Skogssnäppan måste dokumenteras, fångst vid säsongsstarten 2011. På bild även Henrik och Micke – foto: Mårten Müller

26 juni – säsongstart

Ringmärkarkåren behöver föryngras, här Gustav och Henrik med en nymärkt rörsångare – foto Mårten Müller

En kylig säsongspremiär för ringmärkningen (endast 5 grader vid nätuppsättning), men allt eftersom behagligt och bra förutsättningar. Fyra sjungande gräshoppsångare stod för morgonunderhållningen.

Vid summering blev dagens resultat 102 nymärkningar av 17 olika arter.

Överraskande att många arter redan har flygga ungar, bl.a. både rörsångare och gräshoppsångare. I fångsten, bl.a. sex olika gräshoppsångare, fem näktergalar, hela 21 törnsångare varav 17 ungfåglar, två vackra härmsångare, en skogssnäppa samt mest udda, en ung entita. Den blott andra sedan starten för 17 år sedan! Som vanligt så här års många kontroller av fåglar märkta i Hasslarp tidigare säsonger. Idag hela 24 st vilket är nytt dagsrekord. Bland dessa en rörsångare märkt i augusti 2006.

Medhjälp av Micke, Mårten och Gustav. Besök av Bengt A, Ulf A samt Lars-Bertil N.

– Henrik Johansson –

3 juli

Ny märkart i Hasslarp, ung trädkrypare – foto: Peter Franzén

Samling vid dammarna strax efter kl. 04. Omkring 20 grader varmt trots svag vind från norr vilket var viss skillnad mot förra helgens kylslagna premiär.

Hyfsad bra utdelning även idag med 64 nymärkningar av 12 olika arter. Däribland överraskande nog en ung trädkrypare vilket var ny märkart för verksamheten.

Fortsatt bra med äldre kontroller med ytterligare 15 st, däribland ett utlandsfynd gällande en gammal kärrsångare med dansk ring. Fågeln märktes vid Gedser på ön Falster som 2k+ redan 21 juli -07. Vi kontrollerade faktiskt samma individ vid dammarna för knappt två år sedan och den har alltså nu blivit åtminstone 5 år gammal.

En annan kärrsångare, som vi märkte som årsunge i början av augusti 2005, och som kontrollerades den 3 juli ifjol fastnade och avlästes även i dag. Lustigt att vi lyckades fångade den på årsdagen ett år senare! Fågeln har nu uppnått den aktningsvärda åldern 6 år. En tangering av artens åldersrekord på lokalen.

Den tredje kontrollen som förtjänar ett omnämnande är den gräshoppsångare som vi märkte som 2k+ i början av juli -09 och kontrollerade såväl den 3 juli -10 som idag 3 juli -11. Fågeln är alltså minst 3 år gammal.

Inte mycket övrigt att rapportera om förutom att de två svarthalsade doppingarna låg kvar i östra Fleningedammen och att höstsäsongens första ljungpipare drog förbi söderut. Ganska tidigt att se en sådan redan i början av juli tyckte vi. I två av dammarna som vi passerar på våra nätrundor matar gråhakedoppingarna halvstora ungar. Två gräshoppsångare sjunger för övrigt fortfarande och vi hoppas på många andrakullar.

Startuppställningen idag bestod förutom undertecknad av Henrik E med dotter Matilda, Peter F samt Micke O och Hanna. Imponerande av Matilda att orka upp i ottan och sedan med intresse, engagemang och gott humör var med på nätrundorna under hela morgonen och förmiddagen.

– Henrik Johansson –

9 juli

Samling vid dammarna kl. 04.00 för säsongens 3:e märktillfälle. Mårten och Micke O mötte upp på utsatt tid och med mig hade jag sonen Gustav 7 år som för första gången genomförde ett helt 8-timmarspass. Likt förra helgen lugnt och förhållandevis varmt, inledningsvis dessutom mycket fuktigt.

Dagens resultat summerades till 70 nymärkningar av totalt 13 olika arter och nämnas kan att de första unga kärrsångarna “hoppat ut”. Vi fortsätter fånga bra med gräshoppsångare (idag 5 1k + 1 2k+) och totalt är vi nu uppe i 13 individer. Andra arter som går bra är törnsångare, sävsångare och talgoxe. Säsongens första lövsångare ringmärktes liksom den första trädgårdssångaren. Därtill kan nämnas att ytterligare sju äldre egna kontroller av sex olika arter bokfördes.

En vattenrall grymtade till längs Bergsdammen och i Fleningedammarna noterade de två svarthalsade doppingarna, fem snatteränder samt ett 10-tal rastande kärrsnäppor.

