29 juni – säsongstart

Säsongsstart för ringmärkningen i Hasslarp. Efter en regnig morgon kom fåglarna igång och fram till lunch märktes 87 individer av 16 olika arter. Ganska god fågeltillgång med nyligen utflugna kullar av törn-, trädgårds- och sävsångare. Vuxna ungfåglar av sävsparv, järnsparv, blåmes, talgoxe, lövsångare och gransångare. Totalt 13 äldre egna kontroller, bl.a. en minst 6-årig rörsångare.

I dammarna en del vadare såsom grönbenor, gluttsnäppor, skogssnäppor, mindre strandpipare, brushane m.m.

Tack till Mårten, Micke J och Micke O för dagens insats.

– Henrik Johansson –

4 juli

En fin ringmärkningsmorgon vid dammarna. Mulet, svag vind, behagligt varmt och relativt torrt i vegetationen. Perfekta förhållanden för märkning! Mycket fågel aktiva under hela morgonen och fram till kl. 11 märktes 92 individer av 17 arter.

Ganska varierad artsammansättning med bl.a. fem näktergalar, tre gräshoppsångare, två rödstjärtar, en härmsångare och en grann gråsparvhanne. Även idag dominerade törnsångare med 17 ex. Likt lördagen en hel del ungfåglar av olika arter och nämnas kan att såväl kärrsångare som gräshoppsångare nu har ungar ute.

I fångsten även 16 äldre kontroller av fåglar märkta i Hasslarp. Mest intressant den rörsångare som visade sig vara märkt som 2k+ för ganska exakt åtta år sedan (20050703). Fågeln är den hittills äldsta vi kontrollerat. Den har för övrigt tidigare fångats och avlästs vid två tillfällen, åren -08 och -09. En annan intressant individ var den sävsångare som märktes som 2k+ i juli 2009 och som vi sedan kontrollerat samtliga somrar sedan dess!

Inget direkt anmärkningsvärda observationer i dammarna denna dag.

Tack till Mats Rellmar för dagens medhjälp.

– Henrik Johansson –

7 juli

Resultatet av säsongens tredje märktillfälle blev ganska klent med endast 40 nymärkningar av 15 arter.

I fångsten bl.a. två näktergalar och en ung gräshoppsångare. Antalet gamla kontroller utökades med sju vilket innebär att vi redan är uppe i 36 st. denna säsong. En rörsångare märkt -09 som vi kontrollerat både i juli -10 och -11 var en av dessa. Anmärkningsvärt dock att vi inte märkte en enda rörsångare under morgonen! Nya arter för säsongen var grönfink och rödhake.

I dammarna ganska magert med fågel men de tre sångsvanarna var kvar liksom minst tre mindre strandpipare. En kniphona med sex pull noterades också.

Under morgonen gott om folk kring märkplatsen (Mårten, Micke J, Klas, Lars-Bertil och Peter F).

– Henrik Johansson –

14 juli

Svårt att pricka in bra dagar. Idag blåste en besvärande frisk västvind vilket påverkade resultatet som blev magra 37 nymärkningar av 13 arter. I fångsten gladde säsongens femte gräshoppsångare, en gammal fågel samt säsongens första unga rörsångare. Därutöver inte mycket att skryta med.

I dammarna nu riktigt fina vadarstränder vilket lockar till sig diverse arter. Vi noterade bl.a. minst fem mindre strandpipare varav åtminstone tre ungfåglar, tre brushanar, svartsnäppa, skogssnäppa och sannolikt fler än tjugo grönbenor. Vattenrall hördes och de tre sångsvanarna var kvar. En i stort sett vuxen unggök drog tiggande runt i området liksom minst två adulta. Gräshoppsångare sjöng sporadiskt.

Micke upptäckte ett 30-tal exemplar av den sällsynt förekommande växten kalvnos vilka stod i full blom.

Medhjälp av Micke O, Henrik E och Carina J.

