3 juli – säsongstart

Ungfågel av trädkrypare, som fångas med enstaka ex nästan årligen – foto: Mårten Müller

Ringmärkningspremiär vid Hasslarps dammar under morgon och förmiddag. Ganska god fågeltillgång där resultatet stannade på 141 nymärkningar av 17 olika arter mycket beroende på höga antal av talgoxe (41 märkta) och blåmes (19 märkta). En ung trädkrypare var verksamhetens blott andra sedan starten för 18 år sedan! Nämnas kan också 22 kärrsångare varav 4 små nyligen uthoppade ungar.

Totalt 13 äldre kontroller, däribland en gammal bekant kärrsångare som vi tidigare kontrollerat både 2009 och 2011. Fågeln är märkt i juli 2007 vid Gedser Udde i Danmark. En näktergal som vi märkte för två år sedan lyckades vi också fånga och avläsa.

För övrigt en hel del tringavadare i dammarna och i en av Fleningedammarna en grann svarthalsad dopping.

Medhjälp av Mats och Mårten och besök av blivande (?) märkare Samuel 7 år, Gustav 8 år och Märta 11 år.

– Henrik Johansson –

6 juli

Morgonens märkning avbröts redan efter ett par timmar då vi kände att väderläget blev allt mer osäkert. Mörka moln tornade upp sig både i sydväst och sydöst varvid vi beslöt att packa ihop. Resultatet blev därefter med endast 16 nymärkningar av 10 olika arter.

En ung näktergal och en kontroll av en kärrsångare märkt som 2k+ i juli -07 blev dagens behållning. Samma kärrsångare har vi för övrigt kontrollerat åren -08, -09 samt -11.

Lågt över Fleningedammarna jagade ett par lärkfalkar under några minuter och i dammarna rastade säkert minst 25 grönbenor.

Tack till Mårten och Ulf för dagens insats.

– Henrik Johansson –

8 juli

En lugn, varm och disig morgon vid dammarna. Till en början väldigt låg aktivitet bland fåglarna men allt eftersom det torkade upp blev det bättre rörelse. Totalt märktes 55 fåglar fördelat på 12 olika arter och därtill kontrollerades ytterligare fem fåglar märkta under tidigare säsonger. Bland kontrollerna utmärkte sig en sävsångare, märkt som 2k+ i juli 2009. Samma fågel kontrollerades därefter både i juli -10 och -11.

I dammarna rastade bl.a. tre spovsnäppor, fem kärrsnäppor och två mosnäppor.

Micke J och Mårten hjälpte till under hela dagen liksom Kristian L med dotter Emily 7 år under några morgontimmar.

– Henrik Johansson –

14 juli

Äntligen en morgon med så pass stabilt väder att märkning kunde genomföras. Micke J, Mårten och Mats med sonen Samuel mötte upp vid dammarna redan kl. 04.00. Till en början ganska låg aktivitet bland fåglarna men under de sena morgontimmarna mer fart. Fram till lunch märktes totalt 95 individer av 14 olika arter. Blåmes och kärrsångare dominerade med 29 respektive 22 nymärkningar. För blåmes innebar det nytt dagsrekord. Nya märkarter för säsongen var bofink, stare och rödstjärt. Bofinken var för övrigt endast den femte i ordningen sedan starten år 1995!

Fem äldre kontroller bokfördes varav två rönte visst intresse. Dels en gammal vacker sävsparv som vi ringmärkte som ungfågel i augusti 2006 och med detta blivit den hittills äldsta vi dokumenterat i Hasslarp. Anmärkningsvärt är att vi inte kontrollerat denna fågel tidigare! Den andre var en sävsångare som vi märkte som ungfågel den 14 juli 2009 och osannolikt nog kontrollerade året därpå just den 14 juli. Ifjol frångick vi tillfälligt vanan då vi avläste fågeln redan den 9 juli!

Lite fågelskådning blev det naturligtvis också och förutom de tre sedan tidigare observerade svarthalsade doppingarna upptäckte Mats ytterligare en ungfågel i en av Hyllingedammarna. En gräshoppsångare sjöng sporadiskt under morgonen och det är faktiskt det enda mötet vi haft med arten sedan vi började för snart två veckor sedan. Anmärkningsvärt med tanke på att arten varit en karaktärsart under de fyra senaste säsongerna. I vadarväg bl.a. minst fyra mindre strandpipare, två mosnäppor och två kärrsnäppor. Vid lunchtid dessutom överraskande en hona blå kärrhök som skruvade över dammarna för att sedan dra norrut.

– Henrik Johansson –

27 juli

Lövsångare (fr.v. 1k och 2+) – foto: Mårten Müller

I vanlig ordning samling i gryningen kl. 04.00 för ännu ett ringmärkningspass. Micke O och Mårten troget på plats vid utsatt tid och en halvtimme senare var så gott som samtliga 15 nät uppe. Två livligt sjungande gräshoppsångare underhöll medan vi förberedde.

