Peder och Sara – den unga generationen tar över – foto: Klas Rosenkvist

21 juni

Säsongspremiär för ringmärkningen i Hasslarp. Molnigt och uppehåll men stundtals lite väl blåsigt för helt optimala förutsättningar.

Resultatet denna gång blev 76 nymärkningar av 18 olika arter. I fångsten bl.a. 20 kärrsångare och fem näktergalar. Samtliga gamla fåglar. Flera andra arter hade flygga ungfåglar, t.ex. järnsparv, gransångare och ärtsångare.

Som brukligt många kontroller av fåglar märkta tidigare säsonger. Idag hela 22 st vilket utgör den näst högsta dagssumman, endast slagen av premiären för fyra år sedan då 24 kontroller bokfördes. Dagens egenkontroller bestod inte oväntat till klar majoritet av fåglar märkta de senaste tre säsongerna. Undantaget var två kärrsångare som märktes som gamla fåglar under försommaren 2010. Vi har tidigare dokumenterat några kärrsångare som uppnått just åldern sex år eller äldre.

Egentligen inget anmärkningsvärt i dammarna. Gräshoppsångare sjöng under morgonen, ett par gökar for omkring och smådopping spelade. Vadarlistan bestod av brushane, svartsnäppa, grönbena och skogssnäppa. En del simänder, bl.a. 16 krickor och en bläsand. En lärkfalk drog snabbt över, troligen på jakt efter någon tornseglare eller svala.

Deltog gjorde Micke J, Mårten, Klas, Henrik E och undertecknad.

– Henrik Johansson –

28 juni

Verksamhetens första stenknäck, en ungfågel, fångades idag – foto: Henrik Ehrenberg

Rejält blött efter nattens regn men under morgontimmarna lite lagom lätt vind från nordväst vilket gjorde att det torkade upp i vegetationen.

Samma mängd nät som vid premiären föregående helg, sammanlagt 11 st. 12-meters samt 6 st. 9 -meters. I de norra delarna av området nu tyvärr mycket sämre förutsättningar då områdets björnlokor är utsatta för kraftig bekämpning. Både manuellt och med giftbesprutning. Detta påverkar fågeltillgången negativt.

Totalt fram till kl. 11 ringmärktes 67 fåglar av 16 olika arter. I fångsten bl.a. en ung stenknäck vilket var ny märkart. Den 72:a ringmärkta arten sedan verksamheten började i mitten av 90-talet! Säsongens första gräshoppsångare samt två nyligen uthoppade kärrsångarungar kan även nämnas. Listan med gamla kontroller utökade med ytterligare 8 st. bl.a. en rörsångare märkt i Belgien samt en egenmärkt femårig rörsångare.

I dammarna 13 snatteränder, sex grönbenor samt några gluttsnäppor och brushanar. Även svartsnäppa och skogssnäppa noterades liksom en pilgrimsfalk.

Tack till Klas, Henrik E och Ulf för medverkan och hjälp.

– Henrik Johansson –

5 juli

Eftersom det utlovats dagstemperatur upp mot 30 grader bestämde vi oss för tidig start. Micke O, Micke J, Klas och Mårten mötte upp vid parkeringen kl 04.00 och en timme senare var samtliga nät uppe. För att utöka antalet nätmeter togs en ny nätplats i bruk längs ”långa rundan”.

Strax innan kl. 09 var det dags att packa ihop för dagen. Resultatet stannade på 64 nymärkningar av 18 arter. Nya märkarter för säsongen blev bofink, pilfink, rödstjärt och taltrast. De första flygga ungfåglarna av kärrsångare, näktergal och trädgårdssångare fångades vilket innebär att en del äldre fåglar snart ger sig av söderut. Häckningssäsongen går fort!