– Henrik Johansson –

13 juli

Nytt besök vid dammarna tillsammans med Mårten och Mikael. Trots osäker väderprognos igår kväll valde vi att försöka märka några timmar under morgonen.

Resultatet blev 66 nymärkningar av totalt 17 olika arter fram till kl. 9.30 då näten plockades ned.

Nytt för denna säsong var hämpling, koltrast och skata. Hämpling är numera en knappt årlig fångstart och skatan var den tredje i ordningen sedan starten. Den 14:e gräshoppsångaren märktes och flera arter fortsätter visa bra resultat, bl.a. sävsångare där vi för tredje tillfället i rad kom upp i tvåsiffrigt antal. Vad jag kan minnas har detta tidigare ej hänt. Endast ytterligare två egna äldre kontroller bokfördes gällande två rörsångare från de senaste säsongerna.

De två svarthalsade doppingarna var kvar idag också. Bokfördes gjorde även en forsärla, en årta, en vattenrall samt säsongens första smådopping. Två gräshoppsångare sjunger fortfarande.

– Henrik Johansson –

19 juli

Äntligen lite stabilt väder vilket gjorde att vi passade på att få till ytterligare en ringmärkarmorgon. Runt kl. 09 beslöt vi oss för att lägga ihop och fram tills dess fick vi ihop totalt 73 nymärkningar av 16 olika arter, säsongens hittills näst bästa resultat. Därtill kan nämnas ytterligare sju äldre kontroller som vi märkt tidigare.

Fångsten dominerades av rörsångare och kärrsångare som nu fått ut en del ungar. Häckningssäsongen går fort! Ytterligare tre gräshoppsångare märktes, bl.a. en hona med ägg, vilket innebär att vi redan nu är uppe i 17 st! Tre för säsongen nya märkarter var grönfink, ladusvala och rödhake. Nämnas kan också att sommarens första utflugna unga näktergal fångades och märktes.

Egentligen inte särskilt mycket mer att skriva om. Ska i så fall vara en bivråk som uppenbarligen sträckte åt sydväst under morgonen samt sju brunänder som tog en flygtur över dammarna.

Precis som under de senaste gångerna var både Micke O och Mårten på plats. Bra med trogna medhjälpare.

– Henrik Johansson –

26 juli

Vi har under flera dagar väntat på “torrevär” och idag blev det möjligt att märka. Micke J anslöt vid 5-tiden och en dryg timme senare var näten uppe. Den senaste veckans regnmängder har medfört att vattennivån i två nätgångar nu är så pass hög att vi inte kan använda dessa. Vi nöjde oss därför med att endast använda 12 av totalt 15 nät.

Förutsättningarna för märkning var annars mycket goda med lätt molnighet och svaga vindar. Resultatet blev bra då vi kom upp i 107 nymärkningar fördelade på 15 olika arter. Således ett nytt årsbästa! Kärrsångare dominerade med totalt 35 märkta och det var allt ifrån gamla “fullfettade” fåglar till icke fullvuxna ungar som ganska nyligen hoppat ur bona. Även någon äldre sävsångare, rörsångare samt härmsångare hade lagt på sig rejält med fett och var således redo för att lämna landet.

Ytterligare sex äldre kontroller av fåglar vi märkt under tidigare säsonger bokfördes. Bl.a. en rörsångare som visade sig vara märkt i början av september 2005 och som vi endast kontrollerat vid ett tidigare tillfälle, i augusti 2008. Fågeln är alltså en framgångsrik individ som kommit upp i den aktningsvärda rörsångaråldern 6 år!

Fortfarande sjunger en gräshoppsångare intensivt och vi undrar om den inte snart ska tröttna. Säsongens första törnskata visade sig som hastigast liksom tre fisktärnor. Vattennivån i dammarna nu så pass hög att lokalen tyvärr inte lämpar sig så bra för rastande vadare.

– Henrik Johansson –

30 juli

Spännande tid nu med en hel del småfågel i rörelse och därför hög tid för ännu ett ringmärkningstillfälle. Mats, Micke O och Mårten var på plats när jag och sonen Gustav anlände vid kl. 04.30. En halvtimme senare var de flesta av våra 15 nät uppe. När vi summerade dagen sex timmar senare hade 86 fåglar av 12 olika arter ringmärkts och ytterligare fyra äldre egna kontroller dokumenterats.

