Vad finns i nätet? … Henrik J plockar … (foto: Mats Rellmar).

SÄSONGSSTART – 28 juni – 04.00-11.00

En något tidigare ringmärkningspremiär jämfört med tidigare säsonger.

Dagens resultat blev 63 märkta fördelade på 15 arter, bl.a. en gräshoppsångare, en ung gulärla och tre unga näktergalar. Under de första morgontimmarna uppehöll sig minst 1 000 starar i buskagen varav sju fastnade. Som väl var “studsade” de flesta som flög in i näten ur igen. Totalt elva egna kontroller (7 arter) från tidigare år, bland dessa en kärrsångare från 2002 samt vår första lövsångarkontroll.

I dammarna gott om fågel bl.a. en årta. Medarbetare idag Micke O & Micke J.

Mårten M och Henrik J studera en talgoxe – foto: Mats Rellmar


– Henrik Johansson –

5 ju1i – 04.30-09.30

En underbar morgon med lugnt, klart väder. Mycket fågel i området och när näten togs ner vid halv tio hade 68 individer av 13 arter märkts, där kärrsångare dominerade med 19 ex. I övrigt bl.a. 5 gransångare, 9 sävsparvar och 7 törnsångare. Även fem gamla kontroller.

Många vid näten denna morgon; Mats R, Ulf S, Micke O samt Håkan J.

– Mårten Müller –

10 juli – 04.30-10.30

Ytterliggare en lugn och fin morgon med en härlig konsert av bl.a. sjungande kärr- och sävsångare (kändes mer som en majmorgon). När dagens märkning summerades hade sammanlagt 68 nymärkningar gjorts av 14 arter. Kärrsångare stod för större delen av fångsten med 28 individer varav 12 ungfåglar. I övriga fångsten bl.a. 2 gräshoppsångare samt sju gamla kontroller.

– Mårten Müller och Henrik Johansson –

15 juli – 04.30-10.30

Säsongens 4:e ringmärkningstillfälle gav 69 nymärkningar av 16 arter. I fångsten bl.a. två gräshoppsångare samt en härmsångare. Vissa gamla rörsångare och kärrsångare lagrar redan fett för färd söderut! Idag ytterligare fem egna gamla kontroller, bl.a. en rörsångare märkt -03.

Av övriga obsar i och kring dammarna kan nämnas skäggdopping 2, pilgrimsfalk 1 (2k), lärkfalk 1 samt spovsnäppa 4.

I dagens laguppställning ingick alltid lika morgonpigge Mårten samt Mats och Mikael O.

– Henrik Johansson –

21 juli – 04.30-10.00

Dagens ringmärkning gav 72 nymärkningar fördelat på 15 olika arter. Inget direkt udda i fångsten denna morgon, av ovanligare märkarter kan nämnas härmsångare och näktergal. Talrikast var kärrsångare med 27 individer.

Kring dammarna tre sjungande gräshoppsångare och uppe på kraftledningsstolparna en 2k pilgrimsfalk. En del vadare i dammarna, bl.a. en roskarl och två myrspovar.

Deltagare: Mårten, Ulf S och Henrik E-

– Henrik Johansson –

23 juli – 04.30-09.30

En näst intill perfekt ringmärkningsmorgon vädermässigt med svag vind och molntäcke. Trots det blev det säsongens sämsta morgon fågelmässigt, om man ser till nymärkningar. “Endast” 56 individer av 11 arter. Vi fick dock många återfångster av fåglar märkta tidigare i år, vilket är brukligt så här års innan höststräcket börjar ta fart. I fångsten bl.a.kärrsångare 13, rörsångare 12 samt trädgårdssångare 1.

Vid näten idag Henrik E, Ulf S och Mattias O.

– Mårten Müller –

26 juli – 04.30-09.00

70 individer av 15 arter. Det är nu tydligt att rör- och lövsångarna börjat röra på sig. Nya märkarter för i år var svartvit flugsnappare, sädesärla och steglits. I dammarna betydligt lugnare jämfört med förra veckan.

