Vy från ringmärkningsverksamheten 2003 – foto: Ulf Ståhle

Årets ringmärkningssiffror

DATUM:05-
juli
07-
juli
10-
juli
12-
juli
14-
juli
17-
juli
21-
juli
25-
juli
27-
jui
29-
juli
31-
juli
4-
aug
9-
aug
10-
aug
17-
aug
20-
aug
21-
aug
24-
aug
30-
aug
9-
sep
12-
sep
14-
sep
SUMMA:
Tid07.00-
12.30
05.00-
12.30
05.45-
11.15
05.30-
10.00
04.45-
09.45
04.30-
09.30
04.30-
10.30
05.00-
10.30
05.00-
09.30
04.30-
10.30
04.45-
10.45
04.45-
10.45
04.45-
10.45
05.00-
10.00
05.00-
10.00
05.15-
11.15
05.30-
11.00
06.00-
11.30
06.00-
12.00
06.30-
12.00
06.00-
13.00
07.30-
11.30
 
Backsvala                       
Björktrast      1   1           2
Blåhake                 1    1
Blåmes761344113111  1  233414170
Bofink     1 1              2
Buskskvätta                       
Enkelbeckasin                    1 1
Gransångare 232112   112 2326554143
Gråsiska                       
Gråsparv1                     1
Gräshoppsångare       1        1     2
Grönfink        1     1 2142 1 21
Grönsiska                       
Gulsparv                       
Gulärla  1               1   2
Gärdsmyg           12 1     1 4
Gök                       
Göktyta                       
Hämpling              1       1
Härmsångare     2 2  1  1        6
Järnsparv2 2  11    1   12  36423
Koltrast         1  1         2
Kungsfiskare                       
Kärrsångare1010105919131810231021181489113431 230
Ladusvala1       1           4 6
Lövsångare21 3 111 1322258 552  44
Näktergal    1  1 11           4
Nötväcka                       
Pilfink             1    2   3
Rosenfink                       
Rödhake            1    2 33211
Rödstjärt     1            1  2
Rörsångare219159991161081020131498273121203273
Skogssnäppa   1  1               2
Stare                       
Steglits              1 11 3  6
Svart rödstjärt                       
Svarthätta   1           1 2251 4
Svartvit flugsnappare               1      1
Sädesärla13       1            5
Sävsparv6482731231432658921210892126
Sävsångare623 2 3576111243221046 70
Talgoxe66482711911 52   1    164
Taltrast         1    1       2
Trastsångare                       
Trädgårdssångare        1  2   11     5
Trädpiplärka              1      12
Törnskata           11     1   3
Törnsångare2322342  1  11633 151 40
Vattenrall                       
Vattensångare                       
Ärtsångare   3     1 1 21     1 9
SUMMA:654635353853675529523048574254482492776973131 102

Kontroller gjorda under säsongen 2003

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.

DATUM:05-
juli
07-
juli
10-
juli
12-
juli
14-
juli
21-
juli
25-
juli
29-
juli
4-
aug
24-
aug
09-
sep
SUMMA:
Blåmes11  111    5
Gransångare            
Järnsparv1          1
Koltrast            
Kärrsångare21 1       4
Rörsångare6 1 1* 1 1*  10
Sävsparv211    1   5
Sävsångare    1      1
Talgoxe 111     126
Trädgårdssångare            
Törnsångare1          1
SUMMA:13432312111233