Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:02-
juli
03-
juli
09-
juli
13-
juli
18-
juli
23-
juli
26-
juli
28-
juli
02-
aug
04-
aug
07-
aug
09-
aug
14-
aug
20-
aug
21-
aug
24-
aug
27-
aug
03-
sep
04-
sep
10-
sep
17-
sep
SUMMA:
Tid:06.00-
11.00
05.00-
10.30
04.45-
09.15
04.30-
10.30
05.00-
10.30
05.00-
10.00
04.45-
10.45
04.45-
09.45
04.45-
12.30
04.45-
10.15
05.15-
10.45
05.00-
11.30
05.15-
11.15
06.00-
11.30
06.00-
10.00
06.00-
11.30
07.00-
10.00
06.00-
11.00
05.45-
11.15
06.00-
19.30
06.30-
11.00
 
Backsvala                      
Björktrast    1            1   2
Blåhake                      
Blåmes4331515 645   11  22650
Bofink                      
Buskskvätta                      
Citronärla             1       1
Enkelbeckasin        1    1111 11 7
Entita                      
Gransångare   1  3 22  1413 117228
Gråsiska                      
Gråsparv1                    1
Gräshoppsångare                    11
Grönbena 1                   1
Grönfink              8 1    9
Grönsiska                      
Grönsångare             1       1
Gulsparv                      
Gulärla   2                 2
Gärdsmyg        1        1 125
Gök                      
Göktyta                      
Hämpling                      
Härmsångare            221      5
Järnsparv         1    11  1149
Koltrast     1 11     1   1  5
Kungsfiskare                      
Kärrsångare103491012148421216131613161225 1 222
Ladusvala         1        1  2
Lövsångare 111 11149821121112113 183
Näktergal141 1   1 2   11     12
Nötväcka                      
Pilfink                      
Rosenfink                      
Rödhake              11 13 814
Rödstjärt      1    2 1   2118
Rörsångare85761411882619242229308183249910298
Skogssnäppa  1                  1
Stare           1         1
Steglits                      
Svart rödstjärt      1              1
Svarthätta1           1 34233 219
Svartvit flugsnappare        1  1  11     4
Sånglärka                      
Sädesärla   2                 2
Sävsparv111474848832212121512 793
Sävsångare  1 3 112   3212 31  20
Talgoxe2542 25   2257112   545
Taltrast                    33
Trastsångare                      
Trädgårdssångare    212 31342  21 1 123
Trädpiplärka     1      11       3
Törnskata     1        11     3
Törnsångare41431241141939552412 66
Vassångare                      
Vattenrall                      
Vattensångare                      
Ärtsångare     1  1221211    1 11
SUMMA322427314439532410063665978106526816614026531 062

Törnskata (hane) – foto: Mats Rellmar

Kontroller gjorda under säsongen 2005:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen: Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs. individer som inte blivit märkta på dammarna anges med */ i tabellen.

DATUM:02-
juli
03-
juli
09-
juli
13-
juli
18-
juli
23-
juli
26-
juli
28-
juli
02-
aug
07-
aug
09-
aug
14-
aug
20-
aug
21-
aug
27-
aug
03-
sep
10-
sep
SUMMA:
Blåmes 2      1   1   15
Kärrsångare31 2  11         8
Näktergal1                1
Rörsångare4121111 111111*1*  17
Sävsparv1   1   2 11  11 7
Sävsångare 1               1
Talgoxe          1      1
Törnsångare       1         1
SUMMA9523212241212121141
En “bonusiakttagelse” – större vattensalamander (sågs den 9 juli) – foto: Mårten Müller