26 juni – säsongspremiär

Första ringmärkta fågeln 2016, en ungfågel (1k) av gransångare – foto: Peder Winding

Säsongspremiär för ringmärkningen vid Hasslarps dammar. Till en början svag sydlig vind och stundtals lätt duggregn, framåt dagen uppklarnande med vind vridande åt väst och kraftigt ökande.

När vi drog ihop näten och summerade vid tolvtiden var resultatet uppe på 122 nymärkningar av 17 arter.

Rätt många ungfåglar i fångsten – nyligen uthoppade säv- och rörsångare var oväntat tidigt! Talrikast bland nymärkningarna var kärrsångare 24, talgoxe 20, rörsångare 14 samt gransångare 12. Annat nämnvärt i fångsten var två adulta rödstjärtar, hane och hona – medan många ungfåglar fångas är adulta ovanligt – en härmsångare samt två brunsiskor.

Som vanligt på premiärdagen många kontroller av fåglar märkta tidigare säsonger – idag 23 kontroller, de allra flesta från de senaste tre säsongerna, men en kärrsångare märkt som ungfågel i juli 2012 samt en gransångare märkt som 2k+ säsongen 2013 tål att nämnas.

Brunsiska (gråsiska) två årsungar – foto: Peder Winding

En hel del rastande vadare i dammarna – 35 grönbenor, åtta brushanar, fem kärrsnäppor, två svartsnäppor, två mindre strandpipare, en gluttsnäppa – men framförallt en smalnäbbad simsnäppa som undertecknad såg snabbt dra bortåt bruket över Bergsdammen vid nätnedtagning. Ingen annan i ringmärkningsgänget fick se fågeln som återfanns av annan skådare i mellersta Fleningedammen först efter att vi lämnat.

Deltog i premiären gjorde Micke J, Klas, Mårten, Henrik J och undertecknad.

– Peder Winding –

3 juli

Blåmes, gammal fågel – foto: Peder Winding

Nytt märktillfälle. Klas och Peder mötte upp vid kl. 04.00 och fram t.o.m. kl. 09.00 märktes låga 42 fåglar 13 olika arter.

Betydligt sämre resultat än senast vilket hade sin förklaring i att endast 11 nät användes (förra gången 19 st) och att det redan vid 6-tiden blåste upp från sydväst.

I fångsten bl.a. en ung taltrast samt två knappt flygga kärrsångarungar, säsongens första. Sju äldre egenkontroller bl.a. en hanne svarthätta märkt i förfjol.

Ungfågel av taltrast – foto: Peder Winding

Förutom en forsärla som drog norrut över dammarna gjordes inga övriga udda observationer.

– Henrik Johansson –

9 juli

Riktigt blött och fuktigt efter nattens passerande regnfront. Inte blev det bättre av att en rejäl regnskur överrumplade oss precis när vi fått upp alla nät vid kl. 5.30! Därefter fortsatt mulet men torrt samt ökande västvind. Senaste veckans omfattande nederbörd har gjort att vattennivåerna stigit i dammarna vilket gör att vi inte kan använda alla nätgångar fullt ut. Idag avstod vi från att spänna upp två nät i sydvästra Fleningedammen.

Dags att kolla fångsten i ett nät, Mårten och Klas på plats . foto: Henrik Ehrenberg

Dagens resultat stannade vid 81 nymärkningar av 20 olika arter. I fångsten bl. a. fyra gråsiskor (gammal hanne med tre ungfåglar varav två som vi märkte vid premiären för två veckor sedan), en belgiskmärkt rörsångare, två näktergalar samt säsongens första unga rödhakar.

Listan med fåglar vi märkt under tidigare säsonger utökades med 12 av sju arter, bl.a. en kärrsångare märkt för tre år sedan.

Peder fotodokumenterar en fågel – foto: Henrik Ehrenberg

En hornuggla stöttes från buskagen men strök strax över näten. För två år sedan märkte vi en hornuggla på samma plats. I dammarna bl. a. sju brunänder och mindre antal av svartsnäppa, gluttsnäppa, brushane, skogssnäppa, grönbena och mindre strandpipare. En lärkfalk jagade och i en nisch på gamla sockerbruksbyggnaden fanns minst en halvstor tornfalkunge.

Dagens personalstyrka: Mårten, Micke J, Peder, Klas och undertecknad. Henrik E på besök.

– Henrik Johansson –

16 juli

En vackert utfärgad, gammal rosenfink – foto: Peder Winding

Nytt märktillfälle i Hasslarps dammar i skönt mulet väder med väldigt varierande vindstyrka, växlande från två sekundmeter till åtta-nio.

