Dokumentation är viktig! – foto: Peder Winding

22 juni – säsongsstart!

Blott andra fångade göken genom åren. Här en årsunge – foto: Peder Winding

Ringmärkningspremiär vid Hasslarps dammar en dryg vecka tidigare än vanligt.

En riktigt bra dag, faktiskt en av de bättre vi varit med om. Totalt 133 fåglar fångades fördelade på 116 nymärkningar och 17 gamla kontroller.

I fångsten bl.a. fyra näktergalar, två gräshoppsångare och en knappt flygg gökunge som togs med händerna strax intill en av nätplatserna. Den blott 2:a märkta göken sedan starten i mitten av 90-talet.

Bland kontrollerna ett åldersrekord gällande en rörsångare som märktes som tvååring eller äldre i juli 2005. Samma fågel har vi kontrollerat somrarna -08, -09 och -13.

I dammarna en del grönbenor samt enstaka svart-, glutt- och skogssnäppor. Även några brushanar samt en mindre strandpipare noterades. Vattenrall hördes vid Bergsdammen där det även låg en smådopping.

Medhjälp av Mårten, Micke J, Peder och Klas.

– Henrik Johansson –

29 juni

En lugn, stilla och lite disig morgon. Länge ganska fuktigt i vegetationen men annars optimala förutsättningar för ringmärkning.

Samling vid 04.30 och en knapp timme senare var samtliga 18 nät uppsatta. Viss besvikelse när vi konstaterade att en av våra nätplatser, i kanten av ett fint bestånd med björnlokor skövlats. Sannolikt helt enligt kommunens skötselplan men samtidigt märkligt så här mitt i häckningssäsongen. Ett spolierat bo av rörsångare hittade vi men misstänker att betydligt fler fågelbon gått till spillo. Att två av våra hörnstolpar legat i vägen för maskinen var också tråkigt.

Nåväl, trots allt märktes en del fågel och fram till det var dags att avrunda hade 101 fåglar av endast 12 olika arter märkts. I fångsten bl.a. hela 22 ungstarar och fortsatt gott om gransångare, järnsparv, blåmes och talgoxe. De tidiga häckarna verkar hittills lyckats bra. Kunde även konstatera att säsongens första unga sävsångare nu är utflugna.

Till detta ytterligare sex äldre kontroller. Bl.a. en minst sjuårig rörsångare, som vi inte sett till sedan märktillfället i juli -08, samt en minst sexårig näktergal vilken märktes som 2+ i juli -09 och som vi kontrollerat en gång tidigare, i juli -12.

Medhjälp under morgonen av H Ehrenberg, P Winding, U Ståhle och M Olofsson. Tack till samtliga.

– Henrik Johansson –

04 juli – ny märkart – hornuggla

En något senarelagd ringmärkningsmorgon till följd av regnovädret som i gryningen
snabbt drog förbi österut. Vid 5-tiden uppklarnande och sedan utmärkta förutsättningar för märkning med lätt molnighet och mest svaga vindar.

Dagens slutsumma stannade på 91 nymärkningar av 17 olika arter och i fångsten utmärkte sig framförallt en hornuggla, vilken var ny märkart. Fågeln observerades först i buskagen intill en nätplats och kunde kort därefter fångas med bara händerna! Detta eftersom fjäderdräkten var så pass blöt att den inte kunde flyga någon längre sträcka. Senare under morgonen, när fågeln torkat, flög den utan vidare iväg till synes pigg och alert.

I fångsten fortsatt gott om både blåmes och talgoxe samt gransångare. Av sistnämnda idag ytterligare 13 vilket innebär att vi redan tagit 35 fåglar på tre märktillfälle. Flertalet av dessa ungfåglar. I stort sett samtliga häckande arter har nu flygga ungar ute. Listan utökades idag med näktergal, trädgårdssångare, lövsångare, kärrsångare och rörsångare.

Ytterligare sju egna äldre kontroller, bl.a. två näktergalar, en från ifjol och en från i förfjol. Arten har för övrigt ett gott år i Hasslarp med förhållandevis många revir runt om i området. De verkar dessutom fått ut en del ungar. Förutom två märkta idag noterades fler tiggande och nyligen uthoppade. En eller eventuellt två unggökar drog för övrigt omkring ivrigt tiggande.