Åtta egna gamla kontroller bokfördes varav en som förtjänar ett speciellt omnämnande. Nämligen en gammal rörsångare (ringnummer CB 01392) som vi märkte som 2-åring eller äldre i början av juli år 2005. Denna individ har under årens lopp kontrollerats i månadsskiftet juli-juli såväl -08 och -09 samt -13, -14 och nu alltså -15. Fågeln är minst 11 år gammal vilket verkligen är imponerande.

Rörsångaren, som är minst 11 år gammal – foto: Klas Rosenkvist

I dammarna en flock med 14 grönbenor. Annars inte mycket övrigt att notera i obsboken.

– Henrik Johansson –

14 juli

Skön morgon med ringmärkning i Hasslarp. Inledningsvis molnigt och svag vind, framåt dagen uppklarnande och tilltagande vind.

Bra fart i näten och när vi packade ihop vid elvatiden kunde fångsten summeras till 120 nymärkningar av 21 arter samt 6 kontroller, varav en främmande kontroll på en rörsångare. Nämnvärt i fångsten 21 kärrsångare, 17 gransångare, tre näktergalar samt en vardera hämpling, härmsångare och pilfink.

I dammarna bland annat två smådoppingar, en kärrsnäppa och tiotalet grönbenor. En gammal pilgrimsfalk drog förbi området liksom en forsärla.

Närvarande under morgonen förutom undertecknad Mårten, Micke J, Henrik J, Bengt A samt Mats.

Peder Winding och Henrik Johansson –

17 juli

Riktigt höstlik morgon med endast 8 grader kl. 4.30. Till en början ganska fuktigt i vegetationen men annars goda förutsättningar med svaga vindar och sol.

Totalt idag 107 nymärkningar av låga 14 arter. Klar dominans av kärrsångare med 32 individer, fortfarande mest gamla fåglar som är inne i slutet av häckningssäsongen. Fortsatt gott om unga blåmesar och gransångare med 18 respektive 17 märkta.

En ordentligt fet gammal rörsångare indikerar att höstflytten för en del insektsätare nu kommit igång.

Listan med äldre kontroller utökades med fyra av lika många arter, samtliga märkta under fjolårets säsong.

En ad pilgrimsfalk spanade under morgonen från en av kraftledningsstolparna. I dammarna ungefär samma artsammansättning som de senaste veckorna. Grönbenor, svartsnäppa, brushanar, gluttsnäppor, mindre strandpipare, smådopping, snatteränder, bläsand och vattenrall.

I dagens laguppställning ingick Mats, Samuel, Peder, Micke J och undertecknad.

– Henrik Johansson –

27 juli

Eftersom vi inte märkt sedan den 17:e kändes det trots osäker väderprognos angeläget med ett nytt märktillfälle. Till en början en riktig strulmorgon. Förutom att vi fick hala näten en timme p.g.a. av regn hade ett par på genomresa funnit märkplatsen lämplig som tältplats. För att inte störa och oroa valde vi östra plattformen som tidig morgonbas. Från och till lätta regnstänk under morgontimmarna men successivt torrare i vegetationen i samband med ökande varmare vindar från söder.

Hyfsad fågeltillgång gjorde att näten inte packades ihop förrän efter lunch. Dagens summering stannade vid totalt 116 nymärkningar av 19 olika arter.

Fortsatt klar dominans av kärrsångare med 30 märkta där det nu är ungfåglarna som är i majoritet. Två av de gamla fåglarna för övrigt rejält feta inför flytten. Även fortsatt god tillgång av både blåmes och gransångare. Nya märkarter för säsongen blev enkelbeckasin och stare.

Som sig bör så här en bit in på säsongen nu betydligt färre gamla kontroller. Endast två fjolårsmärkta blåmesar samt den sedan tidigare kontrollerade rörsångaren med främmande svensk ring.

I dammarna nu ökande antal av smådopping men dåligt med vadare. En ung mindre strandpipare och en brushane rastade i västra Fleningedammen där det även höstens första stjärtand visade sig. Pilgrimsfalken spanade som vanligt från de höga kraftledningsstolparna. Vattenrall både sågs och hördes på olika platser i området.