Näten drogs ihop vid halv tio-tiden då vi hade fått ihop 106 nymärkningar av 17 arter samt 11 gamla kontroller.

Allt mer ungfåglar i fångsten som sig bör – gransångare tycks även i år ha ett väldigt bra år och under morgonen märktes 17 stycken (varav 16 ungfåglar).

Vad vi gladdes åt allra mest under morgonen var dock en adult hane rosenfink – otroligt grann fågel att närstudera och första gången en gammal fågel hamnar i näten i Hasslarp! Även den unga kungsfiskare som märktes tål att omnämnas, liksom en ung gök.

I övrigt kunde vi konstatera att tornfalkarna vid bruket har två snart flygga ungar. Nämnvärda obsar var en forsärla, tre brushanar samt en pilgrimsfalk.

Deltog idag gjorde undertecknad, Klas, Mårten samt Henrik J.

– Peder Winding –

20 juli

Jättefin julimorgon vid dammarna med till en början lite lagom lätt molnighet, uppklarnande och svag vind. Som brukligt bäst fart på småfåglarna under de tidiga morgontimmarna och avtagande aktivitet i samband med sol och stigande dagstemperatur.

Ärtsångare – foto: Peder Winding

Totalt under morgonen 75 nymärkningar av 14 arter och i fångsten nu allt större andel unga ”accar” (kärr-, rör- och sävsångare). Fortsatt bra med både sävsparv, törn- och gransångare. Inga sällsyntheter men en vacker gammal härmsångare var trevlig att studera.

Härmsångare, en gammal fågel – foto: Peder Winding

Fyra egna äldre kontroller dokumenterades, bl.a. en rörsångare märkt säsongen 2013.

Kan det vara en rörsångare som fångats? – foto: Peder Winding

I vanlig ordning en del grönbenor samt enstaka skogssnäppor, brushanar och en svartsnäppa. Vattenrall och smådopping hördes.

Gott vardagsslit av Mårten och Peder. Besök av Bengt Nilsson, Gånarp med sin son och två intresserade barnbarn från Svedala.

– Henrik Johansson –

27 juli

Härlig morgon med lite lätt höstkänsla. Tre lärkfalkar bjöd på fin uppvisning då de jagade insekter lågt över Bergsdammen vid nätuppsättning kl. 04.30. Lite lätt molnighet, ganska svag vind och bra fart på småfåglarna under i stort sett hela morgonen och förmiddagen, vilket gjorde att vi lät näten vara upp ända till kl. 12.30.

Totalt märktes 165 fåglar av 14 olika arter vilket var den tredje högsta dagssumman någonsin. Tre fina rekord blev det, 165 fåglar innebar med god marginal den högst julisiffran någonsin. Kärrsångarna dominerade stort och hela 59 individer märktes vilket både var nytt dagsrekord för kärrsångare men också nytt dagsrekord för en enskild art under en dag. Av de 59 kärrsångarna var 8 st. gamla fåglar varav några nu ordentligt feta inför stundande flyttning.

Ringmärkning. Kan det va en blåmes? – foto: Peder Winding

Övrigt i fångsten: förhållandevis många unga löv-, gran- och sävsångare samt säsongens första törnskator, en gammal hona och en ungfågel. Två näktergalar varav en mycket vacker gammal fågel med nyligen bytt fräsch fjäderdräkt. Även denna fågel rejält fet och redo att ge sig av söderut. Säsongens första sädesärla kan även nämnas då arten är ganska ovanlig i näten.

Fyra äldre egenkontroller bokfördes, bl.a. en riktigt gammal rörsångarbekant med ringnummer AP 84057. Fågeln märktes som ungfågel i augusti 2006 och kontrollerades somrarna 2011 och 2012. Kul att denna 10-åring fortfarande är ”still going strong”.

Rörsångaren – still going strong – 10 år – foto: Peder Winding

I området minst 3, kanske 4 olika flygga tiggande gökungar. Ett bra år för arten alltså. Vad vi kunnat se matas fåglarna av rör- och kärrsångare. En gammal pilgrimsfalk visade sig en kort stund och likt tidigare märkdagar hördes flera olika vattenrallar.

Märkare idag: Micke J, Mårten och Peder. Besök av Erik Hansson från ”Natursidan.se”.