I dammarna lite vadare, bl.a. säsongens första mosnäppa.

Medhjälp idag av Mårten, Peder och Peter. Tack för gott slit!

– Henrik Johansson –

12 juli

Märkningen i Hasslarp fortskrider, tillika fortsätter de bra märkningstillfällena. Morgonen den bästa hittills för säsongen med 141 nymärkningar av 18 arter. Bland dessa hela 28 gransångare (nytt dagsbästa), en ung gulsparv (den blott tredje märkta sedan starten, senaste var för 12 år sedan!) och fem gråsparvar, de sistnämnda inte alltför vanligt i fångsten.

Allt större andel ungfåglar nu flygga vilket gör att dagsummorna för t.ex. kärrsångare och rörsångare ökar. Säsongens första ärtsångare och trädpiplärka fångades.

Nämnas bör också att återväxten är säkrad! Samuel Rellmar, 9 år, ringmärkte och mätte själv tre fåglar, en rörsångare, kärrsångare och ärtsångare. Hans första någonsin!

Efter de sen senaste värmeböljan nu låga vattennivåer och säkert delvis därav en hel del vadare i dammarna – 30 grönbenor, 15 brushanar, 10 skogssnäppor, tre mindre strandpipare, två svartsnäppor och en kärrsnäppa Övrigt: en ung pungmes rastade i vassarna vid Bergsdammen men undgick att bli fångad. Två adulta skräntärnor drog runt över Fleningedammarna en kort stund innan de flög vidare norrut.

Märkare och medhjälpare idag Henrik J, Peder, Klas, Mats och Samuel.

Peder Winding –

24 juli

Säsongens hittills varmaste ringmärkningsmorgon med 18 grader redan vid nätuppsättning kl. 04.30. Till en början lite lagom lugnt men i takt med att vegetationen torkade upp allt bättre fart på småfåglarna.

Totalt kom vi upp i 130 nymärkningar av 17 olika arter, bl.a. både törnskata och härmsångare vilka var nya märkarter för säsongen. Annars klar dominans av kärrsångare med fina 40 (både unga och gamla) märkta.

Till dagssumman kan läggas ytterligare fem äldre kontroller märkta under de senaste två somrarna.

Värmen har nu gjort att vissa dammar har väldigt låga vattennivåer med fina torrlagda vadarstränder. I Bergsdammen födosökte t.ex. ett 15-tal grönbenor. Annars inget särskilt att notera.

Medhjälp av Samuel, Mats och Peder.

– Henrik Johansson –

27 juli

Säsongens sjätte ringmärkningstillfälle. Sydvästra Fleningedammen nu i det närmaste helt torrlagd vilket gjorde att vi kunde öppna upp två nya 12-meters nätgångar i beståndet med bladvass och kaveldun. Nästan omgående gav detta resultat i form av tre unga pungmesar och senare lika många unga gulärlor. Både arterna nya för säsongen vilket även gällde dagens två rödhakar samt enda pilfink.

Ytterligare en ung pungmes fångades senare uppe längs kanten av Bergsdammen. Detta var fjärde gången vi lyckades fånga arten och av de totalt 13 fåglarna har en kontrollerats i södra Frankrike.

Dagens totalsumma stannade på 115 fåglar av 19 olika arter. Aldrig tidigare har vi upplevt en så pass god fågeltillgång! I stort sett samtliga av lokalens häckande arter verkar haft jättebra häckningsframgång. Undantaget är gräshoppsångarna som verkligen lyser med sin frånvaro. Inte en enda fångad sedan premiären 22 juni då två gamla fåglar märktes.

Listan av äldre egna kontroller utökades med åtta, ingen av dessa märkt tidigare än säsongen 2011. Däremot konstaterade vi att den ovanligt gamle rörsångaren med ringnummer CB01392, som vi fångade och avläste för drygt en månad sedan, är kvar. Som vi tidigare redovisat har den uppnått en ålder av 10 år eller mer eftersom den märktes som 2k+ i juli 2005.