Idag en del grönbenor, brushanar och gluttsnäppor. En ung mindre strandpipare och en ad svartsnäppa. Fortfarande en sjungande gräshoppsångare.

Medhjälp av Mårten, Kristian och Bertil.

– Henrik Johansson –

29 juli – 04.30-10.30

En allt annat än lugn ringmärkarmorgon. Totalt 135 nymärkningar fördelade på 16 olika arter innebar nytt dagsrekord. Kallfronten som drog ner över landet har helt tydligt satt fart på sträcket. I fångsten bl.a. en 1k VASSÅNGARE vilken var den andra sedan starten. Nämnas bör även 49 kärrsångare (nytt dagsbästa), 18 lövsångare, säsongens första törnskata samt en steglits.

Bland övriga observationer bl.a. en pilgrimsfalk och tre snatteränder.

Medhjälpare idag Mats Rellmar samt tillfälligt Thomas Svanberg. Besökte märkplatsen gjorde även Stefan Rosell med sina mycket intresserade döttrar Tekla och Vera.

– Henrik Johansson –

3 aug – 04.30-07.30

Dagens märkning fick tyvärr avbrytas på grund av regn redan vid kl. 07.30. Trots detta märktes 62 fåglar, bl.a. 22 kärrsångare och säsongens andra unga törnskata.

Det var mycket fågel i rörelse kring dammarna. Höststräcket har verkligen kommit igång. Vi hoppas på åtminstone en morgon och förmiddag med torrt väder under kommande dagar så vi kan märka. Tisdag eller onsdag?

Arbetade idag gjorde Mats, Mikael O, Mårten och undertecknad. Därutöver flera besökare vid märkplatsen: Martin E med dotter Becky, Lennart E, Ronny S och Lena.

– Henrik Johansson –

6 aug – 05.00-11.00

En fin skådarmorgon kring Hasslarps dammar. Resultatet av dagens ringmärkning blev 90 nymärkningar fördelade på 17 arter. Dagens “diamant” i fångsten var en ung kungsfiskare, verksamhetens andra sedan starten. I övrigt lite småtrevliga “handarter” såsom t.ex. törnskata, steglits och svartvit flugsnappare.

Bland övriga observationer kan nämnas pilgrimsfalk (2k), snatterand samt minst fem flygga ungar av brun kärrhök. Tydligen har häckningen av sistnämnda art gått bra trots allt!

Nätkämpar idag: Mats R samt Martin E och Becky.

– Henrik Johansson –

9 aug – 05.00-11.00

Dagens märkning blev ett riktigt bottennapp med endast 39 nymärkningar av 10 arter. Det magra resultatet berodde delvis på den friska västvinden men också på att det var ovanligt få fåglar i rörelse runt dammarna under morgonen.

För tredje året i rad fångades och märktes en vattenrall. Den fjärde totalt från starten.

Rastad gjorde bl.a. två mosnäppor.

Ulf & Mårten assisterade förtjänstfullt.

– Henrik Johansson –

15-17 aug “maratonmärkning”

Ringmärkning vid Hasslarps dammar fredag – lördag – söndag gav totalt 227 nymärkningar fördelade på 19 arter. Rörsångare, lövsångare och kärrsångare i vanlig ordning talrikast så här års.

Fr.o.m. lördagen en del trädpiplärkor i luften och totalt 18 fångades. Två gräshoppsångare i fredags, göktyta såväl lördag som idag (verksamhetens 2:a och 3:e) samt inte minst dagens unga trastsångare (3:e sedan starten) gladde.

