Vad finns i nätet? … en törnsångare! – foto: Mats Rellmar

27 juni – Smygpremiär för ringmärkningen – 04.00-10.30

Utan full nätkapacitet märktes 67 fåglar av 15 olika arter. Därutöver 10 kontroller av fåglar märkta på lokalen under åren 2006-2008. Inget direkt märkvärdigt i fångsten men fem olika ad. näktergalar förtjänar kanske ett omnämnande.

Ganska gott om vadare i dammarna, framförallt grönbenor med minst 25 ex. I gryningen sjöng en gräshoppsångare sporadiskt och senare under förmiddagen jagade en pilgrimsfalk kortvarigt över Fleningedammarna. En snatterand rastade och nio mindre korsnäbbar flög över.

Medhjälp av Mickarna Jönsson & Olofsson.

– Henrik Johansson –

5 juli – 05.00-11.00

Ännu en ringmärkningsmorgon vid Hasslarps dammar. Resultat: 87 nymärkningar fördelade på 17 olika arter. I fångsten bl.a. skogssnäppa 1, gräshoppsångare 3 och näktergal 5.

Även idag ytterligare några (10 st) egna äldre kontroller.

Medhjälp av Mårten och Ulf S.

– Henrik Johansson –

14 juli – 04.45-11.45

En härlig ringmärkningsmorgon i Hasslarp med totalt 118 nymärkningar av 17 arter. Dominerade gjorde inte helt oväntat kärrsångare med 21 ex följt av 18 rörsångare, 16 sävsparvar och 15 sävsångare (nytt dagsrekord). I övrigt kan nämnas 2 gräshoppsångare samt 3 näktergalar (16 hittills i år!).

En gammal (ad) sävsångare fångad den 14 juli – foto: Mats Rellmar

Kul är att majoriteten av fångsten idag bestod av ungfåglar, vilket tyder på en bra häckningssäsong för flera arter i närområdet. I fångsten även 11 gamla kontroller där tre kärrsångare visade sig vara extra intressanta. En hade en främmande svensk ring, en med dansk ring samt en som vi själva märkt på lokalen som 2+ i juli 2004 vilket ger den en imponerande ålder på minst 6 år!

– Mårten Müller –

17 juli – 04.30-10.00

Gammal (ad) järnsparv – foto: Mats Rellmar

Säsongens 5:e ringmärkningstillfälle vid Hasslarps dammar. Betydligt färre fågel med mediokra 60 nymärkningar av 15 arter, bl.a. en backsvala samt ännu en ung gräshoppsångare.

Antalet äldre egna kontroller fortsatt högt med ytterligare 12 idag. Hittills totalt över 50 vilket är årsrekord. Dagens mest överraskande observation var en STORLOM! som på ganska låg höjd flög söderut. Detta strax innan kl. 05.

Övrigt bl.a. en lärkfalk och 7 svartsnäppor.

Herrar Müller, Rellmar, Ehrenberg & Ståhle bidrog till trevlig social samvaro.

– Henrik Johansson –

22 juli – 05.00-11.00

Morgonens ringmärkning blev säsongens hittills sämsta sett till antalet nymärkningar. ”Endast” 54 fåglar blev märkta där rörsångare dominerade med 21 ex.

Runt dammarna sjunger fortfarande flera sävsångare samt två gräshoppsångare och idag kunde även två tiggande gökungar både ses och höras runt märkplatsen. I den sydöstra dammen hittade Mats en vacker svarthalsad dopping under morgonen.

– Mårten Müller och Mats Rellmar –

27 juli – 04.00-11.00

Svarthalsad dopping kvar i sydöstra dammen. En 2k pilgrimsfalk skapade stundtals oro bland vadare, måsar och änder. Fortfarande två revirhävdande gräshoppsångare. I vadarväg bl.a. två rastande myrspovar, 5 kärrsnäppor och en ung mindre strandpipare.

Hyfsad god fågelfångst idag med 96 nymärkningar av endast 12 olika arter. Talrikast som sig bör så här års kärrsångare med 41 märkta. Ytterligare 3 märkta gräshoppsångare bådar för en fin årssumma. Roligt också att avläsa en rörsångare med fransk ring.

Medhjälp idag av Mårten M och Magnus Strid.

– Henrik Johansson –

29 juli – 05.00-11.00

Ringmärkning idag också med resultatet 72 nymärkningar av låga 12 olika arter. Mest udda i fångsten var skata och gräshoppsångare. Därutöver ytterligare 4 egna äldre kontroller.

Observationer: duvhök 1 1k, fiskgjuse 1, spovsnäppa 2 samt gräshoppsångare 3 sj. Mårten & Mats pålitliga medhjälpare.

– Henrik Johansson –

2 augusti – 05.00 – 10.30

Till dagens KOF-exkursion vid Hasslarps dammar anslöt ett 15-tal personer.

Totalt ringmärktes 87 fåglar fördelade på 14 olika arter. Hela fem gräshoppsångare fångades varav fyra nymärkningar. Anmärkningsvärt också att ytterligare fyra näktergalar kunde förses med ringar.