Nämnas kan också att några av dagens kärrsångare hade lagt på sig rejält med fett inför flytten söderut. Några gamla fåglar verkar dock ännu inte vara färdiga med häckningsbestyren och har därför ännu inte ”ätit upp sig”.

I bl.a. Bergsdammen nu lågvatten och väldigt fint för vadare på de blottlagda dybankarna. Idag 40-50 grönbenor, 11 brushanar och en mindre strandpipare. Uppåt förmiddagen kom stora mängder trut inflygande för att gå ner i de södra dammarna. Bland dessa kunde Peder urskilja åtminstone fyra kaspiska trutar i olika åldrar. En ung pilgrimsfalk var på tillfälligt besök och sågs få tag i ett mindre byte.

Medhjälpare under morgonen: Mårten, Klas, Peder och Micke J. Dessutom trevligt besök på märkplatsen av Christer S, Kjell-Åke, Ehrenberg och Håkan J.

– Henrik Johansson –

30 juli

Peder och Klas plikttroget på plats kl. 4.30. Mulet, varmt och i stort sett vindstilla vilket bådade gott för ytterligare en bra märkmorgon.

För att vara säkra på att hinna med hade vi i förväg bestämt oss för att använda något färre nät än vanligt. Inga nät sattes upp på den så kallade ”Lilla rundan” vilket innebar att vi endast använde 12 nät mot normalt 19.

Redan tidigt lade vi märke till att mörka moln tornade upp sig i söder och vid kl. 7.30 började regnet droppa. Näten fick således börja plockas ihop redan innan kl. 8.00 vilket var synd med tanke på att det var mycket fågel i rörelse.

Totalt kom vi ändå upp i godkända 62 nymärkningar av 12 arter, bl.a. ytterligare 12 gransångare. De ovanligt höga antalen håller sålunda i sig och vi har redan passerat det tidigare årsrekordet trots att endast halva säsongen är passerad!

En gammal kontroll av en rörsångare märkt i juli 2012 dokumenterades.

Vid nätuppsättning hördes en svart rödstjärt sjunga från det gamla sockerbruksområdet och från de södra dammarna hördes spelande smådopping. Annars ganska magert med intressanta observationer.

Henrik Johansson –

2 augusti

Ringmärkning i Hasslarp för åttonde gången denna säsong. Måttlig fart på fåglarna denna morgon – desto bättre artrikedom i fångsten.

89 fåglar av 18 arter fångades – däribland en trädpiplärka, en gulsparv, båda de andra av respektive art fångade under säsongen. Fortsatt många gransångare, trots att den bästa tiden för gransångare inte har kommit har årsrekordet redan slagits – idag 13 stycken, vilket innebär att hittills 111 gransångare har märkts i år.

Åtminstone tre unga pungmesar kvar uppe vid Bergsdammen, en damm som verkar hålla på att torka ut helt, svanfamiljen som häckat där iår har till och med traskat över stigen och ner i fiskdammen tvärsöver. Lite blandat med vadare i dammarna och bland annat sågs ett 15-tal brushanar, 25 grönbenor och tre 1k mindre strandpipare.

Roligast idag var dock det faktum att vi spräckte en historisk gräns – nu har över 20 000 fåglar ringmärkts i Hasslarp! Nästa gång blir det tårta!

Märkare och medhjälpare under dagen Henrik J, Mårten, Klas, Peter F samt undertecknad.

– Peder Winding –

5 augusti

En riktigt behaglig morgon, i det närmaste vindstilla, molnigt och i gryningen omkring 15 grader.

Med Peders, Klas och Mickes hjälp var samtliga nät uppe strax efter kl. 05. Ganska hyfsat drag direkt på morgonen med framförallt acrocephalus. Fram till kl. 11.30 då fågelaktiviteten sedan ett par timmar avtagit märktes totalt 132 fåglar fördelade på 18 olika arter och av dessa stod kärrsångare och rörsångare för drygt hälften med mer en 30 ex av båda. Många av rörsångarna dessutom ordentligt feta och fina.