Göktyta som fångades den 16:e – foto Mårten Mûller

I området sjunger fortfarande en av sommarens revirhävdande gräshoppsångare medan ett annat par matar ungar. Den stationära 2k pilgrimsfalken som synts till under sommaren noterades även denna helg. Antalet smådoppingar ökar i dammarna, nu finns omkring 25 individer spridda i området, bl.a. minst en kull med små ungar. En fin flock med ett 20-tal steglits håller också till i området.

Trastsångare som fångades den 17:e – foto: Mårten Müller

Många deltagare och besökare dessa dagar. Trognast Mårten med 100% närvaro.

– Henrik Johansson –

25 aug – 06.00-07.00, 08.30-11.00

Morgonens ringmärkning i Hasslarp blev delvis spolierad av ett större regnområde som oväntat drog in vid 7-tiden. Näten fick dras ihop under 1½ timme vilket gjorde att antalet nymärkningar stannade på 40 individer av 11 arter.

Mycket tättingar rörde sig området där bl.a. områdets fläderbuskar var väldigt populära för arter som svarthättor, ärt-, törn- och trädgårdsångare. Dagens överraskning blev den unga höksångare som hittat “sin egen” fläderbuske i norra delen av området, där tillfälliga besökare i form av andra sångare blev högljutt bortkörda!

Medhjälpare idag, Mikael O och Mikael J.

– Mårten Müller –

28 aug – 06.00-11.00

Förevisning för elevgrupper årsklasserna 3-4-5 från Kattarps och Rögle skolor. Ett 50-tal elever med sina lärare besökte oss under förmiddagen.

Trots den friska-/hårda västvinden kunde 35 fåglar av 12 olika arter fångas och ringmärkas, bl.a. gärdsmyg, steglits och rödstjärt. En hel del fågel i området med vinden påverkade resultatet.

En sparvhök passade på att “klippa” en trädgårdssångare i ett av näten. Bland övriga observationer kan nämnas höstens första stenfalk samt en pilgrimsfalk.

Stort tack till Micke J & Micke O för dagens arbete.

– Henrik Johansson –

30 aug – 05.30-11.00

Äntligen högtrycksbetonat väder och bra förutsättningar för märkning. Resultatet blev lite sämre än förväntat med 57 märkta individer fördelade på 16 olika arter. I fångsten bl.a. säsongens 2:a vattenrall, en gammal vackert utfärgad fågel, samt en ung gräshoppsångare.

En mindre hackspett besökte märkplatsen men lyckades undvika näten, en flock med 14 ljungpipare drog förbi och ca 25 unga brushanar rastade. Även en del rovfågel sågs under förmiddagen, bl.a. en stationär ad pilgrimsfalk och en sträckande stenfalk.

Medhjälpare denna dag Micke J och Gun-Britt. Besökare: Johan & Måns Hammar, Christer Strid och Anders Friberg.

– Henrik Johansson –

7 sep – 06.00-11.30

Märkning trots mulet väder med tidvis lätt regn. Totalt 71 nymärkningar av 14 olika arter.

Idag dominerade gransångarna med 16 märkta följt av rödhake, lövsångare och sävsparv. En törnsångare (hona) som ringmärktes 5 juli och kontrollerades drygt två veckor senare (vikt 14 g) återfångades idag nyruggad och uppäten inför flyttningen. Invägningen idag stannade på 20,5 g!

Utanför märkprotokollet kan nämnas två pilgrimsfalkar, en forsärla, ca 25 steglits samt kanske mest udda: ca 10 svartmesar som drog förbi märkplatsen.

Medhjälpare: Mårten M & Bengt A, Mats R samt Martin E & Becky. Därutöver många tillfälliga besökare, bl.a. tre olika lag som deltog i KOFs artrace.

– Henrik Johansson –

SÄSONGSAVSLUTNING 13 sep – 06.00-12.30

Hasslarp från gryning till kl. 12.30. Säsongens sista ringmärkarmorgon gav 51 nymärkningar av 13 arter. Förevisning för en grupp “mullebarn”.

