Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift från detta år:

Ringmärkning i Hasslarp – Johan Hammar 2000″

07-
juli
08-
juli
09-
juli
12-
juli
16-
juli
18-
juli
21-
juli
22-
juli
26-
juli
29-
juli
30-
juli
01-
aug
03-
aug
09-
aug
10-
aug
13-
aug
16-
aug
19-
aug
21-
aug
26-
aug
28-
aug
31-
aug
04-
sep
Summa
Tid13.00-
16.00
05.00-
11.15
05.30-
11.00
05.00-
11.00
05.30-
12.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
11.30
06.00-
12.30
05.00-
08.30
05.00-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.30
05.30-
11.00
05.45-
11.45
05.45-
10.45
05.45-
10.45
06.00-
11.00
06.30-
11.30
 
Backsvala                       0Backsvala
Björktrast             1   1     2Björktrast
Blåmes2    2  1 1   1      1 8Blåmes
Bofink                       0Bofink
Buskskvätta         1             1Buskskvätta
Enkelbeckasin                       0Enkelbeckasin
Gransångare 11  11   12    1      8Gransångare
Gråsiska                       0Gråsiska
Gräshoppsångare    1 1            11 15Gräshoppsångare
Grönfink  1         1   4416410536Grönfink
Grönsiska                       0Grönsiska
Gulärla                       0Gulärla
Gärdsmyg                      11Gärdsmyg
Göktyta             1         1Göktyta
Hämpling 1 11122          1    9Hämpling
Härmsångare       1 212  11       8Härmsångare
Järnsparv1 1    1             1 4Järnsparv
Koltrast1212   1 11 22   1     14Koltrast
Kärrsångare253718171512141910515168169167933 229Kärrsångare
Ladusvala                       0Ladusvala
Lövsångare1111453431544366924853122115Lövsångare
Näktergal  1 1         1 1      4Näktergal
Nötväcka                       0Nötväcka
Pilfink 3   23 1            1 10Pilfink
Rosenfink                       0Rosenfink
Rödhake   1                1  2Rödhake
Rödstjärt          1    1      13Rödstjärt
Rörsångare19311896410158410237212012789913227Rörsångare
Skogssnäppa                       0Skogssnäppa
Stare                       0Stare
Steglits              11       2Steglits
Svart rödstjärt                       0Svart rödstjärt
Svarthätta   1          1    11  4Svarthätta
Svartvit flugsnappare       21      1       4Svartvit flugsnappare
Sädesärla                       0Sädesärla
Sävsparv 237434445   2  12211  45Sävsparv
Sävsångare167574891342233643 221  92Sävsångare
Talgoxe 352 6 5    124  11  2 32Talgoxe
Taltrast                       0Taltrast
Trastsångare                       0Trastsångare
Trädgårdssångare  1      1   3 1 211 1213Trädgårdssångare
Trädpiplärka                   1   1Trädpiplärka
Törnskata                 211 1 5Törnskata
Törnsångare 2111666245732411266593362130Törnsångare
Vattenrall                       0Vattenrall
Vattensångare                       0Vattensångare
Ärtsångare     2 1 2  3  231 1   15Ärtsångare
SUMMA9543944505845505272322142703863725537382537271030Summa

Kontroller gjorda under säsongen 2000

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Datum08-
jul
09-
jul
12-
jul
16-
jul
18-
jul
21-
jul
22-
jul
26-
jul
29-
jul
30-
jul
03-
aug
10-
aug
21-
aug
Summa
Blåmes11
Järnsparv1          1 2
Koltrast 11          2
Kärrsångare1 3  2 1     7
Rörsångare 111   12  1 7
Sävsparv 2      1    3
Sävsångare    112  11  6
Talgoxe 1        1  2
Trädgårdssångare1  1         2
Summa355213223122132