Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift från detta år:

Ringmärkning i Hasslarp – Johan Hammar 2000″

07-
juli
08-
juli
09-
juli
12-
juli
16-
juli
18-
juli
21-
juli
22-
juli
26-
juli
29-
juli
30-
juli
01-
aug
03-
aug
09-
aug
10-
aug
13-
aug
16-
aug
19-
aug
21-
aug
26-
aug
28-
aug
31-
aug
04-
sep
Summa
Tid13.00-
16.00
05.00-
11.15
05.30-
11.00
05.00-
11.00
05.30-
12.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
11.30
06.00-
12.30
05.00-
08.30
05.00-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.00
05.30-
11.30
05.30-
11.00
05.45-
11.45
05.45-
10.45
05.45-
10.45
06.00-
11.00
06.30-
11.30
 
Backsvala                       0
Björktrast             1   1     2
Blåmes2    2  1 1   1      1 8
Bofink                       0
Buskskvätta         1             1
Enkelbeckasin                       0
Gransångare 11  11   12    1      8
Gråsiska                       0
Gräshoppsångare    1 1            11 15
Grönfink  1         1   4416410536
Grönsiska                       0
Gulärla                       0
Gärdsmyg                      11
Göktyta             1         1
Hämpling 1 11122          1    9
Härmsångare       1 212  11       8
Järnsparv1 1    1             1 4
Koltrast1212   1 11 22   1     14
Kärrsångare253718171512141910515168169167933 229
Ladusvala                       0
Lövsångare1111453431544366924853122115
Näktergal  1 1         1 1      4
Nötväcka                       0
Pilfink 3   23 1            1 10
Rosenfink                       0
Rödhake   1                1  2
Rödstjärt          1    1      13
Rörsångare19311896410158410237212012789913227
Skogssnäppa                       0
Stare                       0
Steglits              11       2
Svart rödstjärt                       0
Svarthätta   1          1    11  4
Svartvit flugsnappare       21      1       4
Sädesärla                       0
Sävsparv 237434445   2  12211  45
Sävsångare167574891342233643 221  92
Talgoxe 352 6 5    124  11  2 32
Taltrast                       0
Trastsångare                       0
Trädgårdssångare  1      1   3 1 211 1213
Trädpiplärka                   1   1
Törnskata                 211 1 5
Törnsångare 2111666245732411266593362130
Vattenrall                       0
Vattensångare                       0
Ärtsångare     2 1 2  3  231 1   15
SUMMA9543944505845505272322142703863725537382537271030

Kontroller gjorda under säsongen 2000

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Datum08-
jul
09-
jul
12-
jul
16-
jul
18-
jul
21-
jul
22-
jul
26-
jul
29-
jul
30-
jul
03-
aug
10-
aug
21-
aug
Summa
Blåmes11
Järnsparv1          1 2
Koltrast 11          2
Kärrsångare1 3  2 1     7
Rörsångare 111   12  1 7
Sävsparv 2      1    3
Sävsångare    112  11  6
Talgoxe 1        1  2
Trädgårdssångare1  1         2
Summa355213223122132