I fångsten bl.a. och kanske något överraskande en ung törnskata samt två kärrsångare. Järnsparv dominerade med 16 fångade exemplar.

Förutom gott om smådoppingar även många olika simänder i dammarna, bl.a. en årta, tre snatteränder, några stjärtänder samt omkring 25 skedänder. En blå kärrhökhanne drog förbi och två pilgrimsfalkar jagade. 10 tranor sträckte söderut.

Medhjälp av Mats, Mårten och Erik. Tack till alla som visat intresse för årets verksamhet. Väl mött i början av juli nästa år.

– Henrik Johansson –

Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:28-
juni
5-
juli
10-
juli
15-
juli
21
juli
23-
juli
26-
juli
29-
juli
03-
aug
06-
aug
09-
aug
15-
aug
16-
aug
17-
aug
25-
aug
28-
aug
30-
aug
07-
sep
12-
sep
SUMMA:
Tid:04.00-
11.00
04.30-
09.30
04.30-
10.30
04.30-
10.30
04.30-
10.00
04.30-
09.30
04.30-
09.00
04.30-
10.30
04.30-
07.30
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.30
05.00-
11.00
06.00-
11.00
06.00-
11.00
05.30-
11.00
06.00-
11.30
06.00-
12.30
 
Backsvala                   
Björktrast                   
Blåhake                    
Blåmes 26104581112      2 354
Bofink                    
Buskskvätta                   
Citronärla                   
Enkelbeckasin                   
Entita                    
Gransångare1537363621 335461016 84
Grå flugsnappare                   
Gråsiska                    
Gråsparv                   
Gräshoppsångare1 22       21   1  9
Grönbena                   
Grönfink   2   1 1        15
Grönsiska                    
Grönsångare                   
Gulsparv                    
Gulärla1  1  1          1 4
Gärdsmyg  1            1 125
Gök                    
Göktyta           11      2
Hämpling                    
Härmsångare   11              2
Hökångare                   
Järnsparv1 111       1 2 131627
Koltrast 3 11 2            7
Kungsfiskare         1         1
Kungsfågel                    
Kärrsångare151928142713114922291012101211442293
Ladusvala         11       12
Lövsångare1 5212918588101314106510 127
Näktergal32  1 11   1       9
Nötväcka                    
Pilfink                   
Pungmes                   
Rosenfink                    
Rödhake              11410622
Rödstjärt 1 1      3 1  212 
Rörsångare8552812122317337182119691266229
Skogssnäppa                   
Småfläckig sumphöna                   
Stare7                  7
Steglits      21 1 1   1   6
Svart rödstjärt                   
Svarthätta 321 111   255 222 27
Svartvit flugsnappare      1  1  1 1    4
Sånglärka                    
Sädesärla      1            1
Sävsparv597955 542 1 1   8667
Sävsångare152686661232731134370
Talgoxe762762 2111     1 338
Taltrast                   
Trastsångare             1     1
Trädgårdssångare1    12 11 232514  23
Trädpiplärka            99     18
Törnskata       111        14
Törnsångare1073343886325783442191
Vassångare       1           1
Vattenrall          1     1  2
Vattensångare                    
Ärtsångare111 1 21123212  12 21
SUMMA6368686972567013562903961848240355771511 263

Kontroller gjorda under säsongen:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

DATUM:28-
juni
5-
juli
10-
juli
15-
juli
21-
juli
23-
juli
26-
juli
29-
juli
03-
aug
06-
aug
16-
aug
17-
aug
7-
sep
SUMMA
Blåmes   11        2
Gransångare  1        113
Grönfink   1         1
Järnsparv1 1          2
Koltrast  1          1
Kärrsångare2132         8
Lövsångare1            1
Näktergal             
Rörsångare32 11   11   9
Sävsparv21  11   11  7
Sävsångare1   41 2     8
Talgoxe1 1   1      3
Trädgårdssångare              
Törnsångare 1    1      2
SUMMA1157572221211147