ 090627 / 120703, 140629 / minst 6 år


Rörsångare – foto: Peter Bjurenståhl

Rörsångare – 237 kontroller

B01392 / 2k+ 050703 / 080705, 090701, 130704, 140622, 150705 / MINST 11 ÅR!
AP84057 / 1k 060820 / 100806, 110626, 120803, 160727 / 10 ÅR!
CG21983 / 2k+ 080723 / 140629 / minst 7 år!
CS81521 / 2k+ 140712 / 150621, 160626, 170719, 170831, 180708, 190724, 200621 / minst 7 år


Skäggmes – foto: Ulf Ståhle

Skäggmes – 2 kontroller

1GA09620 / 1k+ hona 181021 / 2k+hona 191103 / 2 år minst
1GA09622 / 1k+ hane 181021 / 2k+hane 191103 / 2 år minst


Steglits – foto: Ulf Ståhle

Steglits – 1 kontroll

1EL71230 / 2k+ 110821 / 130715 / minst 4 år


Svarthätta, hane – foto: Ronny Svensson

Svarthätta – 6 kontroller

1ET61815 / 2k+ hona 149712 / 170710 / minst 4 år


Sävsparv – foto: Rolf Helmersson

Sävsparv – 135 kontroller

1EG47414 / 2k+ hanne 960726 /970815, 000709 / minst 5 år
1EH77336 / 2k+ 010714 / 050802 / minst 5 år
1EN57605 / 1k 060809 hane / 120714 / 6 år!
1ET61854 / 1k 149724 / hane 150621, 190728 / 5 år
1ET61839 / 2k+ hane 140724 / 189714, 190709 / minst 6 år
1EV67391 / 1k 150717 / hane 170711, 200729 / 5 år
1EV67437 / 1k 150730 / 190804, hona 200628 / 5 år


Sävsångare – foto: Lasse Nilsson

Sävsångare – 82 kontroller

BT33744 / 2k+ 030705 /070720 / minst 5 år
CH64339 / 2k+ 090722 / 100724, 110703, 120708, 130704 / minst 5 år


Talgoxe, hane – foto: Alf Petersson

Talgoxe – 73 kontroller

1EG47490 / 1k 970724 / 980918, 020728 / 5 år
2KL05207 / 1k 050726 hane / 120703 / 7 år!


Trädgårdssångare – foto: Alf Petersson

Trädgårdssångare13 kontroller

2KH60566 / 2k+ 990713 / 000708, 010708/ minst 4 år
2KS07380 / 2k+ 140622 / 170710 / minst 4 år


Törnsångare – foto: Rolf Helmersson

Törnsångare – 45 kontroller

2KL05206 / 1k 050726 / 090729, 100627 / 5 år
1ET01990 / 2k+ 130629 / 150621, 170711 / minst 5 år
1EX67305 / 2k+ hona 150628 / 170710, 180+624, 190630 / minst 5 år