Gott slit av Mats, Peder och Klas vilka tackas för dagens insats.

– Henrik Johansson –

30 juli

Äntligen stabilt märkväder utan risk för nederbörd. Åter igen en kylig julimorgon med endast 7 grader vid nätuppsättning. Sedan fina förutsättningar hela förmiddagen, klart till halvklart väder och mestadels svaga vindar. Viss spänning under de tidigare morgontimmarna när två ”skummisar”, som ägnade sig åt grävarbete, uppehöll sig i närheten. Visade sig senare att det var gamla nedgrävda högspänningsledningar de var ute efter.

Även idag ganska god fågeltillgång vilket fick oss att hålla igång fram till lunch. Resultatet stannade på 89 nymärkningar av 18 olika arter. Jämfört med förra gången betydligt sparsammare med blåmes och gransångare men fortsatt bra med kärrsångare. Inga nya årsarter men ur fångsten kan nämnas fem härmsångare vilket indikerar att arten nu är mitt uppe i höstflytten. Detta var för övrigt nytt dagsbästa för just härmsångare. Normalt tar vi i bästa fall någon enstaka per tillfälle så här års.

Runt dammarna hörs i år flera sjungande gärdsmygar och några fastnar i näten. Idag märktes ytterligare två. Tidigare år har vi knappt tagit någon gärdsmyg under häckningssäsong.

Två gamla egna kontroller gjordes varav den ena en järnsparv som vi märkte som ungfågel för tre säsonger sedan. Den belgiskmärkta rörsångaren som vi kontrollerade för en månad sedan återfångades och avlästes idag också.

Sparsamt med övriga intressanta observationer. En jagande lärkfalk drog som hastigast förbi. Mosnäppa hördes och stjärtanden kvar.

Medhjälp idag av Henrik E med dotter Matilda samt pålitliga hårdskådarduon Klas och Peder. Bra jobbat alla!

– Henrik Johansson –

2 augusti

En årsunge av gärdsmyg – foto: Peder Winding

Nytt märktillfälle idag söndag. Varför vila?

Säsongens åttonde märktillfälle. En stilla och något kylig augustimorgon skapade bra förutsättningar. Micke J, Klas, Peder och Mårten mötte upp på märkplatsen kl. 04.30. Sara och Jan Skidell anslöt en halvtimme senare.

Säsongspremiär för nätfångst i vassruggen i sydvästra Fleningedammen där vattennivån nu är tillräckligt låg för att inte stiga över stövelskaften.

Totalt idag 105 nymärkningar av 20 olika arter. För fösta gången denna sommar fick vi fler rörsångare (25) än kärrsångare (23). Nya arter för i år var rödhake, steglits och svartvit flugsnappare. Ytterligare tre ex vardera av gärdsmyg och härmsångare innebär att vi för dessa två arter med marginal slagit nya säsongsbästa.

Att det är en sen häckningssäsongen för vissa arter eller snarare vissa individer är tydligt. Idag fångades t.ex. två nyligen uthoppade och knappt flygga unga törnsångare samt tre rörsångarungar. En hona rörsångare med ägg påträffades också vilket är ännu mer extremt.

Dagens enda äldre kontroll stod en sävsångare för som vi märkte vid premiären ifjol.

Egentligen inte mycket udda att rikta kikaren mot undantaget en jagande lärkfalk.

– Henrik Johansson –

8 augusti

En lugn och ganska skönt ljummen morgon. Dock osäkert väderläge med hotande åskfronter över Själland. Endast Mats hade möjlighet att vara med från gryningen. Henrik E anslöt ett par timmar senare och var behjälplig fram tills näten halades redan kl. 08.30 då mörka moln tornade upp sig i väster. Mindre antal nät användes då vi valde att inte sätta upp i det norra området.