– Henrik Johansson –

17 juli

Äntligen svagare vindar och lätt molnighet och därför lämpligt att märka. Totalt under morgonen ringmärktes 58 fåglar av 13 olika arter, bl.a. en gammal och två unga gräshoppsångare. Därutöver mest vanliga arter med kärrsångare som dominerande art med nytt säsongsbästa (17 individer). Andelen ungfåglar generellt nu bra mycket högre än för bara någon vecka sedan.

Av fyra äldre kontroller utgör en egentligen ett alldeles eget unikt kapitel. Det gäller en danskmärkt kärrsångare med ring ”9D28682 Zool. Museum Denmark” som vi kontrollerade för femte gången! Den märktes vid Gedser fågelstation som 2k+ i juli 2007 och sedan dess har vi fångat och avläst den i juli -09, juli -11 och två gånger under fjolårets häckningssäsong. Fågeln har nu uppnått en anmärkningsvärt hög ålder, minst 7 år!

En annan nästan lika gammal fågel vi återsåg under morgonen var en rörsångare (ringnummer CG 21528) som vi märkte som ungfågel i augusti 2007. Denna har vi tidigare kontrollerat vid två tillfällen, i juli -08 och juli -10.

I dammarna fortsatt gått om ”tringa”, framförallt grönbenor men också skogs-, svart- och gluttsnäppor. Dessutom som vanligt några mindre strandpipare, enstaka brushanar och idag en ensam kärrsnäppa. En gräshoppsångare sjöng vid nätuppsättning kl. 4.30 och en stund senare drog en lärkfalk snabbt förbi. En grann rödräv smög längs dammkanterna, sannolikt på jakt efter något ätbart.

Mårten både fysiskt och mentalt närvarande under hela passet.

– Henrik Johansson –

25 juli

Ung törnskata (denna individ fångades den 10 augusti) – foto: Mårten Müller

Drygt en vecka sedan senaste märktillfället och således hög tid att åter dra upp näten. Till en början bra förhållanden med mulet väder och vindstilla. Efterhand allt mörkare moln söderifrån och från kl. 8 lätt regn från och till.

Fram till kl. 10 då näten plockades ned märktes 63 individer av blott 10 olika arter. Stor dominans av kärrsångare med hela 38 märkta, varav de flesta ungfåglar. Nytt prydligt säsongsbästa! Övrigt att nämna: sommarens första törnskata – en ungfågel, en ung näktergal samt fyra unga rödstjärtar. Anmärkningsvärt under dagen att såväl blåmes som talgoxe och törnsångare helt uteblev i fångsten. Ytterligare två äldre fåglar vi märkt under de senaste säsongerna kontrollerades. Därtill fångades och avlästes två av sommarens sedan tidigare märkta gamla gräshoppsångare.

I dammarna nu väldigt lågt vattenstånd och riktigt vadarvänligt. Framförallt i Bergsdammen där många vadare födosökte, bl.a. ca 40 grönbenor, några brushanar, skogssnäppor och gluttsnäppor.

Många intresserade deltagare idag, både unga och gamla. Mats med sonen Samuel, Lars med dotter Emma från Vejbystrand, Micke J, Ulf S, mormor Inger med barnbarnen Annie och Ian från Gävle samt undertecknad med dotter Märta.

– Henrik Johansson –

27 juli

Gräshoppsångare – foto: Mårten Müller

Nytt märktillfälle trots mycket osäker väderprognos under gårdagskvällen. Till en början uppehåll, mulet och vindstilla. Kl. 8 lätta regnstänk och från kl. 9 allt kraftigare regn västerifrån vilket gjorde att vi packade ihop för dagen.

Två ”nygamla” nätplatser togs i bruk, sydvästra Fleningedammen som nu är i stort sett torrlagd, samt vid björnlokbeståndet längre norrut i området där vi under fjolåret hade bra utdelning i augusti.