I fångsten dessutom en ung ladusvala och två buskskvättor, vilka var säsongens första, samt sommarens tredje törnskata.

Runt i området drog tre unggökar omkring ivrigt tiggande och turligt fastnade en av dessa vilket var den andra märkta för säsongen och tredje över alla år.

Efter den senaste veckans åskskurar nu åter lite högre vattennivåer i dammarna och inte lika talrikt med vadare som tidigare. Likt tidigare säsonger däremot ökande antal smådoppingar, bl.a. i mellersta Fleningedammen där två ad, 1 1k och 2 pulli noterades.

Förutom den märkta göken var Peders hembakade kladdkaka dagens höjdare.

Besökte märkplatsen gjorde Bengt Andersson, samt Anna-Lena Harmsund med sonen Eric.

– Henrik Johansson –

9-10 augusti

Ja, det blev några timmar vid dammarna i helgen.

Två härliga augustimorgnar och vädermässigt bra förutsättningar för ringmärkning. Näten uppe i gryningen både under lördagen och söndagen vilket resulterade i totalt 147 nymärkningar av 21 arter. Mest aktivitet under lördagen med 93 fåglar av 19 olika arter, bl.a. en ung trastsångare, två svartvita flugsnappare och fyra näktergalar. Under söndagen betydligt lugnare och från fångsten kan nämnas en ung ringduva, vilket faktiskt var ny märkart, samt säsongens fjärde unga törnskata.

Noterbart är att både gransångare, blåmes och talgoxe nu tagit näst intill slut och endast fångas i lägre antal.

Under helgen ytterligare fem äldre kontroller av fåglar märkta vid dammarna tidigare år. Något oväntat två kärrsångare varav den ena märkt som ungfågel i augusti 2010 och ej tidigare kontrollerad.

En flygg och ivrigt tiggande gökunge i dungen vid märkplatsen gjorde livet jobbigt för sina kärrsångarföräldrar. Intressant att studera både sångarnas beteende vid matningen där de verkade väldigt försiktiga samt gökungen som efter matning högg med näbben mot sångarna.

Kärrsångare – foto: Peder Winding

Under söndagen sågs och fotograferades åtminstone en småfläckig sumphöna i kanten av vassrugge I mellersta Fleningedammen. En av de sedan tidigare märkta unga pungmesarna dessutom synlig nära ett av näten. Uppe i Bergsdammen rastade en mosnäppa samt mindre antal av mindre strandpipare, grönbenor och brushanar.

Längs grusvägen hittades tyvärr en nyligen trafikdödad nattskärra.

Tack till Peder, Mårten, Mats, Klas och Micke J för helgens insats.

– Henrik Johansson –

16 augusti

En ganska blåsig morgon i Hasslarp. Trots allt ringmärkning från gryning fram till kl. 10 vilket gav 52 fåglar av 17 olika arter.

I fångsten bl.a. en ung höksångare, vilket var den totalt fjärde fångade genom åren, två unga törnskator, två näktergalar och en buskskvätta. En sen kull om tre ganska små ungar av kärrsångare märktes också liksom två små ungar av rörsångare. En blåmes ringmärkt för drygt två år sedan kontrollerades.

I mellersta Fleningedammen syntes likt föregående helg en småfläckig sumphöna och i Bergsdammen rastade ca 25 brushanar. Två aktivt tiggande gökungar fortfarande kvar i området.

Medhjälp idag av Mårten och Micke O.

Henrik Johansson –

23 augusti

Osäkert väderläge med överhängande risk för regnskurar även denna helg men lördagens chansning höll! Dock långt ifrån optimalt med en besvärlig frisk sydvästvind som blåste i flera av näten. Framförallt hyfsat med fågel i buskmarkerna, sämre i vassområdena.

Totalt märktes 70 fåglar av 17 olika arter vilket efter förutsättningarna får anses godkänt. I fångsten nu lite fler finkar än tidigare, bl.a. en ung gråsiska och en gammal hane steglits. Dagens talrikaste märkart var törnsångare med 15 ex, vilket var nytt säsongsbästa. Ytterligare 1 ex vardera av törnskata och näktergal kan också omnämnas.

