Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:06-
juli
07-
juli
12-
juli
15-
juli
16-
juli
20-
juli
22-
juli
23-
juli
28-
juli
01-
aug
04-
aug
06-
aug
09-
aug
11-
aug
13-
aug
21-
aug
27-
aug
29-
aug
04-
sep
11-
sep
SUMMA
Tid:06.30-
11.00
05.00-
09.30
05.30-
10.30
05.00-
12.00
05.30-
11.00
04.30-
11.00
06.30-
12.30
06.00-
11.30
06.00-
11.30
05.30-
10.30
05.30-
09.30
05.30-
10.30
05.30-
10.30
05.30-
10.30
05.30-
11.00
06.00-
10.30
05.30-
10.00
05.45-
10.45
06.00-
10.30
06.00-
11.00
 
Backsvala                     
Björktrast                     
Blåhake                     
Blåmes 2151 4 111 1 12 1 425
Bofink                     
Buskskvätta           1        1
Enkelbeckasin           1        1
Entita      1             1
Gransångare2   212211212222112329
Gråsiska                     
Gråsparv                     
Gräshoppsångare   2            1   2
Grönfink  233211    1  111 218
Grönsiska                     
Gulsparv                     
Gulärla           11     1 3
Gärdsmyg    1               1
Gök                     
Göktyta                     
Hämpling           1        1
Härmsångare  1             1   2
Järnsparv1 1 12 1 4     2231424
Koltrast              1 1   2
Kungsfiskare                     
Kärrsångare1455121010126141244797543 1144
Ladusvala                   11
Lövsångare331115233211020984318189
Näktergal 1   1              2
Nötväcka                     
Pilfink                     
Rosenfink   1                1
Rödhake                114410
Rödstjärt          1 3 3 1 19
Rörsångare11 11861911814131281713181518152112250
Skogssnäppa 1                  1
Stare                     
Steglits           1    11  1
Svart rödstjärt                     
Svarthätta   1        1    24816
Svartvit flugsnappare            1  1    2
Sånglärka    1               1
Sädesärla                     
Sävsparv21566533 12696932551793
Sävsångare5334233  9578444133374
Talgoxe5 1522 111   1     125
Taltrast   1                1
Trastsångare                     
Trädgårdssångare    1     1      1 14
Trädpiplärka                     
Törnskata              1     1
Törnsångare455424331   2311221344
Vassångare      1             1
Vattenrall                     
Vattensångare                     
Ärtsångare   611 1111  21     14
SUMMA:4720366143554329365634455651524041384556894

Kontroller gjorda under säsong 2004

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM:06-
juli
07-
juli
12-
juli
15-
juli
16-
juli
20-
juli
22-
juli
23-
juli
01-
aug
11-
aug
13-
aug
04-
sep
11-
sep
SUMMA
Blåmes1  1  1     25
Gransångare          1  1
Järnsparv11           2
Kärrsångare      11     2
Rörsångare11121211 2   12
Sävsparv     1     113
Sävsångare 2   21 1    6
Talgoxe1  1         2
SUMMA441415421211333