Resultatet blev 56 nymärkningar av 14 arter, bl.a. tre unga törnskator, vilka var säsongens första. Typiskt så här i början av augusti att området hyser en del sådana. I övrigt inte mycket att nämna.

De första sydsträckande trädpiplärkorna noterades och sin vana trogen spanade den gamle pilgrimsfalkhannen från de höga kraftledningsstolparna.

– Henrik Johansson –

9 augusti

Många intresserade och nyfikna blickar vid dagens KOF-exkursion som förevisade ringmärkningsverksamheten – foto: Peder Winding

Sommarens traditionella ringmärkningsförevisning för föreningens medlemmar genomfördes i strålande solsken. De första deltagarna var på plats vid utsatt starttid kl. 06.00, precis när vi gått morgonens första nätrunda.

Det skulle snart visa sig att fågeltillgången denna morgon var ganska medioker. Uppenbarligen hade en hel del fåglar lämnat området under natten.

Enkelbeckasin, en art som vi inte har fångat så många ex av – foto: Peder Winding

Totalt fick vi ihop 66 nymärkningar av 18 olika arter fram till dess att näten samlades ihop vid 11-tiden. Egentligen en perfekt morgon för exkursion då vi fick tid att verkligen studera fåglarna ordentligt. Fina visningsarter var en vacker enkelbeckasin, säsongens första buskskvätta, tre vardera av rödstjärt och sävsångare samt en härmsångare och en näktergal.

Pilgrimsfalken var sin vana trogen på plats spanande från en av kraftledningsstolparna. I Bergsdammen tre unga födosökande svartsnäppor och i det norra området fortfarande en tiggande flygg gökunge. På långt håll i söder dessutom en möjlig brunglada.

– Henrik Johansson –

15 augusti

Egentligen väl blåsigt för nätfångst men då prognosen för söndagen var osäker gjorde vi ett försök. Definitivt en av säsongens varmaste morgnar med 16 grader kl. 4.30 då Mårten, Peder och Ulf mötte upp vid parkeringen.

Många av nätplatserna starkt utsatta för den friska ostanvinden vilket påverkade fångsten. Redan strax efter kl. 8 var det dags att lägga ihop då fågelaktivitet avtagit. Totalt blev det 71 nymärkningar av låga 13 arter, bl.a. 24 kärrsångare, en härmsångare och en törnskata. Merparten av fåglarna fångades längs östra kanten av Bergsdammen där det var ganska bra lä.

Flera feta och fina kärr-, rör- och sävsångare noterades vilket bekräftar att de nu är mitt uppe i höstflytten. Såväl en ung näktergal som en dito ung törnsångare vilka märkts tidigare under sommaren hade nu lagt på sig ordentligt med fett och var sålunda redo att lämna området för denna säsong.

Skaplig rovfågellista med duvhök, sparvhök, brun kärrhök, lärkfalk och tornfalk. En del rastande vadare i dammarna, bl.a. svartsnäppor, grönbenor, brushanar och en skogssnäppa.

– Henrik Johansson –

22 augusti

Uppgifter om mycket småfågel runt dammarna under fredagsmorgonen i kombination med fina fångstsummor på andra märkplatser i södra Sverige de senaste dagarna fick oss att ha höga förhoppningar. En stilla och fin morgon, klart och ganska fuktigt i vegetationen. Långsamt ökande vindar från sydost. Nätuppsättning från kl. 05.00 och god fångst ända fram till lunch då fågelaktiviteten snabbt avtog.

Resultatet 181 nymärkningar av 22 olika arter innebar den näst högsta dagsumman någonsin. (Endast slagen av 9 augusti 2009 då 188 individer av 13 arter märktes). Klar dominans av lövsångare med 51 märkta samt rörsångare med 43 märkta. I fångsten även en kungsfiskare (den 3:e sedan starten för 21 säsonger sedan), en göktyta (den 6:e sedan starten) och en grönbena (även det den blott 3:e märkta).

