Säsongsstart – 16 juni – inte riktigt

De senaste åren har ringmärkningssäsongen börjat allt tidigare och så blir det nog också vad gäller 2018.

Även om vi inte ringmärkte några fåglar idag, påbörjades dock säsongens verksamhet.

24 juni – Säsongsstart för ringmärkningen vid Hasslarps dammar. Otroligt nog för 24:e säsongen i följd. Åren rullar på….

Första märkarten 2018, en rörsångare – foto: Christer Strid

Samling för nätuppsättning kl. 04.00 och fångst fram till omkring kl. 11.00 då näten packades ned. En lite lagom småtrevlig premiär med goda förutsättningar, både vädermässigt och fågelmässigt. Vid sammanställning summerades 127 nymärkningar av 21 olika arter. Talrikast kärrsångare och törnsångare med vardera 21 märkta följt av sävsparv, rörsångare och talgoxe.

Näktergal, 2+ (2 år eller äldre) – foto: Peder Winding

Så här tidigt på säsongen en klar dominans av äldre häckande fåglar men även en hel del ungfåglar har kommit på vingar, bl. a. gransångare, sävsparvar, talgoxar och törnsångare. Ur fångstprotokollet kan även nämnas fem ringmärkta gräshoppsångare, en härmsångare, tre näktergalar och en hämpling.

Antalet egenkontroller från tidigare säsonger kom upp i 25 st vilket var nytt dagsbästa. De flesta av dessa fåglar var märkta under fjolåret eller sommaren dessförinnan. Tre individer, två kärrsångare och en törnsångare dock under säsongen 2015 och då märkta som gamla fåglar.

I dammarna rastade och födosökte omkring 15 grönbenor samt några enstaka gluttsnäppor, brushanar, skogssnäppor och mindre strandpipare. Smådopping, gråhakedopping och brunand noterades också. En ad havsörn drog över och uppe i den numera uttorkade och snart igenväxta Bergsdammen gick i vasskanten två halvstora vattenrallungar. Nämnas kan även att två gräshoppsångare sjöng under morgonen och att det fortfarande var full fart på områdets gökar. Dessutom ca 500 starar som lyfte från nattkvist tidigt under morgonen

Ringmärkargänget (Henrik. Peder och Klas) “in action” – foto: Christer Strid

Dagens personalstyrka bestod av Micke J, Mårten M, Klas R, Peder W samt undertecknad. Besökte märkplatsen gjorde bl. a. Henrik E samt Christer och Åsa S.

– Henrik Johansson –

1 juli – Soligt och sommarvarmt men ändå en del fågel

Säsongens andra märktillfälle och precis som föregående helg samling för nätuppsättning kl.04. Under de första morgontimmarna förhållandevis lugnt och det var inte mycket som talade för en ny 100-dag. Fångsten tog sig dock efterhand, i synnerhet på ”korta rundan” närmast märkplatsen.

Dagens resultat landade på 99 nymärkningar fördelade på 22 olika arter vilket var bra med tanke på att solen lyste från en klarblå himmel och att det efterhand blev solblänk i många nät. Mest överraskande i fångsten en ung trädkrypare, den blott tredje vi ringmärkt under alla år. Överlag en annars ganska lik artsammansättning jämfört med för en vecka sedan.

Tolv märkta fåglar från tidigare säsonger kontrollerades. Mest intressant kanske en gräshoppsångare som vi ringmärkte som gammal fågel i mitten av juli ifjol. Egenkontroller av gräshoppsångare har vi tidigare endast fyra stycken av. Nämnas kan även att vardera en järnsparv och sävsparv märkta som ungfåglar säsongen 2014 fångades och avlästes.

Tre gräshoppsångare sjöng fortfarande ihärdigt under morgonen, en lärkfalk jagade och omkring 25 grönbenor rastade.

Tack till Mårten, Mats och Henrik E för gott slit fram till 10-tiden då näten samlades in.