I dammarna fortsatt skapligt med vadare, flera brushanar samt 1 ex vardera av myrspov, svartsnäppa, spovsnäppa och småsnäppa. En 1k pilgrimsfalk noterades som hastigast och en pungmes hördes.

Medverkade gjorde Mats, Mårten och Klas. För undertecknad var det premiär för läsglasögon!

– Henrik Johansson –

30 augusti

Äntligen lite flyt med vädret och detta i kombination med god fågeltillgång gjorde morgonen och förmiddagen till en av de bättre märkdagarna. Totalt ringmärktes 135 fåglar av hela 24 arter vilket antalsmässigt var säsongens näst bästa dag och artmässigt den bästa någonsin (tidigare rekordet var från den 31 aug ifjol då 23 arter märktes).

I fångsten bl.a. fem unga grå flugsnappare vilket var nytt dagsbästa, säsongens tredje unggök, två unga törnskator och en ung svartvit flugsnappare. Vår första egenkontroll av en äldre svarthätta märkt i slutet av augusti ifjol kan också nämnas.

En ny nätplats togs i bruk i slänten mellan Bergsdammen och Karpdammen. Sannolikt ska vi försöka nyttja denna plats även framöver då det rör sig en del fågel i buskridån.

Ovanligt gott om rastande Calidris i både Bergsdammen och västra Fleningedammen; spovsnäppa 13, småsnäppa 8, mosnäppa 5, kärrsnäppa ca 10, kustsnäppa 2 samt brushane ca 20.

Slutligen: I veckan damp det ned ett skoj återfynd. En ung sävsångare vi märkte den 4 juli blev fångad och kontrollerad av ringmärkare i närheten av Ljubljana i Slovenien 2 augusti.

Gott lördagsslit idag av Mårten och Klas. På det igen om en vecka om vädret medger!

– Henrik Johansson –

6 september

Micke skriver och Henrik märker – foto: Peder Winding

En ljum septembermorgon med lite lagom vind från öster. Relativt torrt i vegetationen redan i gryningen. Höstkänsla med knäppande rödhakar, lockande järnsparvar och kungsfåglar.

Dagens resultat stannade på 122 nymärkningar av 20 olika arter. Riktigt bra fart de första två timmarna, därefter snabbt avtagande aktivitet i takt med att temperaturen steg. Vid lunchtid riktigt varmt (22 grader) och soligt.

Dagens talrikaste art blev rörsångare med 23 individer följt av rödhake, lövsångare, gransångare och järnsparv. Säsongens första taltrast, sista (?) kärrsångare och tionde törnskata. I fångsten även en främmande kontroll av en ung rörsångare med ringnummer CN 64912.

Nämnas bör även en ung törnskata som vi märkte för en vecka sedan utan fett med vikten 30, 9 gram. Idag återfångades samma fågel rejält fet med vikten 40,5 gram. Snacka om att lägga på sig inför flytten!

En rödstrupig piplärka drog under några minuter runt över sydvästra Fleningedammen ivrigt lockande. I Bergsdammen drygt 20 brushanar och två spovsnäppor. Två pilgrimsfalkar spanade från kraftledningsstolparna och 17 bivråkar sträckte söderut.

Medhjälp av Mats, Micke J och Mårten.

– Henrik Johansson –

13 september som också blev säsongsavslutningen

Ytterligare en behaglig septembermorgon vid dammarna. Svaga till måttliga vindar från nordost, halvklart och redan i gryningen relativt torrt i vegetationen. Mats och Samuel på plats vid kl. 05.45 och tre kvart senare hade vi 16 nät uppe.

Under de första morgontimmarna bra rörelse av framförallt järnsparv, blåmes, rödhake, sävsparv, svarthätta och gransångare. Fram till kl. 11 fångades och märktes totalt 83 fåglar av endast 12 olika arter. Egentligen inget spännande men nämnas kan en ganska sen ung kärrsångare vilket sannolikt blir säsongens sista.

En blåmes märkt i augusti ifjol kontrollerades liksom en svarthätta med främmande svensk ring.