Höstens första märkta trädpiplärka kan även nämnas samt en gammal kontroll av en talgoxe märkt för 3 år sedan och ej tidigare kontrollerad. Merparten av dagens märkta fåglar naturligtvis tillfälligt rastande men en del lokala häckare fortfarande kvar. Bl.a. märktes en nyligen flygg sävsparvunge som tillsammans med sina kullsyskon fortfarande matades av föräldrafåglarna. Nämnas kan också att säsongens första märkta fågel, en gammal rörsångare från den 21 juni fångades och avlästes.

Dagens största överraskning var nog ändå den rördrom som Klas upptäckte då den i gryningen flög från Bergsdammen ned till Fleningedammarna. Ett par timmar senare fick några se den förflytta sig mellan dammarna då den påpassligt fotodokumenterades av Peder. Ovanligt med rördrom i augusti och framförallt i Hasslarp! Kan det möjligen vara så att det är ny art för lokalen?

Efter den senaste veckans högtrycksväder är nu vattennivån i bl.a. Bergsdammen bra mycket lägre än tidigare och med detta lämplig för födosökande vadare. Bl.a. ca 30 brushanar, 15 grönbenor, 10 enkelbeckasiner, en svartsnäppa, två kärrsnäppor och en spovsnäppa. I stort sett samtliga ungfåglar.

En subad havsörn flög över dammarna spanandes efter något ätbart. På kraftledningsstolparna idag två ad pilgrimsfalkar och på sträck söderut en bivråk och några sparvhökar.

Gott lördagsslit av Micke J, Mats, Mårten, Peder och Klas.

– Henrik Johansson –

29 augusti

Närstudie av en ring som sitter på en ärtsångare – foto: Peder Winding

Vädermässigt bra förutsättningar för märkning med halvklart och något ökande vind från sydväst. Nätuppsättning i morgondunklet från kl. 05.00. Skapligt med fågel i vassarna och buskagen under hela morgonen och när dagens insats summerades hade 99 fåglar av 17 olika arter ringmärkts. I fångsten mest rör- och lövsångare men nu även ökande antal av svarthätta, trädgårdssångare och rödhake. Precis som det ska alltså! En gammal egenkontroll av en gransångare märkt för två säsonger sedan noterades också.

I dammarna en rastande ung smalnäbbad simsnäppa, minst 25 unga brushanar, en del grönbenor och några svartsnäppor. Omkring 200 gulärlor lyfte strax efter gryningen från vassruggen i sydvästra Fleningedammen.

Förtjänstfullt bra jobb av Peder, Klas och Mårten.

– Henrik Johansson –

30 augusti

En härlig morgon! Vad mera kan man begära? – foto: Peder Winding

Fin augustimorgon, ganska varmt, molnigt och en svag sydostlig vind. Ganska dålig fart på fåglarna under större delen av morgonen fick oss att packa ihop redan vid 9-tiden. Dagens resultat stannade vid 80 nymärkningar av 21 arter, bl.a. en ungfågel vardera av gulärla och ladusvala vilket var nya märkarter för säsongen. Sommarens 3:e enkelbeckasin och 6:e törnskata kan även omnämnas.

I fångsten en femårig rörsångare som märktes som årsunge i mitten av augusti 2010 och som vi ej tidigare kontrollerat. Gissar att det är en individ som inte häckar i området. En främmande kontroll av en svenskmärkt ung rörsångare dokumenterades också.

Flera rör, kärr- och lövsångare ordentligt feta inför flytten. Igår exempelvis en ung rörsångare med vikten 16,6 g, en kärrsångare med vikten 17,4 gram och en lövsångare med vikten 11,3 gram. Troligen är detta viktrekord för respektive art i Hasslarp. Det är sällan vi väger in rör- och kärrsångare med vikt över 15 gram. Mer normalt ligger de på 12-14 gram. För lövsångare är det ovanligt med fåglar som väger mer än 10 gram. Normalt omkring 8-9 gram.

