Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift från detta år:

Ringmärkning i Hasslarp 2001″ – Johan Hammar.

DATUM:08-
juli
10-juli14-juli19-juli21-juli26-juli28-
juli
06-aug15-aug17-aug19-aug22-aug25-aug30-aug01-sepSUMMA:
Tid:18.00-
21.00
05.30
10.30
05.00
11.30
05.30
10.30
05.00
10.30
05.30
10.00
05.00-
10.30
05.30-
10.00
05.30-
11.00
05.30-
10.30
05.30-
11.00
06.00-
10.30
05.45-
11.15
05.45-
10.45
06.00-
11.00
 
Backsvala                
Björktrast                
Blåmes 11 1 1 2 2 11111
Bofink                
Buskskvätta           2   2
Enkelbeckasin        1      1
Gransångare 3  1       1  5
Gråsiska    2          2
Gräshoppsångare                
Grönfink 2   12 85  51 24
Grönsiska                
Gulsparv                
Gulärla                
Gärdsmyg                
Göktyta                
Hämpling                
Härmsångare                
Järnsparv111 1 143   1  13
Koltrast       2       2
Kärrsångare84151815711107322436115
Ladusvala         2     2
Lövsångare 1     1134193831
Näktergal                
Nötväcka                
Pilfink                
Rosenfink                
Rödhake             123
Rödstjärt                
Rörsångare 81268699107761499120
Skogssnäppa                
Stare                
Steglits              11
Svart rödstjärt                
Svarthätta        1  1   2
Svartvit flugsnappare            1  1
Sädesärla                
Sävsparv 461352121  2  27
Sävsångare123 3 13323334 31
Talgoxe 471 1  1   11 16
Taltrast      1        1
Trastsångare                
Trädgårdssångare  2   1 12112 212
Trädpiplärka              11
Törnskata        21112  7
Törnsångare152141 24 4111128
Vattenrall                
Vattensångare                
Ärtsångare         1 2 1 4
SUMMA:113549273821293246272420472531462

Kontroller gjorda under säsongen 2001

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

TUM:08-jul10-jul14-jul19-jul21-jul26-jul15-aug25-aug01-sepSUMMA
Blåmes        11
Järnsparv          
Koltrast          
Kärrsångare1221     6
Rörsångare  3121   7
Sävsparv  12     3
Sävsångare1221     6
Talgoxe   1     1
Trädgårdssångare1        1
Törnsångare      11 2
SUMMA34862111127