Dagens slutsumma stannade vid 53 av 13 olika arter, bl.a. ytterligare tre gräshoppsångare varav 1 ad, samt vardera en ung törnskata och näktergal. I fångsten enstaka fullfeta gamla kärr- och rörsångare som nu verkar vara redo att lämna landet. Tre unga gulärlor gladde också. Likt förra besöket i stort sett total avsaknad av flera arter som vi fångat många av tidigare under säsongen, bl.a. blåmes, lövsångare och törnsångare.

En gräshoppsångare sjöng kortvarigt under tidiga morgonen och vattenrall hördes bl.a. vid Bergsdammen.

Medhjälp av Mårten, Micke J och Klas. Imponerande av den senare att ta ett Hasslarpspass direkt efter ett nattligt tärnpass vid Sandön!

– Henrik Johansson –

30 juli

Säsongens åttonde märktillfälle blev lite lagom händelserik. Vädermässigt blev det något bättre än vad prognoserna utlovade med uppehållsväder och svaga vindar under hela morgonen. Totalt märktes 67 fåglar av 15 olika arter och i fångsten utmärkte sig framförallt en ny märkart i form av två unga drillsnäppor. Båda fåglarna fångades i sydvästra Fleningedammen där vi sedan förra tillfället nyttjar två 12-metersnät. I fångsten även ytterligare två unga gräshoppsångare vilket innebär att vi nu är uppe i 13 ex denna sommar.

En annan nämnvärd händelsen var när en av tre fångade utfärgade steglitser redan visade sig vara märkt. Vid närmare kontroll konstaterades att fågeln ringmärktes vid dammarna som 2k+ i augusti 2011. Detta var vår första egenkontroll av steglits vilket var lite oväntat eftersom vi varje säsong fångar ganska få.

Bland ytterligare tre äldre kontroller förtjänar åtminstone två ett extra omnämnande. En rörsångare vi ringmärkte som 2k+ i juli 2009 och som vi hittills kontrollerat samtliga säsonger sedan dess! Fågeln har alltså hunnit bli minst 5 år och sannolikt häckat i området varje säsong. Den andre var en väldigt hanlikt utfärgad sävsparvhona (mörktbrunt huvud och tydlig ljus halsring) som vi märkte som 2k+ sommaren 2011 och kontrollerade i juli ifjol.

Av övriga observationer kan nämnas en lärkfalk som gjorde några lovar över dammarna. Antalet unga brushanar tycks öka för varje gång, minst 7 ex idag. De tre sångsvanarna kvar och i lilla Hyllingedammen upp mot 25 vigg. En gräshoppsångare sjöng för övrigt tillfälligt när vi anlände vid kl. 04.30.

Medverkade gjorde Mats, Samuel och Micke J. Tack för dagens slit!

– Henrik Johansson –

3 augusti

Ung forsärla, ny märkart – foto: Mårten Müller

Säsongens varmaste märkmorgon med upp mot 20 grader vid nätuppsättning kl. 4.30 och nästan 10 grader varmare då näten togs ned vid kl. 9.30. Sol från en klarblå himmel och en besvärande frisk ökande sydostlig vind bidrog säkert till att vi endast kom upp i totalt 51 nymärkningar av 17 olika arter. I fångsten överraskande en ung forsärla vilket var verksamhetens andra nya märkart denna säsongen. Bla. vardera en ung härm- och gräshoppsångare försågs också med ring.

Fortfarande sjungande gräshoppsångare i gryningen och i Bergsdammen fortsatt fint för olika vadare, bl.a. brushanar, enkelbeckasiner och grönbenor.

Tacksamt medhjälp av Mårten, Klas och Peder. Besök av Håkan och Annika.

– Henrik Johansson –

4 augusti

Sommarens traditionella ringmärkningsförevisning genomfördes under söndagsmorgonen. Mårten, Henrik E, Klas, Peder och Lars-Bertil bidrog till att samtliga 18 nät var upp till kl. 05.00. En timme senare anlände de första exkursionsdeltagarna.