I en av nätgatorna längs Bergsdammen sågs en småfläckig sumphöna. Tyvärr kilade den under näten och kunde ej fångas. Mårten uppmärksammade två överflygande ortolansparvar annars var det förhållandevis lugnt med sträckande tättingar. Två pilgrimsfalkar var stationära och öster om oss sträckte en del bivråkar söderut.

Medhjälp idag av Ulf, Mårten, Klas, Peder, Peter och Micke J. Stort tack till samtliga!

– Henrik Johansson –

6 september

Säsongens 15:e ringmärkningsmorgon. Till en början ganska måttlig nordlig vind men efterhand allt friskare vilket medförde att vi la ihop redan vid 10-tiden. Dagens resultat stannade vid totalt 60 nymärkningar av 17 olika arter. Talrikaste arten blev rörsångare med 12 märkta följt av lövsångare med 8. Fortfarande enstaka kärrsångare kvar, 4 märkta och två kontroller från tidigare under säsongen. För 10:e tillfället i rad fick vi in härmsångare i märkprotokollet! Jämfört med tidigare säsonger klart anmärkningsvärt.

En blåmes märkt under fjolåret och en talgoxe märkt för två somrar sedan fångades och avlästes.

Redan tidigt på morgonen började en del rovfåglar ses sträckande söderut. Nämnas kan ett 60-tal bivråkar, 20-tal sparvhökar, 7-8 bruna kärrhökar, tre fiskgjusar och en stenfalk. Två jagande pilgrimsfalkar höll i vanlig ordning till i området och i den sydvästra Fleningedammen sågs två småfläckiga sumphöns i en av nätgångarna. I dammarna mindre antal av svartsnäppa, gluttsnäppa, grönbena och brushane.

Medhjälp av Mats, Samuel, Mårten och Stefan. Besök av Patrik och Anton samt Henrik E och Matilda.

– Henrik Johansson –

13 september

Ganska frisk ostlig vind, mulet men relativt varmt redan i gryningen med omkring 15 grader. Tre 12-metersnät användes ej p g a blåsten. Ett förväntat regnområdet som närmade sig från sydväst fick oss att dra ihop näten redan vid 9-tiden.

Ganska skaplig fågeltillgång och på de tre timmarna vi hade näten uppe fångades och ringmärktes 55 fåglar av 16 olika arter. I fångsten bl.a. säsongens första grå flugsnappare, en ungfågel, säsongens blott andra unga ladusvala samt fem kvardröjande kärrsångare.

Havsörn, subad, på jakt i dammarna – foto: Henrik Ehrenberg

I dammarna nu minskande antal av olika vadararter, fyra svartsnäppor, fem brushanar samt 1 ex vardera av grönbena och skogssnäppa. En äldre subad havsörn jagade lågt över dammarna innan den slog sig ned en stund på en av vallarna. Därtill minst 15 smådoppingar samt en stjärtand i Fleningedammarna.

Stor uppslutning idag. Klas, Micke J, Ulf, Henrik E, Stefan med sonen Hampus, Leif K samt Emma tackas för dagens insats.

– Henrik Johansson –

19 september – avslutning för säsongen

Sannolikt säsongens sista märktillfälle. Mats, Klas och Emma punktligt på plats kl. 06. Sara och Jan Skidell anslöt en halvtimme senare. Riktigt bra förutsättningar under morgonen och förmiddagen med relativt svaga sydvästvindar, halvklart – mulet och ganska torrt i vegetationen. Lite lagom fart på fåglarna ända fram till lunch då det var dags att plocka ihop.

Totalt märktes 98 fåglar av 17 olika arter vilket får anses bra i Hasslarp så här års. Stor dominans av gransångare med 25 märkta, följt av järnsparv med 20 och rödhake med 14. För järnsparv var det nytt dagsbästa och för rödhake en tangering av tidigare högsta dagssumma. I fångsten några udda märkarter såsom bofink, gråsiska och steglits. Samma kungsfiskare som vi märkte den 22 augusti återfångades och fick därför ytterligare en gång stå ut med att bli noggrant dokumenterad.

