Några dagboksanteckningar från detta år har vi inte. Däremot har vi plockat ut ett par artiklar som publicerats i föreningens tidskrifter (är i pdf-format) från detta år:

Ringmärkning i Hasslarp 2002″ – Henrik Johansson
Ringmärkning – återfynd kontroller” – Mats Rellmar

Gök, kungsfiskare, sävsångare, rödstjärt, näktergal, skogssnäppa och törnskata. Fångade vid ringmärkning på Dammarna Hasslarp under säsongen 2002.
Bilderna tagna av Henrik Ehrenberg, Mårten Müller och Mats Rellmar.

Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:14-
juli
17-
juli
20-
juli
28-
juli
29-
juli
30-
juli
31-
juli
04-aug05-aug06-aug07-aug09-aug10-aug13-aug16-aug18-aug21-aug23-aug26-aug29-aug06-sep13-sep15-sep22-sepSUMMA
Tid16.00-
19.00
05.30-
11.30
05.00-
10.30
05.30-
11.30
05.00-
11.30
?-
19.00
05.30-
10.30
05.30-
11.00
05.30-
10.30
05.30-
09.30
05.30-
10.30
05.30-
11.30
05.45-
11.45
05.30-
12.00
05.30-
11.30
05.30-
11.30
05.30-
11.30
05.45-
11.45
05.50-
11.50
06.00-
12.00
06.30-
12.00
06.00-
12.00
06.00-
12.00
06.30-
10.30
 
Backsvala                         
Björktrast 1    1    1            3
Blåmes 26 1 4 2  233 22  151 236
Bofink                         
Buskskvätta              1         1
Enkelbeckasin                         
Gransångare 21   1 1     1 1  1    8
Gråsiska                         
Gråsparv                   3511 10
Gräshoppsångare                         
Grönfink        13 221074   5121110269
Grönsiska                         
Gulsparv             1          1
Gulärla   2                    2
Gärdsmyg                         
Gök               1        1
Göktyta                         
Hämpling                         
Härmsångare    1                   1
Järnsparv 1 1         1    11 1061536
Koltrast                 1   1 13
Kungsfiskare            1           1
Kärrsångare1120111013310221347676171379478   208
Ladusvala                         
Lövsångare  25  6112471714667395    95
Näktergal              2         2
Nötväcka                         
Pilfink                2  51103 21
Rosenfink                         
Rödhake                    13 26
Rödstjärt           1      1     2
Rörsångare38107521513154691216121018202013241865271
Skogssnäppa         1              1
Stare                         
Steglits                         
Svart rödstjärt                         
Svarthätta       1        1    2 15
Svartvit flugsnappare        1               1
Sädesärla    1          1        2
Sävsparv213846 11 121 1 3 1434891284
Sävsångare1 122 242 2111255 43332 46
Talgoxe8362  1 1415 222  11 114137
Taltrast           1            1
Trastsångare                         
Trädgårdssångare  13  2 2 22   3 1     118
Trädpiplärka              1         1
Törnskata       1  21 1 1    1   7
Törnsångare11 31 212313 32355323  145
Vattenrall                         
Vattensångare                         
Ärtsångare    1111 11   113242 1  20
SUMMA:265146393174645412328434260525650425152677139411 049

Kontroller gjorda under säsongen 2002

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM:14-
jul
17-
jul
20-
jul
28-
jul
29-
jul
04-
aug
05-
aug
09-
aug
21-
aug
29-
aug
13-
sep
15-
sep
22-
sep
SUMMA
Blåmes              
Gransångare  1          1
Järnsparv              
Koltrast              
Kärrsångare12 2  11     7
Rörsångare22 1 2  1    8
Sävsparv  11 1    1116
Sävsångare 1 11    1   4
Talgoxe   1         1
Trädgårdssångare              
Törnsångare   1         1
SUMMA352713111111128