Likt förra gången dominerades fångsten av kärrsångare, idag med 29 individer varav fem gamla och resten ungfåglar. Nytt för säsongen var en ung steglits. Hittills är det väldigt sparsamt med fink runt dammarna men det kommer kanske igång i takt med frösättningen. Nämnas kan också att vår fina svit med ringmärkta gräshoppsångare bröts idag. Vi varken såg eller hörde någon under hela morgonen och förmiddagen. Framtiden får utvisa om det bara var en tillfällighet.

Dagens mest intressanta kontroll var en kärrsångare som vi märkte som 2k+ i juli 2006 och som vi kontrollerat vid två tidigare tillfällen, juni 2007, juli 2009 och nu alltså i slutet av juli 2011. Fågeln är således minst 6 år gammal!

– Henrik Johansson –

3 augusti

Något oväntat blev säsongens 8:e märktillfälle det hittills sämsta med endast 54 nymärkningar av 14 olika arter. Uppenbarligen har en hel del fågel lämnat området utan att det ännu fyllt på norrifrån. Ur fångsten kan nämnas två för året nya märkarter, rödstjärt och gulärla. En äldre egen kontroll avseende en talgoxe från ifjol förtjänar kanske också att omnämnas.

Dagens mest överraskande observation var en dubbeltrast. I vadarväg bl.a. svartsnäppa och brushane. Minst en smådopping spelade och i östra Fleningedammen sågs även idag den lustiga sothöna som verkar vara partiellt albinistisk. Medhjälp av Mårten, Henrik E samt Simon från Ålborg.

– Henrik Johansson –

6 augusti

En vaktel hälsade oss välkomna när vi anlände vid kl. 04.30 och en halvtimme senare var näst intill samtliga nät uppe. Det visade sig ganska omgående att vi lyckats pricka in ännu en medioker dag och redan vid kl. 09 bestämde vi oss för att lägga ihop. Dagssumman stannade på 40 nymärkningar av 12 arter och bland dessa kan nämnas säsongens första törnskata, en näktergal samt sommarens 20:e gräshoppsångare, samtliga ungfåglar. Till detta skall läggas ytterligare en äldre rörsångarkontroll från år 2009 och nu har vi denna säsong kontrollerat sammanlagt 30 olika rörsångare!

Konstigt nog fångade vi inte någon sävsångare vilket det varit gott om tidigare. Överhuvudtaget ganska fågeltomt längs dammarna och i buskmarkerna. Dock fortfarande en del äldre kärrsångare kvar och strax bakom märkplatsen noterades bl.a. en ringmärkt individ som matade nyligen utflygga ungar.

I den ena av Hyllingedammarna födosökte en ung svarttärna hela morgonen.

Medhjälp av Mårten och Micke J. Besök av Lars-Bertil Nilsson.

– Henrik Johansson –

13-14 augusti

Vattenrall, som fångas med enstaka ex nästan årligen – foto: Mårten Müller

Efter den senaste veckans ostadiga väder blev det åter läge för ringmärkning. Vi valde att satsa på båda dagarna med resultatet 136 nymärkningar av totalt 19 arter. Dominerande gjorde så här års inte oväntat kärrsångare, rörsångare och lövsångare. Helgens största överraskning var en ung vattenrall som flaxade in i ett av näten under lördagsmorgonen. Verksamhetens 6:e sedan starten. Andra trevliga märkarter under helgen var gräshoppsångare, törnskata och svartvit flugsnappare.

Två egna äldre kontroller från lördagen förtjänar att omnämnas. En kärrsångare och en rörsångare som båda märktes som gamla fåglar i juli 2007. Båda fåglarna har vi kontrollerat vardera två gånger under de senaste tre åren. Alltid kul när gamla bekanta behagar dyka upp!

Rödstjärt – foto: Mårten Müller

Runt de södra dammarna mindre antal av rastande svart-, skogs- och gluttsnäppor. Under lördagen även upp emot 100 rastande enkelbeckasiner samt en subad havsörn som på höjd drog sig mot Helsingborgshållet.

Söndagens exkursion genomfördes i behagligt tempo då fågeltillgången var måttlig. Ett 10-tal intresserade medlemmar deltog under morgonen och jag tror de flesta var nöjda med utdelningen då vi avbröt runt kl. 10.

Medhjälpare under båda dagarna var Mats och Mårten. Tack även till Henrik E med dotter Matilda samt till Micke J som förtjänstfullt hjälpte till under söndagen.

– Henrik Johansson –

18 augusti

Ny märkmorgon innan arbetsdagens början. Fina förutsättningar med svaga vindar och lätt molnighet. Mats och Mårten anlände punktligt i dunklet liksom en uniformsklädd kvinnlig konstapel i civil Volvo. Hon insåg ganska snabbt att vi inte vara så intressanta!