Två äldre egenkontroller bokfördes också, en blåmes från ifjol och en sävsparv från i förfjol.

Skapligt småfågelsträck under de två första morgontimmarna med bl.a. svalor, ärlor och piplärkor. I mängden minst tre överflygande forsärlor och åtminstone 5 tornseglare. En gammal blå kärrhökhona sågs även dra förbi.¨

– Henrik Johansson –

Märkta under säsongen:

DATUM:21-
juni
28-
juni
5-
juli
14-
juli
17
juli
27-
juli
30-
juli
2-
aug
8-
aug
9-
aug
15-
aug
22-
aug
29-
aug
30-
aug
6-
sep
13-
sep
19-
sep
SUMMA
Tid:06.00-
12.00
06.00-
11.00
05.00-
09.00
05.30-
11.00
05.30-
10.30
05.00-
12.00
05.00-
12.00
05.00-
12.00
05.30-
08.30
05.30-
10.30
05.00-
09.00
06.00-
12.00
05.00-
-11.00
06.00-
10.00
06.00-
10.00
06.30-
09.30
06.30-
11.00
 
Backsvala                 
Björktrast        11 
Blåhake                  
Blåmes14 16 18 18     94 
Bofink               
Buskskvätta                
Citronärla                 
Drillsnäppa                 
Enkelbeckasin              
Entita                  
Flodsångare                  
Forsärla                  
Gransångare17 17 13 11 25 126 
Grå flugsnappare                
Gråsiska                
Gråsparv                 
Gräshoppsångare                
Grönbena                
Grönfink              
Grönsiska                  
Grönsångare                 
Gulsparv                 
Gulärla                
Gärdsmyg       17 
Gök                 
Göktyta                
Hornuggla                 
Hämpling                
Härmsångare      18 
Hökångare                 
Järnsparv       20 48 
Koltrast        13 
Kungsfiskare                
Kungsfågel                  
Kärrsångare20 11 12 21 32 30 25 23 13 20 24 17  269 
Ladusvala               
Lövsångare51 17 14  146 
Näktergal        19 
Nötväcka                  
Pilfink               
Pungmes                 
Ringduva                 
Rosenfink                  
Rödhake           14 28 
Rödstjärt       29 
Rörsångare12 11 11 25 17 16 23 43 21 12 239 
Skata                 
Skogssnäppa                 
Småfläckig sumphöna                 
Sparvhök                 
Stare               
Steglits               
Stenknäck                
Stenskvätta                 
Större hackspett                 
Svarthätta61 
Svart rödstjärt                 
Svartvit flugsnappare              
Sånglärka                  
Sädesärla                 
Sävsparv 60 
Sävsångare  55 
Talgoxe11 13 12     58 
Taltrast               
Trastsångare                 
Trädgårdssångare     33 
Trädkrypare                 
Trädpiplärka             
Törnskata             
Törnsångare14 89 
Vassångare                 
Vattenrall                 
Vattensångare                  
Ärtsångare47 
Rör-/Sävsångare                 
SUMMA:76 67 64 120 107 116 89 105 56 66 71 181 99 80 60 55981 510 

Kontroller under säsongen:

Nedan en sammanställning över fåglar vi kontrollerat under märkningssäsongen 2015.

Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna.

Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen.

DATUM:21-
juni
28-
juni
5-
juli
14-
juli
17-
juli
27-
juli
30-
juli
2-
aug
22-
aug
29-
aug
30-
aug
6-
sep
19-
sep
SUMMA
Blåmes       
Gransångare          
Järnsparv        
Koltrast            
Kärrsångare          
Rörsångare1+1* 1*       1+1*   11
Sävsparv       
Sävsångare        
Talgoxe         
Trädgårdssångare            
Törnsångare           
SUMMA22 59