En pilgrimsfalk med byte sågs som hastigast och i dammarna rastade en del vadare såsom gluttsnäppor, svartsnäppor, brushanar, grönbenor, skogssnäppa, kärrsnäppor, samt både mindre- och större strandpipare. Senare, vid kl. 10.30, kom två pungmesar flygande från Hyllingedammarna. Fåglarna verkade gå ner vid Bergsdammen men kunde inte återfinnas.

Tack till Mårten och Micke J för dagens slit.

– Henrik Johansson –

5 augusti – 05.00 – 11.30

Hasslarps dammar fram till kl. 12. Bra drag på småfågel idag med 115 nymärkningar av 14 arter, bl.a. nytt dagsrekord för rörsångare med 48 ex, en ung pungmes, säsongens 16:e gräshoppsångare samt höstens första törnskata.

Tack till Micke, Gun-Britt och Martin för hjälp.

– Henrik Johansson –

9 augusti – 05.30 – 11.30

En helt makalös och svettig ringmärkningsmorgon i Hasslarp. Ett nytt präktigt dagsrekord sattes med 189 nymärkningar där tre arter dominerade; lövsångare 54 (nytt dagsrekord), rörsångare 54 (nytt dagsrekord) samt kärrsångare 49 (tangerat dagsrekord). Av övrig fångst kan nämnas, grönsångare 1, härmsångare 1 och törnskata 2. Dessutom kontrollerades en rörsångare med belgisk ring. Dagens huvudbry var en acrocephalussångare som uppvisade karaktärer för både rör- och sävsångare, troligtvis en hybrid.

Under den intensiva ringmärkningen gjordes även en del intressanta observationer. I gryningen satt pilgrimsfalken på sin plats uppe på kraftledningsstolpen medan en fin skräntärna flög några varv över dammarna. Den unga pungmesen som märktes 5/8 sågs även idag runt bergsdammen. Dagens stora överraskning var den citronärla som lyfte från en av dammarna och drog över märkplatsen.

Vid näten denna dag Mats R, Mikael J, Martin E & Becky. Även hjälpande händer från Henrik J, Gustav och Samuel.

– Mårten Müller –

15-16 augusti

Två ringmärkningsmorgnar med inte alltför lätta förutsättningar. Först lördag morgon då det visade sig vara ovanligt gott om tättingar runt dammarna. Tyvärr fick näten plockas ihop redan kl. 7.30 i samband med de första regnstänken. Trots det blev resultatet 94 nymärkningar av 14 arter, bl.a. ytterligare tre gräshoppsångare!

Idag stördes vi av en alltför frisk sydvästvind vilket påverkade resultatet. Dock kom vi upp i 60 nymärkningar av 14 arter. Noterbart att kärrsångare fortfarande dominerar. Faktiskt är det så att enstaka par fortfarande matar nyligen utflugna ungar. Annars har majoriteten av de gamla kärrsångarna lämnat.

Vi sidan av märkningen en del övriga observationer. Den unga pungmes som vi märkte 5 aug är fortfarande kvar längs Bergsdammen. Idag noterades höstens första blå kärrhök, en ung bivråk samt forsärla.

Medhjälp under helgen av Mårten, Mats, Martin & Becky. Dessutom besök av flera andra vilket alltid är trevligt. Med hopp om stabilt väder kommande helg!

– Henrik Johansson –

22-23 augusti

Ringmärkningsverksamhet båda dagarna gav totalt 152 nymärkningar. Egentligen utan några större överraskningar men nämnas kan en ung törnskata, höstens första svartvita flugsnappare samt en främmande kontroll av en svenskmärkt ung rörsångare.

För övrigt noterades pilgrimsfalk, vattenrall, ett 60-tal steglits, två kustsnäppor samt fortfarande en ensam pungmes.

Medhjälp av Mårten, Mats, Ulf & Micke J.

– Henrik Johansson –

30 augusti

Trots en väl stark sydvästvind försökte vi oss på ringmärkning under morgonen. Vinden i kombination med dålig fågeltillgång medförde att resultatet blev låga 42 nymärkningar av 12 olika arter. Värt att nämna var ytterligare 2 unga gräshoppsångare, nr 21 och 22!, samt höstens första steglitser (2 st).

En del småtrevliga kontroller av fåglar som vi märkt denna säsong gjordes också. Bl.a. är det tydligt att törnsångarna nu kalasar på fläderbär för att lägga på sig fett. En törnsångare som vi kontrollerade som 2+ hona (märkt som 2+ -06) 14 juli var idag fullfettad och redo för flytt söderut.

Bland övriga observationer noterade 1 ad pilgrimsfalk och 1 mosnäppa.

Medhjälp av Micke J, Martin och Becky.

– Henrik Johansson –

12 september och säsongsslut

Äntligen en helg med lämplig väderlek för märkning! Dock extremt fuktigt under de första morgontimmarna vilket bidrog till att fågelaktiviteten var låg till framåt 9-snåret.

