Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:06-
juli
07-
juli
12-
juli
15-
juli
16-
juli
20-
juli
22-
juli
23-
juli
28-
juli
01-
aug
04-
aug
06-
aug
09-
aug
11-
aug
13-
aug
21-
aug
27-
aug
29-
aug
04-
sep
11-
sep
SUMMA 
Tid:06.30-
11.00
05.00-
09.30
05.30-
10.30
05.00-
12.00
05.30-
11.00
04.30-
11.00
06.30-
12.30
06.00-
11.30
06.00-
11.30
05.30-
10.30
05.30-
09.30
05.30-
10.30
05.30-
10.30
05.30-
10.30
05.30-
11.00
06.00-
10.30
05.30-
10.00
05.45-
10.45
06.00-
10.30
06.00-
11.00
  
Backsvala                     Backsvala
Björktrast                     Björktrast
Blåhake                     Blåhake
Blåmes 2151 4 111 1 12 1 425Blåmes
Bofink                     Bofink
Buskskvätta           1        1Buskskvätta
Enkelbeckasin           1        1Enkelbeckasin
Entita      1             1Entita
Gransångare2   212211212222112329Gransångare
Gråsiska                     Gråsiska
Gråsparv                     Gråsparv
Gräshoppsångare   2            1   2Gräshoppsångare
Grönfink  233211    1  111 218Grönfink
Grönsiska                     Grönsiska
Gulsparv                     Gulsparv
Gulärla           11     1 3Gulärla
Gärdsmyg    1               1Gärdsmyg
Gök                     Gök
Göktyta                     Göktyta
Hämpling           1        1Hämpling
Härmsångare  1             1   2Härmsångare
Järnsparv1 1 12 1 4     2231424Järnsparv
Koltrast              1 1   2Koltrast
Kungsfiskare                     Kungsfiskare
Kärrsångare1455121010126141244797543 1144Kärrsångare
Ladusvala                   11Ladusvala
Lövsångare331115233211020984318189Lövsångare
Näktergal 1   1              2Näktergal
Nötväcka                     Nötväcka
Pilfink                     Pilfink
Rosenfink   1                1Rosenfink
Rödhake                114410Rödhake
Rödstjärt          1 3 3 1 19Rödstjärt
Rörsångare11 11861911814131281713181518152112250Rörsångare
Skogssnäppa 1                  1Skogssnäppa
Stare                     Stare
Steglits           1    11  1Steglits
Svart rödstjärt                     Svart rödstjärt
Svarthätta   1        1    24816Svarthätta
Svartvit flugsnappare            1  1    2Svartvit flugsnappare
Sånglärka    1               1Sånglärka
Sädesärla                     Sädesärla
Sävsparv21566533 12696932551793Sävsparv
Sävsångare5334233  9578444133374Sävsångare
Talgoxe5 1522 111   1     125Talgoxe
Taltrast   1                1Taltrast
Trastsångare                     Trastsångare
Trädgårdssångare    1     1      1 14Trädgårdssångare
Trädpiplärka                     Trädpiplärka
Törnskata              1     1Törnskata
Törnsångare455424331   2311221344Törnsångare
Vassångare      1             1Vassångare
Vattenrall                     Vattenrall
Vattensångare                     Vattensångare
Ärtsångare   611 1111  21     14Ärtsångare
SUMMA:4720366143554329365634455651524041384556894SUMMA:

Kontroller gjorda under säsong 2004

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM:06-
juli
07-
juli
12-
juli
15-
juli
16-
juli
20-
juli
22-
juli
23-
juli
01-
aug
11-
aug
13-
aug
04-
sep
11-
sep
SUMMA 
Blåmes1  1  1     25Blåmes
Gransångare          1  1Gransångare
Järnsparv11           2Järnsparv
Kärrsångare      11     2Kärrsångare
Rörsångare11121211 2   12Rörsångare
Sävsparv     1     113Sävsparv
Sävsångare 2   21 1    6Sävsångare
Talgoxe1  1         2Talgoxe
SUMMA441415421211333SUMMA