Patrik och Mårten i en nätgång (foto Mats Rellmar)

8 juli – kl. 04.00-11.00

En lyckad ringmärkningspremiär med 95 nymärkningar av 12 arter. Därtill 6 gamla kontroller varav en främmande svenskmärkt sävsångare. Att drygt 50 % av de fångade fåglarna var årsungar tyder på en god häckningssäsong.

Övrigt vid dammarna bl.a. 1 sj gräshoppsångare samt 1 årta.

Inte bara gott om fågel, även många Helsingborgare i nätgångarna: Mårten, Mats, Micke O & Micke J.

9 juli – kl. 04.00-10.00

En jämfört med igår lugnare ringmärkningsdag med 42 nymärkningar av 15 arter. I fångsten ingick bl.a. grönbena, gräshoppsångare, taltrast och björktrast.

Bland övriga obsar kan nämnas spelflygande bivråk, grymtande vattenrall, 3 rastande kärrsnäppor och 2 sjungande gräshoppsångare.

15 juli – kl. 04.30-10.00

Ännu en trevlig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med 67 nymärkningar av hela 21 olika arter. Med god marginal dagsrekord för antalet märkta under en dag. I fångsten ingick udda arter som vattenrall (verksamhetens blott 2:a sedan starten för 12 år sedan), enkelbeckasin, taltrast, rödstjärt, sädesärla, svarthätta och gräshoppsångare. I dammarna bl.a. ungkullar av årta, skedand och vigg.

Vid märkdungen en hanne mindre hackspett.

18 juli – kl. 04.30-10.30

Steglits – foto: Mårten Müller

Dagens fångst i Hasslarp blev 56 nymärkningar fördelat på 16 arter. Inga direkta överraskningar denna gång men nämnas kan vardera en gräshoppsångare och steglits.

I gryningen hördes 3 sjungande gräshoppsångare.

21 juli – kl. 04.30-07.00

Ladusvala – foto: Patrik Wantzin

En ganska svettig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med 63 nymärkningar av 12 arter fram till kl. 07 då näten fick plockas ner p.g.a. regn. I fångsten bl.a. 2 gräshoppsångare, 1 ladusvala, 1 taltrast samt en rörsångare märkt vid dammarna i juli -01.

I Bergsdammen vakade årtan över sina 5 ungar.

24 juli – kl. 04.15-13.00

Pungmesar – foto: Mårten Müller

Säsongens hittills bästa ringmärkningsdag med 95 nymärkningar av 15 arter. Roligast var en flock unga pungmesar som under hela morgonen och förmiddagen höll till runt Bergsdammen. Av dessa fastnade fyra i ett av näten vilket innebar en ny och efterlängtad märkart. För övrigt en mycket bra dag för kärrsångare (26) och sävsparv (23). Lite udda också med fyra märkta gulärlor. Bland äldre kontroller kan nämnas en kärrsångare märkt vid dammarna i början av september 2001.

26 juli – kl. 04.45-10.15

Säsongens 7:e ringmärkningsmorgon i Hasslarp. Fortsatt god fågeltillgång med 60 nymärkningar fördelade på 14 olika arter, där kärrsångare svarade för nästan hälften av dagssumman. För 6:e dagen i rad märktes gräshoppsångare och hittills har 7 olika exemplar fångats vilket är nytt årsbästa. Roligt också med en ung grönsångare, den blott andra sedan starten -95 samt ytterligare två unga gulärlor. Överhuvudtaget står årets juliresultat i särklass om man jämför med tidigare säsonger. I snitt har fångsten uppgått till nästan 70 fåglar per tillfälle vilket kan jämföras med tidigare år där julisnittet legat mellan 30-45 individer per tillfälle.

4 augusti – kl. 05.00-11.00

Backsvala – foto: Mårten Müller

Fortsatt god fågeltillgång med 84 nymärkningar av 19 olika arter. Förutom “det vanliga”, dvs kärr-, rör- och törnsångare samt sävsparv även udda arter såsom backsvala, gräshoppsångare, rödstjärt, härmsångare, pilfink och taltrast.

I dammarna bl.a. 9 mosnäppor och 6 större strandpipare.

6 augusti – kl. 05.00-11.00

Säsongens 9:e märktillfälle i Hasslarp blev den hittills bästa med 108 nymärkningar fördelat på 18 arter. Ett nytt prydligt dagsrekord således. Nya märkarter för i år var törnskata (2) samt svartvit flugsnappare. I fångsten även vardera två härmsångare och gräshoppsångare.

En årta (hona) med 3 stora ungar i mittersta Fleningedammen samt ytterligare 4 ungfåglar i Bergsdammen tyder på två lyckade häckningar. Kul!

9 augusti – kl. 05.00-10.30

Nytt “all time high” vid ringmärkningen i Hasslarp. Idag 123 nymärkningar av 14 arter, bl.a. säsongens första buskskvätta. Talrikast kärrsångare med 39 märkta följt av rörsångare och sävsparv. Den senare arten är en av alla som verkar haft ett mycket bra år. Redan över 100 märkta! Även “sylviorna” går mot rekordsäsonger, idag 9 törnsångare och 5 (nytt dagsbästa) trädgårdssångare.