Det visade sig snabbt att fågeltillgången var bra och fram till kl. 10.00 märktes 106 individer av 17 olika arter. Något överraskande har gräshoppsångarna kommit igång ordentligt och under morgonen märktes fem fåglar, en gammal och fyra årsungar. Nytt i näten för säsongen var två unga hämplingar. Jämfört med förra veckan betydligt färre mesar i området och bra många fler av andra arter, bl.a. rör- och lövsångare. Nämnas kan också att ytterligare fyra egna äldre kontroller bokfördes.

De tre tidigare observerade svarthalsade doppingarna i östra Fleningedammen verkade lämnat området. I lilla Hyllingedammen låg nu istället 1 ad och en juv svarthalsad! Är det nya fåglar som anlänt eller samma? Man blir inte riktigt klok på artens uppträdande på lokalen denna sommar.

– Henrik Johansson –

31 juli

Ytterligare ett morgonpass vid dammarna. Denna gång tillsammans med Micke O, Mats och Henrik E. Inte särskilt optimala förutsättningar med en ganska frisk sydvästlig vind och radarsekvenser som visade intågande hotfulla regnmoln. Näten var uppe strax innan kl. 05.00 och redan tre timmar senare beslutade vi oss för att ge upp.

Resultatet blev därefter med totalt 47 nymärkningar av 12 arter. Inga direkta överraskningar i fångsten men nytt för säsongen var en ung björktrast. Därtill fyra äldre rörsångarkontroller som vi själv märkt, varav två från säsongen 2009.

En gammal och en ung svarthalsad dopping ännu kvar och en ad pilgrimsfalk som gjorde några lovar över dammarna.

– Henrik Johansson –

3 augusti

En av säsongens hittills bästa dagar med resultatet 123 nymärkningar av 17 olika arter. Vädret i stort sett perfekt med svaga till måttliga vindar, växlande molnighet och behaglig temperatur. God fågeltillgång under förmiddagen medförde att vi (Micke O och undertecknad) höll på ända fram till lunch.

I fångsten dominerade lövsångare med 34 märkta. Därutöver fortsatt ganska gott om kärrsångare vilket är normalt så här års. Nya arter för säsongen var vardera en ung härmsångare och svartvit flugsnappare. En gammal fin nyruggad näktergal var så pass fräsch och fet att den sannolikt var redo att bege sig söderut. En gammal rörsångare märkt som ungfågel vid dammarna i augusti -06 fångades och avlästes. Samma fågel har vi tidigare kontrollerat både i fjol och förfjol.

I dammarna noterades att en ung svarthalsad dopping fortfarande var kvar samt att antalet smådoppingar ökar. I vadarväg bokfördes ovanliga Hasslarpsarter såsom kustpipare, spovsnäppa och småsnäppa. Därutöver säsongens första törnskata, en hanne som precis lyckades undgå näten.

– Henrik Johansson –

5 augusti

Ringmärkningen i Hasslarp var idag mycket välbesökt – både barnfamiljer och en fågelcirkel passerade.

I fångsten 86 fåglar, den största överraskningen en ung trastsångare som gladde oss alla. Annat nämnvärt i fångsten var en törnskata, två steglitser, en stare samt två svartvita flugsnappare.

I den östra Hyllingedammen låg den unga svarthalsade doppingen kvar, två gräshoppssångare sjöng sporadiskt under morgonen, en äldre pilgrimsfalk jagade i området och av rastande vadare kan fem brushanar och tre svartsnäppor omnämnas.

Glada märkare denna morgon var Henrik J, Mårten M, Peter F, Klas R, Mikael O samt undertecknad.

– Peder Winding –

11 augusti

Märkningen i Hasslarp resulterade i många fåglar – 134 i fångsten denna vackra, om än smått kyliga morgon.

Nämnvärt en ung vardera av grönsångare och törnskata, samt ordentligt många lövsångare och rörsångare. En kontroll av en gammal rörsångare märkt i Hasslarp 2008 gjordes också.

Grönsångare. ungfågel – foto: Mårten Müller

I övrigt sågs tre fiskgjusar sträcka förbi, rastade i dammarna gjorde bl.a. en ung kustsnäppa, två mosnäppor, två svartsnäppor, tre brushanar samt 25 ljungpipare. Och ännu sjöng en gräshoppsångare i den arla gryningen.

Märkare under morgonen Mårten, Mats, Henrik J, Klas, Olof J med Fille, samt undertecknad.

– Peder Winding –

12 augusti

Ännu en tidig morgon vid Hasslarps dammar. Föreningens ringmärkningsexkursion lockade ett liten men mycket intresserad skara som fick en hel del fåglar att studera.

Grå flugsnappare, en ovanlig märkart i Hasslarp – foto: Mårten Müller

Totalt märktes 104 individer av 19 olika arter. Likt gårdagen dominerade lövsångare, kärrsångare och rörsångare. Nya märkarter för säsongen var ladusvala, trädpiplärka och grå flugsnappare. Den senare en ganska ovanlig märkart som vi sedan tidigare bara märkt vid ett fåtal tillfällen. Så här en bit in i augusti endast ett fåtal gamla kärrsångare kvar runt dammarna men en fågel som märktes 2009 kontrollerades för andra året i rad.

I övrigt ganska likt gårdagen vad gäller övriga observationer. Undantaget var den vaktel som hördes i det norra delarna av området vid nätuppsättning strax innan kl. 05.

Medhjälp under dagen av Mats, Mårten, Ulf, Klas och Micke J.

– Henrik Johansson –

18 augusti

Mats och Mårten mötte upp för nätuppsättning i gryningen och Klas anlände lite senare. Kanske så många som 2 000 övernattande starar tjattrade från vassruggarna utanför märkplatsen. Plötsligt ett väldigt uppflog då en sparvhök var framme och satte klorna i en.

Vädermässigt en lugn och mulen morgon med endast tillfälligt lätt regn då en front passerade. Resultatet fram till kl. 10.30 stannade på 91 nymärkningar fördelade på 14 olika arter. I fångsten bl.a. säsongens första gulärla och tillika buskskvätta. Fortfarande ganska gott om unga kärrsångare varav en rejält fet individ med vikten 16,3 gram vilket är anmärkningsvärt. I dag var det annars trädgårdssångare som uppträdde i större antal än vanligt med 13 märkta vilket innebar nytt dagsrekord för arten.

En gammal egenkontroll fångades och dokumenterades gällande en törnsångare märkt under fjolåret. Även denna rejält fet inför flytten söderut och i väldigt fräsch nyligen bytt fjäderdräkt. Kan för övrigt nämna att vi genom Henrik Ehrenberg fick reda på att en ung kärrsångare som vi märkte förra lördagen kontrollerades av danska märkare endast 3-4 dagar senare, sannolikt vid Gedser fågelstation.

Övriga observationer: En 2k pilgrimsfalk gjorde några halvhjärtade attacker mot änder och vadare utan att lyckas. I Fleningedammarna bl.a. höstens första stjärtand, mellan 15-20 unga brushanar samt en ung småsnäppa. I Bergdammen 1 par smådoppingar med fyra hungriga ungar.

– Henrik Johansson –

24 augusti

Säsongens kanske mest händelserika ringmärkardag inleddes vid kl. 05. Mats, Klas och Ulf var i vanlig ordning punktligt på plats för nätuppsättning strax innan gryningen. En nattskärra sågs av Mats i strålkastarskenet sittande på grusvägen och en morgontidig pilgrimsfalk jagade övernattande starar. På grusvägen även en större vattensalamander, faktiskt säsongens första!

En mindre chock fick vi lite senare då vår kanske hittills bästa märkplats var jämnad med marken! Kommunen hade helt utan förvarning kört ned hela det fina björnlokebeståndet där vi i augusti haft tre nät som fångat bra mycket fågel. Verkligen trist men inget att göra något åt.

Lagom till första nätrundan började det stänka men inte så pass mycket att vi behövde dra ihop grejerna. En av dagens överraskningar i näten var en gammal gräshoppsångare som till på köpet höll på att byta handpennor. Riktigt stora ruggningsluckor gjorde att fågeln hade svårt att flyga några längre sträckor. Vi har aldrig tidigare kontrollerat en ruggande gräshoppsångare vilket inte är så konstigt då de enligt litteraturen normalt sett byter fjädrar på övervintringslokal.

Vid kl. 08.30 anlände den första av fyra elevgrupper från Kattarps skola till förevisning. Alltid skoj att visa och berätta för barn om fåglar vi fångar. Lagom till det var dags för den tredje gruppen fastnade en ung stenskvätta i ett av näten vilket innebar ny märkart för verksamheten. I samma veva fångades säsongens andra unga grå flugsnappare.

Totalt kom vi under dagen upp i 74 nymärkningar av 18 olika arter vilket får anses godkänt med endast 12 uppsatta nät. Nämnas kan också att det under förmiddagen sträckte flera stora flockar med vitkindade gäss norrut.

Stort tack till samtliga medhjälpare för dagens insats.

– Henrik Johansson –

26 augusti

I gryningen ganska fina förutsättningar men allt eftersom en ganska stark sydvind som sannolikt påverkade resultatet. I det stora hela en seg tillställning med relativt dålig aktivitet frampå senmorgonen. Totalen stannade på endast 46 nymärkningar av 15 arter, däribland sju steglitser vilket var nytt dagsrekord. I övrigt inga direkta ögonbrynshöjare.