Totalt märktes 60 individer av 12 arter och ur märkprotokollet kan nämnas 3 steglitser, 7 kärrsångare samt en gammal kontroll av en talgoxe märkt ifjol.

Två överflygande forsärlor hördes under förmiddagen och vattenrall hördes vid åtminstone ett tillfälle. Annars väldigt magert med andra observationer.

Medhjälp av Mårten, Ehrenberg, Martin & Becky.

– Henrik Johansson –

 Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:27-
juni
1-
juli
5-
juli
14-
juli
17
juli
22-
juli
27-
juli
29-
juli
02-
aug
05-
aug
09-
aug
15-
aug
16-
aug
22-
aug
23-
aug
30-
aug
12-
sep
SUMMA: 
Tid04.30-
10.30
04.30-
10.30
05.00-
11.00
04.45-
11.00
04.30-
10.00
05.00-
11.00
04.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
11.30
05.30-
11.30
05.00-
07.30
05.30-
09.30
05.30-
11.00
05.00-
10.30
06.00-
10.30
06.00-
11.00
  
Backsvala    1            1Backsvala
Björktrast                 Björktrast
Blåhake                  Blåhake
Blåmes49122   12       21Blåmes
Bofink                  Bofink
Buskskvätta        1        1Buskskvätta
Citronärla                 Citronärla
Enkelbeckasin                 Enkelbeckasin
Entita                  Entita
Gransångare5557352212 22315353Gransångare
Grå flugsnappare                 Grå flugsnappare
Gråsiska                  Gråsiska
Gråsparv                 Gråsparv
Gräshoppsångare 1321 3141 31  2 22Gräshoppsångare
Grönbena                 Grönbena
Grönfink 12     1    1 229Grönfink
Grönsiska                  Grönsiska
Grönsångare          1      1Grönsångare
Gulsparv                  Gulsparv
Gulärla                 Gulärla
Gärdsmyg                 Gärdsmyg
Gök                  Gök
Göktyta                  Göktyta
Hämpling 1               1Hämpling
Härmsångare          11     2Härmsångare
Hökångare                 Höksångare
Järnsparv1323111212   1 1625Järnsparv
Koltrast 1 2       2     5Koltrast
Kungsfiskare                 Kungsfiskare
Kungsfågel                  Kungsfågel
Kärrsångare13882113114131242349241526837329Kärrsångare
Ladusvala    13        1  5Ladusvala
Lövsångare1255 5329145421111663 157Lövsångare
Näktergal3553    4 1111   24Näktergal
Nötväcka                  Nötväcka
Pilfink112 11           6Pilfink
Pungmes         1       1Pungmes
Rosenfink                  Rosenfink
Rödhake                44Rödhake
Rödstjärt        211 1  117Rödstjärt
Rörsångare108141812212416304854231233191322377Rörsångare
Skata 1     1         2Skata
Skogssnäppa  1              1Skogssnäppa
Småfläckig sumphöna                 Småfläckig sumphöna
Stare   11 2          4Stare
Steglits               235Steglits
Svart rödstjärt                 Svart rödstjärt
Svarthätta2612   2 1113 11627Svarthätta
Svartvit flugsnappare              1  1Svartvit flugsnappare
Sånglärka                  Sånglärka
Sädesärla 1 21            4Sädesärla
Sävsparv7111116131141 323333284Sävsparv
Sävsångare342152276612126223  84Sävsångare
Talgoxe91398  2     15   47Talgoxe
Taltrast                 Taltrast
Trastsångare                 Trastsångare
Trädgårdssångare2   111   13 11 112Trädgårdssångare
Trädpiplärka            1 5  6Trädpiplärka
Törnskata         12  1   4Törnskata
Törnsångare5171296294268457163106Törnsångare
Vassångare                 Vassångare
Vattenrall                 Vattenrall
Vattensångare                  Vattensångare
Ärtsångare144211 1 1 11 2  19Ärtsångare
Rör-/Sävsångare          1      1Rör-/Sävsångare
SUMMA:6710287118605496738711518994601005242601 452SUMMA

Kontroller gjorda under säsongen:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.

DATUM:27-
juni
1-
juli
5-
juli
14-
juli
17-
juli
22-
juli
27-
juli
29-
juli
02-
aug
05-
aug
09-
aug
15-
aug
22-
aug
12-
sep
SUMMA 
Blåmes      1       1Blåmes
Gransångare 11 1      1  3Gransångare
Grönfink              Grönfink
Järnsparv1   31        5Järnsparv
Koltrast 1  1         2Koltrast
Kärrsångare1235+2*  1  1    14Kärrsångare
Lövsångare      1  1    2Lövsångare
Näktergal2             2Näktergal
Rörsångare34412 1*11 1*11* 20Rörsångare
Sävsparv1 1 1         3Sävsparv
Sävsångare21112  2      9Sävsångare
Talgoxe      1      11Talgoxe
Trädgårdssångare   1          1Trädgårdssångare
Törnsångare 1 11  1      4Törnsångare
SUMMA:101410111115412111173SUMMA