Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut ett par artiklar som publicerats i föreningens tidskrifter (är i pdf-format) från detta år:

Ringmärkning i Hasslarp 2002″ – Henrik Johansson
Ringmärkning – återfynd kontroller” – Mats Rellmar

Gök, kungsfiskare, sävsångare, rödstjärt, näktergal, skogssnäppa och törnskata. Fångade vid ringmärkning på
Dammarna Hasslarp under säsongen 2002.
Bilderna tagna av Henrik Ehrenberg, Mårten Müller och Mats Rellmar.

Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:14-
juli
17-
juli
20-
juli
28-
juli
29-
juli
30-
juli
31-
juli
04-aug05-aug06-aug07-aug09-aug10-aug13-aug16-aug18-aug21-aug23-aug26-aug29-aug06-sep13-sep15-sep22-sepSUMMA 
Tid16.00-
19.00
05.30-
11.30
05.00-
10.30
05.30-
11.30
05.00-
11.30
?-
19.00
05.30-
10.30
05.30-
11.00
05.30-
10.30
05.30-
09.30
05.30-
10.30
05.30-
11.30
05.45-
11.45
05.30-
12.00
05.30-
11.30
05.30-
11.30
05.30-
11.30
05.45-
11.45
05.50-
11.50
06.00-
12.00
06.30-
12.00
06.00-
12.00
06.00-
12.00
06.30-
10.30
  
Backsvala                         Backsvala
Björktrast 1    1    1            3Björktrast
Blåmes 26 1 4 2  233 22  151 236Blåmes
Bofink                         Bofink
Buskskvätta              1         1Buskskvätta
Enkelbeckasin                         Enkelbeckasin
Gransångare 21   1 1     1 1  1    8Gransångare
Gråsiska                         Gråsiska
Gråsparv                   3511 10Gråsparv
Gräshoppsångare                         Gräshoppsångare
Grönfink        13 221074   5121110269Grönfink
Grönsiska                         Grönsiska
Gulsparv             1          1Gulsparv
Gulärla   2                    2Gulärla
Gärdsmyg                         Gärdsmyg
Gök               1        1Gök
Göktyta                         Göktyta
Hämpling                         Hämpling
Härmsångare    1                   1Härmsångare
Järnsparv 1 1         1    11 1061536Järnsparv
Koltrast                 1   1 13Koltrast
Kungsfiskare            1           1Kungsfiskare
Kärrsångare1120111013310221347676171379478   208Kärrsångare
Ladusvala                         Ladusvala
Lövsångare  25  6112471714667395    95Lövsångare
Näktergal              2         2Näktergal
Nötväcka                         Nötväcka
Pilfink                2  51103 21Pilfink
Rosenfink                         Rosenfink
Rödhake                    13 26Rödhake
Rödstjärt           1      1     2Rödstjärt
Rörsångare38107521513154691216121018202013241865271Rörsångare
Skogssnäppa         1              1Skogssnäppa
Stare                         Stare
Steglits                         Steglits
Svart rödstjärt                         Svart rödstjärt
Svarthätta       1        1    2 15Svarthätta
Svartvit flugsnappare        1               1Svartvit flugsnappare
Sädesärla    1          1        2Sädesärla
Sävsparv213846 11 121 1 3 1434891284Sävsparv
Sävsångare1 122 242 2111255 43332 46Sävsångare
Talgoxe8362  1 1415 222  11 114137Talgoxe
Taltrast           1            1Taltrast
Trastsångare                         Trastsångare
Trädgårdssångare  13  2 2 22   3 1     118Trädgårdssångare
Trädpiplärka              1         1Trädpiplärka
Törnskata       1  21 1 1    1   7Törnskata
Törnsångare11 31 212313 32355323  145Törnsångare
Vattenrall                         Vattenrall
Vattensångare                         Vattensångare
Ärtsångare    1111 11   113242 1  20Ärtsångare
SUMMA:265146393174645412328434260525650425152677139411 049SUMMA

Kontroller gjorda under säsongen 2002

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM:14-
jul
17-
jul
20-
jul
28-
jul
29-
jul
04-
aug
05-
aug
09-
aug
21-
aug
29-
aug
13-
sep
15-
sep
22-
sep
SUMMA 
Blåmes              Blåmes
Gransångare  1          1Gransångare
Järnsparv              Järnsparv
Koltrast              Koltrast
Kärrsångare12 2  11     7Kärrsångare
Rörsångare22 1 2  1    8Rörsångare
Sävsparv  11 1    1116Sävsparv
Sävsångare 1 11    1   4Sävsångare
Talgoxe   1         1Talgoxe
Trädgårdssångare              Trädgårdssångare
Törnsångare   1         1Törnsångare
SUMMA352713111111128SUMMA