De senaste dagarnas regn har medfört att en del märkplatser nu är så pass översvämmade att vi inte kan ta oss fram torrskodda ens med högskaftade stövlar. Under morgonen valde vi att flytta två nät p.g.a. detta.

Fram till kl. 10 märktes 70 individer av 17 olika arter. I fångsten sommarens 21:a gräshoppsångare vilket innebär en tangering av årsrekordet från i förfjol. Nämnas kan också två unga näktergalar samt säsongens första trädpiplärka. Därutöver kan tilläggas att finksäsongen kommit igång, idag med exempelvis tre steglitser och en hämpling.

I gryningen lättade omkring 150 gulärlor som övernattat i vassruggen i sydvästra Fleningedammen. Mårten noterade dessutom tre troliga fjällpipare som snabbt passerade söderut. Dock för hastig obs för att säkerställa bestämningen. En 1k dvärgmås observerades för övrigt också.

– Henrik Johansson –

21 augusti

Samuel på väg att släppa dagens törnskata. Vem är gladast? – foto: Christer Strid

En härlig augustimorgon kring dammarna. Bra förutsättningar för ringmärkning idag också med till en början svaga vindar och lätt molnighet. Mårten och Mats på plats för nätuppsättning kl. 04.30 liksom Mats son Samuel 6 år.

Merparten av näten var uppspända fram till kl. 11 med resultatet att totalt 102 fåglar fördelade på 16 arter ringmärktes. Dominerande art idag var trädpiplärka med 28 märkta vilket var nytt dagsrekord. Därutöver kan nämnas säsongens 3:e unga törnskata samt 1 ex vardera av steglits och näktergal.

Dagens kuriosa var en fasankyckling som under morgonen plockades ur ett av näten alltmedan hönan och resten av kullen oroligt lockade från vegetationen intill. Ny fångstart för verksamheten, men i linje med rekommendationer från RC släpptes ungen utan att ringmärkas.

Bengt A och Christer S på besök.

– Henrik Johansson –

27 augusti – vi gjorde ett tappert försök men vädrets makter var inte nådiga…

Mats, Mårten och Ulf S var på plats kl. 4.30. Riktigt mörkt nu vid detta tidiga klockslag så här i slutet av augusti. För övrigt en väldigt varm (20 grader) och fuktig morgon.

Vid kl. 07.30 hörde vi täta åskknallar i sydväst och en halvtimme senare tornade molnen upp sig och vi fick bråttom att dra ihop näten. Ett tiotal fåglar märktes upp i bilen samtidigt som ett rejält åskoväder drog förbi. Några riktigt vackra blixtar slog i åkrarna otäckt nära oss. Något omskakade drog vi åter upp näten strax efter kl. 8 och bedrev märkning fram till kl. 10.

Dagens resultat blev 54 nymärkningar av 18 olika arter. I märkprotokollet bl.a. säsongens fjärde törnskata, samt en gammal kärrsångare vilket får betraktas som ganska sent. Merparten av de gamla kärrsångarna lämnar ju annars landet redan i månadsskiftet juli-augusti.

En imponerande syn var de omkring 4000 starar som under morgonen lyfte från vassruggarna. Över Fleningedammarna födosökte dessutom en svarttärna under förmiddagen.

– Henrik Johansson –

3 september

Ung göktyta – foto: Mårten Müller

Efter lite missflyt senast blev det en småtrevlig ringmärkningsmorgon idag med resultatet 76 nymärkningar av hela 21 olika arter. Faktiskt en tangering av rekordet av antalet arter under en och samma dag. Senast det begav sig var vid två tillfällen under säsongen 2006.

I dagens fångst utmärkte sig framförallt en ung göktyta, verksamhetens 5:e sedan starten. Dessutom fastnade en ung större hackspetthanne vilket var säsongens andra nya märkart. Den tredje fågeln som förtjänar ett speciellt omnämnande var sommarens 23:e gräshoppsångare. Med denna fågel rök det tidigare årsrekordet från 2009.

Ung större hackspett – foto: Mårten Müller

Efter flera märkdagar utan, var det idag åter dags för ytterligare två äldre egna kontroller. Dels en järnsparv från ifjol men också en sävsparv som vi märkte som 1k den 1 september 2007. Sistnämnda fågel kontrollerades för övrigt som sannolikt häckande hanne i början av juli 2009.