– Henrik Johansson –

31 juli

Enkelbeckasin, säsongens första – foto: Peder Winding

En lugn och fin julimorgon men inte riktigt samma fina fågeltäthet som i onsdags. I stort sett strålande solsken gjorde att det blänkte i många nät. Totalt idag 91 nymärkningar av 15 olika arter och fortsatt stark dominans av kärrsångare med 35 märkta. Med dessa passerades den magiska summan 5000 ringmärkta kärrsångare sedan starten för 22 säsonger sedan. Blir nog svårt att hålla igång 22 år till… Nya märkarter för säsongen var en enkelbeckasin och en svartvit flugsnappare.

Ladusvala, ungfågel – foto: Peder Winding

Till listan med gamla kontroller som vi ej kontrollerat tidigare i sommar kunde ytterligare fem läggas, bl.a. en näktergal märkt ifjol.

Fortfarande matar enstaka par kärrsångare nyligen utflugna ungar så det kommer finnas fler att fånga framöver i augusti.

Två lite udda observationer var en förbiflygande kustpipare och tillika en gröngöling. Som brukligt pilgrimsfalk på de höga kraftledningsstolparna och jagande lärkfalk över Bergsdammen. Mindre korsnäbb hördes

Peder, Klas och Emma först på plats efter en natt med tärnmärkning på Sandön. Som vanligt även ett gott dagsverke av Micke och Mårten.

– Henrik Johansson –

5 augusti

En ljummen augustimorgon med lite lätt vind omkring sydväst. Blött och kladdigt efter de senaste dagarnas regnande.

Dagens gäng samlat rund bordet – foto: Klas Rosenkvist

Som helhet en ganska hyfsad dag med 88 nymärkningar av 18 olika arter. I fångsten bl.a. en ung skogssnäppa – säsongens första samt sommarens andra taltrast. Två egenkontroller av en törnsångare och en sävsparv som båda märktes under fjolåret.

Två lärkfalkar jagade insekter över dammarna i gryningen och en kungsfiskare som for omkring i området men lyckades undvika hamna i näten. En flock med 11 myrspovar sträckte åt sydväst.

Medhjälp idag av Mats, Peder och Klas. Peter F med sonen Kasper och dottern Nina på besök.

– Henrik Johansson –

12 augusti

Efter flera dagar med ostadigt väder var vi sugna på att testa igen. Klas, Peder, Mats och Peter som vanligt punktligt på plats i gryningen kl. 04.30. En lugn och fin augustimorgon, lite kyligt (6 grader) och rejält fuktigt i vegetationen. Efter hand torrare och varmare i samband med ökande sydvind.

Samtliga 20 nät uppe ända fram till lunch vilket resulterade i säsongens näst bästa dag. Totalt ringmärktes 150 individer av 21 olika arter, bl.a. sommarens andra unga kungsfiskare, säsongens första buskskvätta, en ung törnskata samt hela 45 ladusvalor, vilket var nytt dagsrekord för arten. Även en ung backsvala fastnade vilket inte händer varje år.

Inte mycket övrigt att skriva om förutom en lärkfalk som snabbt drog förbi. I en av Fleningedammarna matar en vuxen gråhakedopping två ganska små ungar vilket är ovanligt sent på säsongen. Normalt är gråhakeungarna flygga så här års. Nämnas kan att även vattenrallarna har små ungar i Fleningedammarna.

Henrik Johansson –

16 augusti

En riktigt behaglig augustimorgon. Märkning innan arbetet varvid näten halades vid kl. 9.30. Lugnt och stilla, lätt molnighet och ganska fuktigt. Från omkring kl. 8 ökande fågelaktivitet i takt med att vegetationen torkade upp. Totalt kom vi upp i 96 nymärkningar fördelade på 16 olika arter där gulärla och trädpiplärka var nya för säsongen.

Morgonens största överraskning stod dock sommarens tredje kungsfiskare för. Fågeln, en gammal hona, var mycket oväntat redan märkt någon annanstans i landet. Ska bli intressant när uppgifter kommer om var och när den blivit ringmärkt.

En äldre egenkontroll av en sävsparvhanne märkt som ungfågel i september 2014 och kontrollerad i juni ifjol.

Små grupper av mindre korsnäbb hördes och en svartsnäppa rastade. Annars lugnt i övrigt.

Medhjälp av Mårten och Peder.

– Henrik Johansson –

20 augusti

En ljummen och fin augustimorgon. Nätuppsättning med pannlampor och den första morgonen med knäppande rödhakar. Klas uppmärksammade oss på att det var på dagen 20 år sedan Johan fångade och ringmärkte en ung vattensångare i sydvästra Fleningedammen. Otroligt! 20 år sedan!

