Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut en artikel som publicerats i föreningens tidskrift från detta år:

Ringmärkning i Hasslarp 2001″ – Johan Hammar.

DATUM:08-
juli
10-juli14-juli19-juli21-juli26-juli28-
juli
06-aug15-aug17-aug19-aug22-aug25-aug30-aug01-sepSUMMA: 
Tid:18.00-
21.00
05.30
10.30
05.00
11.30
05.30
10.30
05.00
10.30
05.30
10.00
05.00-
10.30
05.30-
10.00
05.30-
11.00
05.30-
10.30
05.30-
11.00
06.00-
10.30
05.45-
11.15
05.45-
10.45
06.00-
11.00
  
Backsvala                Backsvala
Björktrast                Björktrast
Blåmes 11 1 1 2 2 11111Blåmes
Bofink                Bofink
Buskskvätta           2   2Buskskvätta
Enkelbeckasin        1      1Enkelbeckasin
Gransångare 3  1       1  5Gransångare
Gråsiska    2          2Gråsiska
Gräshoppsångare                Gräshoppsångare
Grönfink 2   12 85  51 24Grönfink
Grönsiska                Grönsiska
Gulsparv                Gulsparv
Gulärla                Gulärla
Gärdsmyg                Gärdsmyg
Göktyta                Göktyta
Hämpling                Hämpling
Härmsångare                Härmsångare
Järnsparv111 1 143   1  13Järnsparv
Koltrast       2       2Koltrast
Kärrsångare84151815711107322436115Kärrsångare
Ladusvala         2     2Ladusvala
Lövsångare 1     1134193831Lövsångare
Näktergal                Näktergal
Nötväcka                Nötväcka
Pilfink                Pilfink
Rosenfink                Rosenfink
Rödhake             123Rödhake
Rödstjärt                Rödstjärt
Rörsångare 81268699107761499120Rörsångare
Skogssnäppa                Skogssnäppa
Stare                Stare
Steglits              11Steglits
Svart rödstjärt                Svart rödstjärt
Svarthätta        1  1   2Svarthätta
Svartvit flugsnappare            1  1Svartvit flugsnappare
Sädesärla                Sädesärla
Sävsparv 461352121  2  27Sävsparv
Sävsångare123 3 13323334 31Sävsångare
Talgoxe 471 1  1   11 16Talgoxe
Taltrast      1        1Taltrast
Trastsångare                Trastsångare
Trädgårdssångare  2   1 12112 212Trädgårdssångare
Trädpiplärka              11Trädpiplärka
Törnskata        21112  7Törnskata
Törnsångare152141 24 4111128Törnsångare
Vattenrall                Vattenrall
Vattensångare                Vattensångare
Ärtsångare         1 2 1 4Ärtsångare
SUMMA:113549273821293246272420472531462SUMMA

Kontroller gjorda under säsongen 2001

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

TUM:08-jul10-jul14-jul19-jul21-jul26-jul15-aug25-aug01-sepSUMMA 
Blåmes        11Blåmes
Järnsparv          Järnsparv
Koltrast          Koltrast
Kärrsångare1221     6Kärrsångare
Rörsångare  3121   7Rörsångare
Sävsparv  12     3Sävsparv
Sävsångare1221     6Sävsångare
Talgoxe   1     1Talgoxe
Trädgårdssångare1        1Trädgårdssångare
Törnsångare      11 2Törnsångare
SUMMA34862111127SUMMA