En subadult havsörn passerade norrut över dammarna strax innan lunch. I dammarna dessutom en del vadare, bl.a. 14 unga brushanar, tre grönbenor samt ett 50-tal enkelbeckasiner.

Medmärkte och obsade gjorde Mårten.

– Henrik Johansson –

10 september – Säsongsavslutning

En behaglig septembermorgon vid dammarna. Mulet och för årstiden ganska fuktigt och stilla. Successivt ökande sydlig vind.

Mats och Micke med från start och samtliga 15 nät uppe till de första gryningsljuset vid halv 6-tiden. Redan tidigt stod det klart att det fanns en hel del fågel runt dammarna och vi höll därför på fram till strax innan 12-snåret. Resultatet blev 76 nymärkningar av totalt 18 olika arter vilket var i det närmaste identiskt med föregående märktillfälle. Tre för säsongen nya märkarter i form av taltrast, sädesärla samt grå flugsnappare. Den sistnämnda var endast den 5:e fångade sedan starten. Nytt dagsrekord blev det för rödstjärt med totalt åtta nymärkningar. En gammal egen kontroll av en blåmes märkt 2008 kan också nämnas.

Inte mycket i övrigt att rapportera. Två överflygande stjärtänder var de första för hösten. Enstaka grönbenor och brushanar.

– Henrik Johansson –

Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:26-
juni
3-
juli
9-
juli
13-
juil
19
juli
26-
juli
30-
juli
3-
aug
06-
aug
13-
aug
14-
aug
18-
aug
21-
aug
27-
aug
3-
sep
10-
sep
SUMMA
Tid:05.00-
12.00
04.45-
10.15
04.30-
11.00
04.30-
09.30
04.30-
09.30
05.30-
13.00
05.00-
11.00
04.30-
10.00
05.00-
09.30
05.00-
10.00
05.00-
10.00
05.00-
10.00
05.00-
11.00
05.30-
10.00
05.30-
10.30
05.45-
11.45
 
Backsvala                
Björktrast                
Blåhake                 
Blåmes29131523111   1 30
Bofink                 
Buskskvätta              1 1
Citronärla                
Enkelbeckasin                
Entita1               1
Gransångare343584421411342856
Grå flugsnappare               11
Gråsiska                 
Gråsparv                
Gräshoppsångare616132  1  1  1 22
Grönbena                
Grönfink    1      4    5
Grönsiska                 
Grönsångare                
Gulsparv                 
Gulärla       1        1
Gärdsmyg                
Gök                 
Göktyta              1 1
Hämpling   1       1    2
Härmsångare2    4 11       8
Hökångare                
Järnsparv113211   1 2 17525
Koltrast   1  11    1   4
Kungsfiskare                
Kungsfågel                 
Kärrsångare22369183529181824101312945235
Ladusvala    1      1 1  3
Lövsångare  54194631510101259194
Näktergal5   11  1  211  12
Nötväcka                 
Pilfink                
Pungmes                
Rosenfink                 
Rödhake    1     1  26515
Rödstjärt       12 12  4818
Rörsångare151276191819129181212198712205
Skata   1            1
Skogssnäppa1               1
Småfläckig sumphöna                
Stare1               1
Steglits      1    21  48
Större hackspett              1 1
Svart rödstjärt                
Svarthätta511216 2 135419748
Svartvit flugsnappare         12  11 5
Sånglärka                 
Sädesärla               11
Sävsparv745876111 1 115654
Sävsångare11012106682 541521174
Talgoxe811105133  4  222455
Taltrast               11
Trastsångare                
Trädgårdssångare  12 221 122112 17
Trädkrypare 1              1
Trädpiplärka           12817138
Törnskata        11  11  4
Törnsångare2171053512313598 4399
Vassångare                
Vattenrall         1      1
Vattensångare                 
Ärtsångare1  1      2 341315
Rör-/Sävsångare                
SUMMA:102647066731078654408155701025476761 176

Kontroller gjorda under säsongen:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.
DATUM:26-
juni
3-
juil
9-
juli
13-
juil
19-
juli
26-
juli
30-
juli
3-
aug
6-
aug
13-
aug
3-
sep
10-
sep
SUMMA
Blåmes  1        12
Gransångare  1         1
Gräshoppsångare 1          1
Grönfink            
Järnsparv 1        1 2
Koltrast            
Kärrsångare82+1*1 112  1  17
Lövsångare            
Näktergal            
Rörsångare10521532111  31
Sävsparv2   1     1 4
Sävsångare241  1      8
Talgoxe11          2
Trädgårdssångare  1         1
Törnsångare1    1      1
SUMMA2415717641122171