I dammarna bl.a. en juv småfläckig sumphöna samt 1 ad spovsnäppa. Beroende på väderläget blir det märkning åtminstone en dag framåt veckoslutet. Medhjälpare idag när Mårten börjat jobba var Micke J, Micke O & Kristian L.

11 augusti – kl. 05.00-10.30

En relativt lugn ringmärkningsmorgon i Hasslarp med 63 nymärkningar av 14 arter. Därutöver ytterligare tre äldre egna kontroller. I fångsten bl.a. taltrast, svarthätta, härmsångare och rödstjärt.

Ärtsångare (1k) – foto: Thomas Svanberg)

I mellersta Fleningedammen fortfarande en småfläckig sumphöna som stundtals kilade omkring helt öppet längst kanten av kaveldunen.

13 augusti – kl. 05.00-09.00

Ringmärkningsmorgon i Hasslarp som avbröts abrupt klockan nio när regnet kom. 55 märkta fåglar av 10 arter blev dagens slutresultat. I fångsten bland annat 24 rörsångare, 11 kärrsångare och en ladusvala.

I mellersta Fleningedammen fanns den småfläckiga sumphönan kvar.

16 augusti – kl. 05.30-10.30

Ringmärkning mellan skurarna med endast 9 nät mot normala 14. Totalt 52 nymärkningar av 13 arter bl.a säsongens 2:a och verksamhetens 14:e gråsparv. Annars inga direkta sensationer.

I Bergsdammen upptäckte Micke O ytterligare en småfläckig sumphöna och över märkplatsen drog en pilgrimsfalk snabbt över.

19 augusti – kl. 05.30-09.00

Trädpiplärka (foto Mårten Müller).

Ringmärkning fram till kl 09 då näten fick plockas ner p.g.a. regn. Totalt 50 nymärkningar av 15 arter bl.a. trädpiplärka, törnskata och svartvit flugsnappare.

I dammarna en del vadare såsom svartsnäppa 5, brushane 10 m.m.

20 augusti – kl. 05.30-08.00

Ännu en ringmärkningsmorgon i Hasslarp som fick avbrytas redan kl. 8 då regnet kom. Dagens resultat stannade på 52 nymärkningar av 12 arter där endast 1 ex vardera av gräshoppsångare och buskskvätta bör nämnas. Alltså inget direkt anmärkningsvärt i fångsten denna gång.

Däremot upptäcktes en rastande 1k citronärla (se nedan) uppe i Bergsdammen vid 07-tiden. Detta fantastiskt nog exakt på årsdagen av förra säsongens fynd! Fågeln födosökte helt öppet ute på vattenväxterna och i dyn på bekvämt digiscoping-avstånd. Med tanke på att fångsterna av vattensångaren -96 och fjolårets citronärla båda gjorts just detta datum blir det förhoppningsvis märkning vid dammarna fler 20:e augustidagar i framtiden.

Övrigt av intresse i och kring dammarna var en småfläckig sumphöna samt en grå flugsnappare.

26 augusti – kl. 05.30-12.00

Äntligen en ringmärkningsdag då vädrets makter var med oss. Totalt märktes 107 fåglar av 20 olika arter. Störst jubel blev det då en ung TRASTSÅNGARE satt i ett av näten. Förra gången det begav sig var i augusti -95. I fångsten denna fågelrika förmiddag bl.a. även enkelbeckasin, törnskata samt 17 trädpiplärkor.

I det första gryningsljuset noterades dessutom en nattskärra på grusvägen vid märkplatsen. Lite senare en småfläckig sumphöna i en av nätgatorna. Vid lunchtid 17 bivråkar mot söder samt en lärkfalk på insektsjakt.

30 augusti – kl. 06.00-11.30

En udda och händelserik ringmärkningsförmiddag i Hasslarp med ett 80-tal skolbarn från Rögle och Kattarp på besök.
Resultatet blev 98 märkta av 21 olika arter, bl.a. ny märkart i form av en ung grå flugsnappare. Därutöver kan nämnas sommarens 12:e gräshoppsångare och en rekordfet ung kärrsångare på nästan 17 gram (normalt ca 12).

I dammarna en flock med 16 unga brushanar.

Speciellt tack till Mårten.

2 september – kl. 06.00-10.30

Ringmärkningsmorgon i Hasslarp. En varm morgon (+16C) med svag sydlig vind som ökade i styrka fram på förmiddagen. Vi klarade oss från regn.

När vi summerade fångsten vid halv tolv hade vi ringmärkt 67 fåglar av 20 arter. Hela två nya märkarter för lokalen: småfläckig sumphöna (ungfågel) och höksångare (ungfågel). Den småfläckiga sumphönan blev fågel nummer 10.000 som ringmärktes sedan starten.

En samlingsbild med fr.v. löv-, gran- och grönsångare (foto Mårten Müller)

Det föranledde en speciell fotografering och en skål i mousserande vin som Mårten förtjänstfullt medtagit dagen till ära.

