På denna sida finns ett antal länkar till respektive års verksamhet (främmande kontroller, dvs individer som inte blivit mäkta på sockerbruksdammarna, anges med rosa färg i tabellsammanställningen).

Klicka på årtalet så får du upp kontrollerna för detta år:

För åren 2019 och framåt hittar du denna information i dagboksanteckningarna.

Vill du få mera detaljerade märk-/fynddata för respektive individ hittar du dessa på sidorna återfynd respektive egenkontroller.