Mycket bra förutsättningar under hela morgonen och förmiddagen, undantaget 20 minuters lätt regn vid 8-tiden, med svaga vindar och ett jämntjockt molntäcke. God fågeltillgång och jämn aktivitet gjorde att vi höll igång fram till lunch. Totalt kom vi upp i 168 nymärkningar av 23 olika arter vilket var säsongens hittills högsta dagssumma. Skapliga antal av flera arter bl.a. 14 svarthättor vilket var nytt dagsrekord samt 19 törnsångare vilket var nära vårt dagsrekord. Säsongens första grå flugsnappare och grönfinkar kan även nämnas liksom en ung törnskata. På sista rundan gick dessutom en fin större hackspett i vilket var blott den andra fångade sedan starten.

Två egenkontroller av en gransångare och en sävsparv vilka båda märktes under fjolåret.

Inte så många andra observationer men nämnas kan en överflygande forsärla.

I dagens ”Line up” ingick Klas, Peder, Mårten och Stefan. Besökte märkplatsen gjorde två medlemmar från Klippan och en från Ängelholm. Dessutom tillfälligt besök av en lång Kalmarbo.

– Henrik Johansson –

21 augusti

Morgondimma men ovanligt varmt (15 grader) redan i gryningen. Svaga vindar ökande från sydost och uppklarnande. Något fler besökande KOF-medlemmar idag och många medhjälpare på plats i augustimörkret kl. 04.30.

Klart sämre fart på småfåglarna och därför en betydligt lugnare märkmorgon jämfört med gårdagen.

Dagens resultat blev 99 nymärkningar av 17 olika arter och bland dessa en helt ny märkart, den 75:e i ordningen, en ung hussvala. Ur märkprotokollet kan även nämnas säsongens första gräshoppsångare och femte törnskata, båda ungfåglar.

En äldre kontroll av en talgoxe märkt i förfjol.

Över dammarna snurrade en vit stork vid 11.00-tiden och i Fleningedammarna rastade ett 30-tal brushanar och födosökte tre unga svartsnäppor.

Medhjälp av Mats, Mårten, Klas, Peder, Micke och Stefan.

– Henrik Johansson –

23 augusti

Med Peders hjälp kunde elever och lärare från Kattarps skola förevisas under några förmiddagstimmar. Lätt regn vid nätuppsättning kl. 05.30 men sedan uppehållsväder. Ganska blåsigt från väster vilket störde en aning. På grund av att vi endast var två nöjde vi oss med 15 nät mot normala 20.

Sammanlagt märktes 66 fåglar av 12 olika arter vilket var ganska lagom att hinna med. Under morgonen en liten stöt med ladusvalor och senare under förmiddagen återfångades två unga törnskator som vi märkt tidigare i augusti.

Henrik Johansson –

31 augusti

Ny insats idag med förevisning för elever från Allerums skola åk 5 och 6. Totalt omkring 40 elever i två grupper.

Vädermässigt inget att klaga på med till en början lagom tjockt molntäcke, svag vind och för årstiden varmt med 15 grader i gryningen kl. 05.

Tyvärr oväntat mager utdelning med endast 60 nymärkningar fördelade på 19 olika arter. Bland lite ovanligare arter i näten bl.a. härmsångare och sädesärla.

En pilgrimsfalk satt under ett par timmar på de höga kraftledningsstolparna.

Medhjälp under hela morgonen och förmiddagen av Mats och Peder. Tillfälligt morgonbesök av Henrik E.

– Henrik Johansson –

2 september

Mårten, Henrik E, Klas och Ulf märkte fram till kl. 09. Goda väderbetingelser med klart-halvklart och en svag-måttlig vind från sydväst.

Samtliga 20 nät sattes upp och likt de senaste två tillfällena sparsamt med fågel då 49 individer av 14 olika arter ringmärktes. Tydligt nu att säsongen i stort sett är över för de arter vi tar flest av, kärr- rör- och lövsångare. Därtill fortsatt magert med sylvior och ännu ingen riktig fart på vare sig rödhake eller järnsparv. Trevligt dock att gransångarna fortsätter ”trilla i” och att säsongens första steglitser kunde fångas och märkas. Hoppas på fler innan vi packar ihop och börjar ladda för nästa säsong!

Förutom en kungsfiskare och en lärkfalk inget direkt spännande utanför märkningen.

– Henrik Johansson –

11 september

Säsongens 16:e märktillfälle blev i blåsigaste laget med en ganska jämn, måttlig sydlig vind. Varmt redan i gryningen och i samband med att solen bröt igenom steg temperaturen till upp mot 25 grader.

Dagens slutsumma stannade vid måttliga 67 fåglar fördelade på 16 olika arter med rörsångare, järnsparv och gransångare som talrikaste arter.