10 september – kl. 06.15-10.15

Ett 10-tal medlemmar anslöt till dagens KOF-exkursion vid Hasslarps dammar. Typiskt nog blev det säsongens hittills sämsta ringmärkningsförmiddag med endast 31 fåglar av 12 arter. Bland dessa kan nämnas trevliga visningsarter såsom enkelbeckasin, rödstjärt, svarthätta, sävsångare och trädgårdssångare. En ung gräshoppsångare som märktes för drygt en vecka sedan kunde också studeras på nära håll.

Över dammarna jagade en pilgrimsfalk under en kort stund innan 3 tornfalkar med gemensam kraft fick storfalken att lämna området.

Dagens mest udda observation var dock den sköldpadda (art okänd) som lapade sol på en av häckningsplattformarna.

16 september – Säsongsavslutning – kl. 06.30-10.30

Fågel nr 10 000 (!) – en småfläckig sumphöna (ungf/1k) (foto Mårten Müller)

Säsongsavslutningen i Hasslarp blev lyckad då hela 91 fåglar av 14 olika arter ringmärktes. Sett till tidigare år en ovanligt hög septembersiffra i Hasslarp. Sommarens resultat saknar motstycke sedan starten -95. För flera arter, t.ex. blåmes, gransångare, gräshoppsångare, rörsångare, svarthätta, sävsparv, trädgårdssångare och trädpiplärka, har nya årsrekord satts. I dagens fångst ingick bl.a. 21 gransångare och höstens första gärdsmygar.

Dagboksanteckningar förda av Henrik Johansson och Henrik Ehrenberg (060813 o 060902).

Årets ringmärkningssiffror

DATUM:08-
juli
09-
juli
15-
juli
18-
juli
21-
juli
24-
juli
26-
juli
4-
aug
06-
aug
09-
aug
11-
aug
13-
aug
16-
aug
19-
aug
20-
aug
26-
aug
30-
aug
02-
sep
10-
sep
11-
sep
16-
sep
SUMMA
Tid:04.00-
11.00
04.00-
10.00
04.30-
10.00
04.30-
10.30
04.30-
07.00
04.30-
12.30
04.45-
10.15
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
10.30
05.00-
09.00
05.30-
10.30
05.30-
09.00
05.30-
08.00
05.30-
12.00
06.00-
11.30
06.00-
10.30
06.15-
10.15
06.00-
09.30
06.30-
10.30
 
Backsvala       1        1    2
Björktrast 111                 3
Blåhake                      
Blåmes19114481211 4211 32781383
Bofink                      
Buskskvätta         1    1 1    2
Citronärla                     
Enkelbeckasin  1      1     1 11117
Entita                      
Gransångare1151 3   2   1 8874 2162
Grå flugsnappare                1    1
Gråsiska                      
Gråsparv   1        1        2
Gräshoppsångare 11121112     1 11   13
Grönbena 1                   1
Grönfink  1    2 1  1 11113  12
Grönsiska                      
Grönsångare      1          1   2
Gulsparv                      
Gulärla     42        1     7
Gärdsmyg                    22
Gök                      
Göktyta                      
Hämpling                      
Härmsångare       12 11         5
Hökångare                 1   1
Järnsparv1 12  1 21     32 141331
Koltrast  2  2               4
Kungsfiskare                      
Kärrsångare226121516262826283910118491131413283
Ladusvala    1      1    9    11
Lövsångare5212 1237857127101165381106
Näktergal111 12 21            9
Nötväcka                      
Pilfink       11   3        5
Pungmes     4               4
Rosenfink                      
Rödhake              1212311424
Rödstjärt  1 1  11 1    2 11 9
Rörsångare173111516144202630152414151723341917314351
Skogssnäppa                     
Småfläckig sumphöna                 1   1
Stare         2  1     1  4
Steglits   1              1  2
Svart rödstjärt                     
Svarthätta  1  211  1  3222246227
Svartvit flugsnappare        1    1       2
Sånglärka                      
Sädesärla  11     1           3
Sävsparv6874102386201794225635526158
Sävsångare624112 31652 41455 1558
Talgoxe555432131 2121 52    42
Taltrast 11 1  1  1       1  6
Trastsångare               1     1
Trädgårdssångare41 1  12352 26 32132240
Trädpiplärka             1117612  28
Törnskata        2    1 1     4
Törnsångare545238788952423234   84
Vassångare                      
Vattenrall  1                  1
Vattensångare                      
Ärtsångare      111 2 11  51  417
SUMMA:9248675663956084108123635552505210798676031911 522

Kontroller gjorda under säsongen 2006

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.

DATUM:08-
juli
09-
juli
15-
juli
18-
juli
21-
juli
24-
juli
26-
juli
4-
aug
06-
aug
09-
aug
11-
aug
13-
aug
26-
aug
11-
sep
SUMMA:
Blåmes    1       113
Gransångare        1     1
Järnsparv               
Koltrast               
Kärrsångare11 1 21       6
Näktergal              
Rörsångare312 2 1 21*    12
Sävsparv11   1 11 2   7
Sävsångare1*        1 1*  3
Talgoxe  11      1   3
Trädgårdssångare               
Törnsångare              
SUMMA:6332332142311135