Fram till kl. 10 märkte vi 54 fåglar av 14 olika arter, bl.a. enstaka individer av gulärla, härmsångare, näktergal, rödstjärt och trädgårdssångare. Morgonens vanligaste arter var kärrsångare, rörsångare och sävsångare. En äldre egen kontroll av en kärrsångare märkt som 1k i augusti 2011 dokumenterades. Nämnas kan också att två av sommarens tidigare märkta unga gräshoppsångare fångades och visades upp.

Fullt fokus på ringmärkningen gjorde att vi endast spanade av dammarna lite sporadiskt. Gräshoppsångare sjöng under morgonen och någon fick en tillfällig skymt av en lärkfalk. I dammarna gott om enkelbeckasiner samt en hel del grönbenor och brushanar. Minst två vattenrallar och lika många smådoppingar noterades också.

Parallellt hann Peder förevisa och berätta om några av alla de arter trollsländor som finns i området vilket var uppskattat.

– Henrik Johansson –

10 augusti

Fin vindstilla morgon och märkning i Hasslarp. Inledningsvis rätt beskedlig temperatur och fuktigt i markerna, det känns att hösten är i antågande! Ganska god fart under morgonen, med en hel del fågel i vassarna och buskarna. Fram tills klockan tolv, då besvärande vind och inkommande regn gjorde att vi packade ihop, hade 88 fåglar av 18 arter märkts.

Verksamhetens första flodsångare, en ungfågel som fångades vid niotiden – foto: Mårten Müller respektive Peder Winding.

Som brukligt dominerade rör- och kärrsångare med 32 respektive 19 märkta. Utmärkande i fångsten verksamhetens första flodsångare, en ungfågel som fångades vid niotiden. Annars god variation, dagens 18 arter säsongens hittills högsta artantal, med bland annat två näktergalar, två törnskator samt säsongens första sädesärla.

I dagens fångst även två äldre kontroller av fåglar vi märkt tidigare. Dels en gräshoppsångare, den totalt fjärde egenkontrollen av arten någonsin, som vi märkte som 2k+ vid premiären 26 juni 2011. Två av de tidigare gräshoppkontrollerna har också varit individer som uppnått åldern tre år eller äldre. Dagens andra kontroll gällde en sävsångare som vi märkte som 1k i början av augusti 2010. Denna individ har vi tidigare inte sett till sedan märktillfället.

Fortsatt rastande vadare i både Bergsdammen och Fleningedammarna, bland dessa kan nämnas 16 brushanar och tre svartsnäppor.

Glada märkare och medhjälpare denna morgon Mårten, Klas, Henrik J, Peter F samt Thomas S. Ytterligare en dryg handfull skådare passerade verksamheten under morgonen.

– Peder Winding och Henrik Johansson –

15 augusti

Efter de senaste dagarnas lågtrycksbetonade väder blev det åter läge för en ringmärkningsmorgon. Det myckna regnandet hade inte oväntat höjt vattennivåerna i dammarna men inte så pass mycket att det påverkade märkningen. Med Mårtens, Peders och Linneas hjälp var alla 18 näten uppe innan kl. 06.

God tillgång på fågel och fram till kl. 11 märktes 106 individer av 20 olika arter. Säsongens första dag med tresiffrigt! Stor dominans av rörsångare med 46 märkta, både gamla och unga fåglar. Majoriteten dessutom i riktigt fin form, d.v.s. rejält feta och fina inför stundande flytt. Övrigt att nämna; säsongens första ladusvalor och tillika buskskvätta, en enkelbeckasin, en drillsnäppa samt sommarens 15:e märkta gräshoppsångare.

Framtiden ger säkert besked om var den unga sävsångare med ringnummer CT68291 kommer ifrån.

Tack till samtliga för god ”innan jobbet arbetsinsats”.

– Henrik Johansson –

18 augusti

Samling vid parkeringen strax innan kl. 05 för ännu en Hasslarpsmorgon. Klas, Mats och Mårten punktligt på plats. Två danskar som valt märkplatsen för några timmars sömn i bilen fick ett något tidigare uppvaknande än vad de hoppats på.

I gryningen några lätta regnstänk men sedan torrt under hela morgonen. Ökande vind från söder.

Totalt märktes 83 individer av 16 olika arter fram till kl. 10.30 då materialet packades ned. I fångsten gladde framförallt en 2k sparvhökhona vilket var säsongens fjärde nya märkart. Hon såg för övrigt ganska lustig ut med en ganska stor klump i pannan bestående av egna fjädrar, intorkat blod och andra bytesrester. Annat nämnvärt i fångsten var en belgiskmärkt rörsångare samt tre unga gräshoppsångare.

En pilgrimsfalk visade sig tillfälligt i en av kraftledningsstolparna och i en av dammarna rastade en årta.

– Henrik Johansson –

24 augusti

Märkning i Hasslarp och nätuppsättning kvart i fem. Till en början bra fart i näten med en god artvariation. Ett nytt nät sattes upp nära fjolårets framgångsrika plats, vid sidan om jättelokorna. Efterhand allt färre fåglar i näten och när vi packar ihop vid elvatiden har 105 fåglar av 19 arter märkts.

I fångsten kan en törnskata, tre gulärlor, en ladusvala nämnas.

Det mest spännande under morgonen var dock den vadare som Mårten uppmärksammade vid nätuppsättning i mellersta Fleningedammen. En liten calidris-vadare som han tyvärr endast fick se i handkikare, men som allra troligast rörde sig om en sandsnäppa, vilket skulle utgöra andra fyndet av arten i Sverige. När han stack efter tubkikare lyfte dessvärre fågeln tillsammans med tre större strandpipare och drog rakt sydväst. Riktigt surt!

Lika surt var det för den rörsångare som direkt efter att Samuel släppte den hamnade i klorna på en sparvhök.

I vadarväg i och kring dammarna ett 70-tal unga brushanar, 120 ljungpipare, en ung spovsnäppa, en ung kärrsnäppa samt ett femtontal enkelbeckasiner. En årta som sällskapade med krickorna i Bergsdammen kan också nämnas.

Redan tidigt på morgonen var mycket rovfåglar uppe och flög, och när vi vid lunchtid lämnade Hasslarp hade 47 bivråkar, en stenfalk, en pilgrimsfalk, fyra tornfalkar, två fiskgjusar samt nio sparvhökar passerat.

Märkare och medhjälpare under morgonen Mårten, Henrik J, Mats R med sonen Samuel, Klas samt Micke O. Göran Paulson med son passerade också märkningen.

– Peder Winding och Henrik Johansson –

28 augusti

En riktigt trevlig och händelserik ringmärkningsdag vid dammarna. Ulf, Peder, Klas och Mårten anslöt i gryningen och en knapp timme senare var samtliga nät uppe. Strax innan kl. 8.30 anslöt den första gruppen med elever och lärare från åk F-6 på Kattarps skola. Fram till kl. 11.00 kom sedan ytterligare fyra grupper. Totalt omkring 80 elever fick först lära sig mer om ringmärkning av fåglar vi fångade för att sedan gå vidare till Peder som med stort engagemang villigt delade med sig av all den kunskap han besitter kring lokalens alla trollsländor.

Hela grejen blev så klart inte sämre av att vi lyckats pricka in en av säsongens mest fågelrika dagar. Svaga vindar och klart till halvklart under hela morgonen och förmiddagen medförde goda fångstbetingelser. Det var bra fart på småfåglarna ända fram till lunch vilket gjorde att vi till slut kom upp i nytt årsbästa med 136 nymärkningar av 20 olika arter. Förutom relativt gott om rör- och lövsångare bl.a. även en hel del ”Sylvior”. Anmärkningsvärt dock att vi i inte märkte en enda mes och endast en fink, en steglits. Desto roligare med tre grå flugsnappare och lika många törnskator. Nya dagsrekord för båda arterna.

I Bergsdammen i gryningen stod inte mindre än omkring 165 unga övernattande brushanar i det grunda vattnet. Senare under dagen även en ung spovsnäppa på samma plats. Under nätrundorna noterades tillfälligt både mindre hackspett och göktyta men ingen av dessa behagade fastna i näten. Mårten uppmärksammade dessutom en ärla som lät bra för citronärla men fågeln drog snabbt över utan att kunna återfinnas.

– Henrik Johansson –

Årets ringmärkningssiffror:

DATUM:29-
juni
4-
jul
7-
jul
14-
jul
17
jul
25-
jul
27-
jul
30-
jul
3-
aug
4-
aug
10-
aug
15-
aug
18-
aug
24-
aug
28-
aug
31-
aug
SUMMA
Tid05.00-
12.00
05.00-
11.00
05.00-
10.00
05.00-
09.30
05.00-
10.00
05.00-
10.00
05.00-
09.00
05.00-
10.00
04.30-
09.30
05.00-
10.00
05.00-
11.30
05.30-
10.30
05.15-
10.30
05.15-
11.00
05.30-
13.00
05.45-
11.15
 
Backsvala                
Björktrast                
Blåhake                 
Blåmes123113  9 1134   38
Bofink                 
Buskskvätta           1   12
Citronärla                
Drillsnäppa       2        2
Enkelbeckasin           1   12
Entita                 
Flodsångare          1     1
Forsärla        1       1
Gransångare184184154424354361
Grå flugsnappare              3 3
Gråsiska                 
Gråsparv 1              1
Gräshoppsångare 3113 321  13   18
Grönbena                
Grönfink  1     1311   29
Grönsiska                 
Grönsångare                
Gulsparv                 
Gulärla      3122 1 3 113
Gärdsmyg                
Gök                 
Göktyta                 
Hämpling        1       1
Härmsångare 1      112  1 28
Hökångare                
Järnsparv332313221 13141131
Koltrast11   11    1 1  6
Kungsfiskare                
Kungsfågel                 
Kärrsångare1296101738192413121911111399232
Ladusvala           2 11 4
Lövsångare78123   1221051525586
Näktergal2521 111 12 1 1 16
Nötväcka                 
Pilfink                
Pungmes                
Rosenfink                 
Rödhake  1           629
Rödstjärt 212141 2122 52227
Rörsångare105 3281691011324638283019167
Skata1               1
Skogssnäppa                
Småfläckig sumphöna                
Sparvhök            1   1
Stare        1      12
Steglits       2   1  1 4
Stenskvätta                
Större hackspett                
Svart rödstjärt                
Svarthätta1 1   1   2 126115
Svartvit flugsnappare             1214
Sånglärka                 
Sädesärla          1  1  2
Sävsparv39334 22434 134245
Sävsångare183131334974579472
Talgoxe77787 131 322  149
Taltrast                
Trastsångare                
Trädgårdssångare81 1 2   1 3227128
Trädkrypare                
Trädpiplärka             46212
Törnskata     11   2  1319
Törnsångare1717615  113464813692
Vassångare                
Vattenrall                
Vattensångare                 
Ärtsångare1   1  1    1 3310
Rör-/Sävsångare                
SUMMA879240375863536751548810683105136711 191

Kontroller gjorda under säsongen:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.

DATUM:29-
juni
4-
juli
7-
juli
14-
juli
17-
juli
28-
juli
30-
juli
4-
aug
10-
aug
15-
aug
18-
aug
SUMMA
Blåmes22         4
Gransångare 1         1
Gräshoppsångare        11* 2
Grönfink           
Järnsparv           
Koltrast           
Kärrsångare252 1+1*  1   12
Lövsångare11 1       3
Näktergal           
Rörsångare533 2 2   116
Steglits      1    1
Sävsparv     1     2
Sävsångare22      1  5
Talgoxe 11  1     3
Trädgårdssångare 11        2
Törnsångare1          1
SUMMA:131671424121152