Eventuellt var detta säsongens sista märktillfälle. En säsong som går i rekordens tecken. Nytt säsongsrekord i antalet fångade fåglar och för inte mindre än 14 olika arter nya årsrekord. Därtill ett fint åldersrekord för rörsångare.

Likt förra lördagen uppehöll sig en rödstrupig piplärka i sydvästra Fleningedammen och på kraftledningsstolparna satt en pilgrimsfalk. En ensam grönbena uppehöll sig i området liksom ett 50-tal brushanar.

Medhjälp av Mats och Samuel.

– Henrik Johansson –

Märkningar under säsongen:

DATUM:22-
juni
29-
juni
4-
juli
12-
juli
24
juli
27-
juli
30-
juli
2-
aug
5-
aug
9-
aug
10-
aug
16-
aug
23-
aug
30-
aug
6-
sep
13-
sep
SUMMA
Tid:06.00-
11.00
05.00-
09.30
06.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.30
05.00-
08.00
05.00-
10.30
05.00-
11.30
05.00-
10.00
05.00-
09.30
05.30-
10.00
05.30-
09.30
06.00-
12.00
06.00-
11.30
06.30-
11.00
 
Backsvala                
Björktrast  1  3   2 1    7
Blåhake                 
Blåmes161110201410711023 42510125
Bofink                 
Buskskvätta        2  1 2  5
Citronärla                
Drillsnäppa                
Enkelbeckasin                
Entita                 
Flodsångare                 
Forsärla                 
Gransångare11111328121112135231218138163
Grå flugsnappare             5  5
Gråsiska            1 2 3
Gråsparv  15            6
Gräshoppsångare2               2
Grönbena                
Grönfink3        1  411 6
Grönsiska                 
Grönsångare                
Gulsparv   1   1        2
Gulärla     31      1  5
Gärdsmyg                
Gök1       1    1  3
Göktyta                 
Hornuggla  1             1
Hämpling                
Härmsångare    1           1
Hökångare           1    1
Järnsparv1164432 2 51218131476
Koltrast  1    1        2
Kungsfiskare                
Kungsfågel                 
Kärrsångare1513819403116243726974311254
Ladusvala        1    2  3
Lövsångare1 2363269132112514290
Näktergal43233  324121   28
Nötväcka                 
Pilfink     1          1
Pungmes     4          4
Ringduva          11    2
Rosenfink                 
Rödhake     2    1  2171133
Rödstjärt1  1422233    2222
Rörsångare11461312171215311611101017235213
Skata                
Skogssnäppa                
Småfläckig sumphöna                
Sparvhök                
Stare 22              22
Steglits            12  3
Stenskvätta                
Större hackspett                
Svarthätta45531411137291171377
Svart rödstjärt                
Svartvit flugsnappare         21  1  4
Sånglärka                 
Sädesärla                
Sävsparv3659651410921 661386
Sävsångare443633  5326246349
Talgoxe169121242 23   113 65
Taltrast              112
Trastsångare         1      1
Trädgårdssångare6 6551212243251 45
Trädkrypare                
Trädpiplärka   1   1 1   12 5
Törnskata    1  11 12121 10
Törnsångare771151173669481582 109
Vassångare                
Vattenrall                
Vattensångare                 
Ärtsångare   4443521 2171 34
Rör-/Sävsångare                
SUMMA:11610191141130115628913293545270135122831586

Kontroller gjorda under säsongen:

Sävsångaren (2k+), tillsammans med kärr- och rörsångare, är en av de arter som görs flest kontroller av i Hasslarp – foto: Mårten Müller

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen 2014. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.

DATUM:22-
juni
29-
juni
4-
juli
12-
juli
24-
juli
27-
juli
30-
juli
2-
aug
9-
aug
10-
aug
16-
aug
30-
aug
6-
sep
13-
sep
SUMMA
Blåmes2         1  14
Gransångare   1          1
Järnsparv1 1           2
Kärrsångare122 12 1 2    9
Näktergal112           4
Rörsångare631 151 111* 1* 20
Svarthätta           1 1*2
Sävsparv1  11         3
Sävsångare1  121        5
Talgoxe2        1    3
Törnsångare2 1           3
SUMMA:17673581114111256