Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:02-
juli
03-
juli
09-
juli
13-
juli
18-
juli
23-
juli
26-
juli
28-
juli
02-
aug
04-
aug
07-
aug
09-
aug
14-
aug
20-
aug
21-
aug
24-
aug
27-
aug
03-
sep
04-
sep
10-
sep
17-
sep
SUMMA: 
Tid:06.00-
11.00
05.00-
10.30
04.45-
09.15
04.30-
10.30
05.00-
10.30
05.00-
10.00
04.45-
10.45
04.45-
09.45
04.45-
12.30
04.45-
10.15
05.15-
10.45
05.00-
11.30
05.15-
11.15
06.00-
11.30
06.00-
10.00
06.00-
11.30
07.00-
10.00
06.00-
11.00
05.45-
11.15
06.00-
19.30
06.30-
11.00
  
Backsvala                      Backsvala
Björktrast    1            1   2Björktrast
Blåhake                      Blåhake
Blåmes4331515 645   11  22650Blåmes
Bofink                      Bofink
Buskskvätta                      Buskskvätta
Citronärla             1       1Citronärla
Enkelbeckasin        1    1111 11 7Enkelbeckasin
Entita                      Entita
Gransångare   1  3 22  1413 117228Gransångare
Gråsiska                      Gråsiska
Gråsparv1                    1Gråsparv
Gräshoppsångare                    11Gräshoppsångare
Grönbena 1                   1Grönbena
Grönfink              8 1    9Grönfink
Grönsiska                      Grönsiska
Grönsångare             1       1Grönsångare
Gulsparv                      Gulsparv
Gulärla   2                 2Gulärla
Gärdsmyg        1        1 125Gärdsmyg
Gök                      Gök
Göktyta                      Göktyta
Hämpling                      Hämpling
Härmsångare            221      5Härmsångare
Järnsparv         1    11  1149Järnsparv
Koltrast     1 11     1   1  5Koltrast
Kungsfiskare                      Kungsfiskare
Kärrsångare103491012148421216131613161225 1 222Kärrsångare
Ladusvala         1        1  2Ladusvala
Lövsångare 111 11149821121112113 183Lövsångare
Näktergal141 1   1 2   11     12Näktergal
Nötväcka                      Nötväcka
Pilfink                      Pilfink
Rosenfink                      Rosenfink
Rödhake              11 13 814Rödhake
Rödstjärt      1    2 1   2118Rödstjärt
Rörsångare85761411882619242229308183249910298Rörsångare
Skogssnäppa  1                  1Skogssnäppa
Stare           1         1Stare
Steglits                      Steglits
Svart rödstjärt      1              1Svart rödstjärt
Svarthätta1           1 34233 219Svarthätta
Svartvit flugsnappare        1  1  11     4Svartvit flugsnappare
Sånglärka                      Sånglärka
Sädesärla   2                 2Sädesärla
Sävsparv111474848832212121512 793Sävsparv
Sävsångare  1 3 112   3212 31  20Sävsångare
Talgoxe2542 25   2257112   545Talgoxe
Taltrast                    33Taltrast
Trastsångare                      Trastsångare
Trädgårdssångare    212 31342  21 1 123Trädgårdssångare
Trädpiplärka     1      11       3Trädpiplärka
Törnskata     1        11     3Törnskata
Törnsångare41431241141939552412 66Törnsångare
Vassångare                      Vassångare
Vattenrall                      Vattenrall
Vattensångare                      Vattensångare
Ärtsångare     1  1221211    1 11Ärtsångare
SUMMA322427314439532410063665978106526816614026531 062SUMMA

Törnskata (hane) – foto: Mats Rellmar

Kontroller gjorda under säsongen 2005:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen: Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs. individer som inte blivit märkta på dammarna anges med */ i tabellen.

DATUM:02-
juli
03-
juli
09-
juli
13-
juli
18-
juli
23-
juli
26-
juli
28-
juli
02-
aug
07-
aug
09-
aug
14-
aug
20-
aug
21-
aug
27-
aug
03-
sep
10-
sep
SUMMA: 
Blåmes 2      1   1   15Blåmes
Kärrsångare31 2  11         8Kärrsångare
Näktergal1                1Näktergal
Rörsångare4121111 111111*1*  17Rörsångare
Sävsparv1   1   2 11  11 7Sävsparv
Sävsångare 1               1Sävsångare
Talgoxe          1      1Talgoxe
Törnsångare       1         1Törnsångare
SUMMA9523212241212121141SUMMA
En ”bonusiakttagelse” – större vattensalamander (sågs den 9 juli), foto Mårten Müller