Nämnas kan att vi röjde för en ny nätgång i områdets norra delar som kompensation för våra tidigare förlorade nätplatser vid det numera skövlade björnlokebeståndet. Den nya platsen gav stor utdelning med nästan hälften av nymärkningarna.

Obsar: lärkfalk 1, fiskgjuse 1 str., brushane 12 juv., vattenrall 2 hörd. samt snatterand 1 par.

Medhjälp av Mårten och Klas.

– Henrik Johansson –

2 september – slut för säsongen

Ännu en söndag med långt ifrån optimala förutsättningar för god fångst. Framförallt vinden störde då det blåste relativt friskt från sydväst redan i gryningen. Fram till kl. 10.30 då näten drogs ned märktes 43 fåglar av 13 olika arter. Taltrast var ny märkart för säsongen och rödhakarna var talrikare än tidigare. Omvänt och helt normalt så här i september för både kärrsångare och lövsångare med endast enstaka märkta eller observerade. En talgoxe märkt i juli 2010 kontrollerades för första gången.

I dammarna nu gått om änder med följande noteringar: stjärtand 23, skedand 25, snatterand 5 och brunand 5. Dessutom gott om krickor i Fleningedammarna och en ganska hyfsat med vigg i Hyllingedammarna. I vadarväg omkring 25 unga brushanar samt en solo grönbena.

Tack till Mårten och Micke för dagens insats.

– Henrik Johansson –

Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:3-
juli
6-
juli
8-
juli
14-
juli
24
juli
27-
juli
31-
juli
3-
aug
05-
aug
11-
aug
12-
aug
18-
aug
24-
aug
26-
aug
2-
sep
SUMMA
Tid:04.30-
11.30
04.30-
06.30
04.30-
10.30
04.30-
11.30
04.30-
09.30
04.30-
10.00
04.45-
08.00
04.30-
12.15
04.45-
10.45
05.00-
12.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.30-
11.30
06.00-
10.00
05.30-
10.30
 
Backsvala               
Björktrast      1        1
Blåhake                
Blåmes19162931113132 3 284
Bofink   1           1
Buskskvätta           1   1
Citronärla               
Enkelbeckasin               
Entita                
Gransångare912628 415444 353
Grå flugsnappare          1 1  2
Gråsiska                
Gråsparv               
Gräshoppsångare    25      1  8
Grönbena               
Grönfink1        1   619
Grönsiska                
Grönsångare         1     1
Gulsparv                
Gulärla           1 1 2
Gärdsmyg               
Gök                
Göktyta                
Hämpling     2       1 3
Härmsångare       1 1     2
Hökångare               
Järnsparv3   21112211 1116
Koltrast1 1  211       6
Kungsfiskare               
Kungsfågel                
Kärrsångare22115222627132212291524932240
Ladusvala          2    2
Lövsångare61323126341638321581 177
Näktergal2111   11 1    8
Nötväcka                
Pilfink               
Pungmes               
Rosenfink                
Rödhake    1        179
Rödstjärt   214 2114 11 17
Rörsångare9 766199181927181817715195
Skata               
Skogssnäppa               
Småfläckig sumphöna               
Stare   1    1      2
Steglits    1   1    7 9
Stenskvätta            1  1
Större hackspett               
Svart rödstjärt               
Svarthätta443221  1 2344131
Svartvit flugsnappare       12 1 1  5
Sånglärka                
Sädesärla               
Sävsparv41 33223412 1  26
Sävsångare62256152114132 41
Talgoxe4115103325 9521 390
Taltrast              11
Trastsångare        1      1
Trädgårdssångare1 3 1514 21132 134
Trädkrypare1              1
Trädpiplärka          1144 10
Törnskata        11     2
Törnsångare113752105717876843103
Vassångare               
Vattenrall               
Vattensångare                
Ärtsångare1   13 4341153329
Rör-/Sävsångare               
SUMMA:141165595651064712386134104917446431226

Kontroller gjorda under säsongen:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.
DATUM:3-
juli
6-
juli
8-
juli
14-
juli
24-
juli
27-
juli
31-
juli
3-
aug
5-
aug
11-
aug
12-
aug
18-
aug
2-
sep
SUMMA
Blåmes             
Gransångare1            1
Gräshoppsångare             
Grönfink             
Järnsparv1            1
Koltrast             
Kärrsångare3+1*22122    1  14
Lövsångare             
Näktergal1            1
Rörsångare4  11 4112   14
Sävsparv  21 1       4
Sävsångare  11         2
Talgoxe2           13
Trädgårdssångare              
Törnsångare   1 1     1 3
SUMMA:1325534411211143