I övrigt säsongens andra grå flugsnappare och tillika taltrast.

En kungsfiskare syntes som hastigast och likt tidigare tillfällen hördes vattenrallar både här och där.

Medhjälp i dag av Klas, Micke J och Mårten.

– Henrik Johansson –

17 september – och så sista för säsongen…

Passande nog säsongens 17:e och sista märkinsats. Efter de senaste tillfällenas magra utdelning nu åter betydligt mer fågel i området vilket säkert har sin förklaring i väderomslaget med lite kyligare vindar från ostsektorn.

Totalt idag 137 nymärkningar av 20 olika arter vilket innebar den högsta septembersumman vi noterat. Dagens antal innebar också att vi under säsongen passerade 1600 märkta fåglar vilket tidigare inte hänt.

Höksångare ovan har ovanligt mycket vitt på stjärtpennan.

Dagens guld blev en ung höksångare vilket var den femte märkta sedan starten. För tre arter sattes nya dagsbästa, järnsparv, rödhake och sävsparv men även rörsångare hade en bra dag med över 20 märkta. Annat trevligt i näten var enkelbeckasin, grå flugsnappare, steglits samt en kungsfågel, den senare faktiskt blott den totalt andra märkta genom åren. Nytt dagsrekord får rödhake med 29 fångade ex.

En främmande kontroll av en ung rörsångare noterades också jämte ytterligare fem äldre egna kontroller. En av dessa en blåmes märkt som årsunge i juli 2012 som kontrollerats både sommaren -13 och -15.

Sävsångare, som totalt fångades i 61 exemplar denna säsong – (foto: Klas Rosenkvist

– Henrik Johansson –

Säsongen märksiffror totalt:

DATUM:26-
juni
03-
jui
09-
juli
16-
juli
20
juli
27-
juli
31-
juli
5-
aug
12-
aug
16-
aug
20-
aug
21-
aug
23-
aug
31-
aug
02-
sep
11-
sep
17-
sep
SUMMA
Tid05.30-
12.00
05.00-
09.00
05.30-
11.30
05.30-
10.30
05.30-
09.30
04.30-
12.30
05.30-
10.30
05.30-
10.30
05.30-
12.00
05.30-
10.00
05.30-
11.30
05.40-
10.30
06.30-
12.30
06.00-
11.30
06.00-
09.00
06.00-
10.30
06.15-
11.45
 
Backsvala              
Björktrast             
Blåmes13        46 
Bofink                 1  
Buskskvätta                
Enkelbeckasin               
Gransångare12 17 11 19 13 10 17 10 13 10 172 
Grå flugsnappare              
Gråsiska               
Gräshoppsångare                
Grönfink               
Gulärla               14 
Gärdsmyg          11 
Gök                
Hussvala                
Härmsångare             
Hökångare                
Järnsparv    12 28 64 
Koltrast          13 
Kungsfiskare               
Kungsfågel                1  
Kärrsångare24 10 23 19 59 35 18 15 14 14 10 266 
Ladusvala     45  11 38 21    125 
Lövsångare  20 14 10 21 22 10  125 
Näktergal          12 
Rosenfink                
Rödhake           29 42 
Rödstjärt 33 
Rörsångare14 12 17 15 11 13 22 14 18 10 17 21 218 
Skogssnäppa                
Stare                
Steglits               
Större hackspett                
Svarthätta 14  51 
Svartvit flugsnappare               
Sädesärla               
Sävsparv12 16 26 134 
Sävsångare 11  65 
Talgoxe20        41 
Taltrast             
Trädgårdssångare       27 
Trädpiplärka           18 
Törnskata             
Törnsångare11 10 19  106 
Ärtsångare        22 
SUMMA:122 42 81 106 75 165 91 88 150 96 168 99 66 60 49 67 1371 662 

Kontroller under säsongen:

Ungfågel av rörsångare, en kontroll (160917) av en individ som vi inte märkt – foto: Klas Rosenkvist

DATUM:26-
juni
03-
juli
05-
juli
16-
juli
20-
juli
27-
juli
31-
juli
5-
aug
12-
aug
16-
aug
20-
aug
21-
aug
17-
sep
SUMMA
Blåmes       
Gransångare          
Järnsparv           
Koltrast           
Kungsfiskare         1*   
Kärrsångare        13 
Näktergal           
Rörsångare2+1* 2+1*      22 
Svarthätta           
Sävsparv      11 
Sävsångare        10 
Talgoxe         
Törnsångare           
SUMMA:23 13 11 83 
Sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2016. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen