På denna sida hittar du en sammanställning för åren 1995-99. Några dagboksanteckningar eller andra noteringar har vi inte för aktuell tidsperiod. Däremot har vi plockat ut några artiklar som publicerats i föreningens tidskrifter från dessa år:

Ringmärkning vid Hasslarps sockerbruksdammar sommaren 1996″
Ringmärkning vid Hasslarps sockerbruksdammar 1997″
Ringmärkning i Hasslarps 1998″
Ringmärkning i Hasslarps 1999″

Årsfördelning 1995-99

19951996199719981999Summa
Säsong8/8 – 12/811/7- 23/89/7- 24/910/7- 26/910/7 – 5/9 
Antal nättimmar  1 1901 371913 
Backsvala   1 1
Björktrast  2  2
Blåmes11232281487
Bofink  2  2
Buskskvätta3631 13
Enkelbeckasin   1 1
Gransångare   336
Gråsiska  1 23
Gräshoppsångare1 4128
Grönfink 213284386
Grönsiska  7  7
Gulsparv 1   1
Gulärla1  2 3
Gärdsmyg  22 4
Göktyta     
Hämpling 1191223
Härmsångare 21227
Järnsparv  166632114
Koltrast235111940
Kärrsångare791723583181841 111
Ladusvala  15 6
Lövsångare222623347166
Näktergal 125917
Nötväcka   2 2
Pilfink 111 3
Rosenfink1    1
Rödhake  329840
Rödstjärt  62210
Rörsångare838155151165517
Skogssnäppa    11
Stare 117 9
Steglits251  8
Svart rödstjärt  1  1
Svarthätta  1131125
Svartvit flugsnappare  2 46
Sädesärla 113 5
Sävsparv3141815834245
Sävsångare1222605942195
Talgoxe 41613841
Taltrast  1135
Trastsångare1    1
Trädgårdssångare 3282437
Trädpiplärka  111 12
Törnskata  3 14
Törnsångare4150564735229
Vattenrall   1 1
Vattensångare 1   1
Ärtsångare 125614
Summa:1853909169177133 121