– Henrik Johansson –

8 juli – Skön lugn morgon men snabbt varmt och fågeltomt i näten…

Tredje märktillfället och samling vid fyrasnåret. Lugn, fin morgon men rätt snabbt varmt och soligt efter åttasnåret=tomt på fågel i näten. Även denna gång skapligt med fågel – ökande antal ungfåglar samtidigt som vi kunde notera en “fullfettad” kärrsångare – redan på väg söderöver! När vi vid tiosnåret summerade hade 127 fåglar märkts av 21 olika arter. Talrikast var kärrsångare (24) följt av sävsparv (18).

Sädesärla (1k) – foto: Peder Winding

Nämnvärt i fångsten var att vi tog ytterligare en adult gräshoppssångare vilket gör att vi hittills fångat åtta gamla fåglar (fyra par i området?) – därtill också säsongens första ungfågel av arten. För säsongen nya arter var sädesärla, rödhake, steglits, grönfink och gulsparv där sistnämnda är långtifrån vanlig i fångsten (även om den fångas nästintill årligen på sistone). Fortsatt rätt gott om kontroller från tidigare år och tolv kontroller registrerades.

Steglits, 2 år eller äldre (2+) – foto: Peder Winding

Vid bruket sjöng en svart rödstjärt, minst två gräshoppsångare håller fortfarande revir och en forsärla drog runt i området. Besök av såväl Dan Persson, Per Lif som Patrik S med barn.

– Peder Winding –

14 juli – Helmulen morgon, stilla med fågel

Personalstyrkan idag – foto: Klas Rosenkvist

Undertecknad, Klas, Mårten och Peter F mötte upp vid fyra under komplett molntäcke – ett täcke som fortsatte så under hela morgonen. Förvånansvärt lugnt i markerna – mycket tystare än förra helgen och de flygga ungfåglar som vi fick i nät då bör nu ha spritt ut sig ordentligt i omgivningarna.

Ändock en del smått och gott – långtifrån en dålig morgon – och när vi vid tiotiden hade tagit ner näten hade 80 fåglar av 14 arter ringmärkts. En trio om sävsparv, kärr- och rörsångare med lika många (14) märkta vardera. Även denna morgon en fullfettad kärrsångare, i övrigt många adulta fåglar av olika arter igång rejält med ruggning. En hane och en hona hämpling annars det mest nämnvärda i fångsten. Sex kontroller av fåglar vi märkt tidigare år.

Vattenstånden i de olika dammarna blir allt lägre, damm efter damm torkar i stort sett ut. I mellersta Fleningedammen därför en ovanligt rejäl ansamling hägrar som prövade fiskelyckan… I övrigt allt fler rastande tringa-vadare, men även tre nyligen flygga ungar av mindre strandpipare tillsammans med sina föräldrar.

– Peder Winding –

21 juli – “Kärrsångar-morgon”

Skön, klar morgon och direkt märktes att det var bättre fart på fåglarna denna dag än förra helgen – förstarundan riktigt intensiv! Även de påföljande rundorna gav bra med fågel – men framåt niosnåret var solen stark, vinden tilltagande och fågeltillgången kvickt avtagande. Vi kunde då summera 155 nymärkningar av 18 arter, samt sex gamla kontroller.

Gulsparv, nummer två för säsongen – foto: Klas Rosenkvist

Totalt dominerande bland dessa var kärrsångare – ett antal gamla fåglar med ordentligt med fett men framförallt en stor mängd ungfåglar, totalt 55 ex, näst bästa dagssumman för arten i Hasslarp! Även gott om rörsångare (30) varav många ungfåglar samt sex sävsångare, en art som vi hittills fångat endast i låga antal denna säsong. En gulsparv (nummer två för säsongen!) samt två gräshoppsångare är också nämnvärda fångstarter. Morgonens clou var annars den unga gök som ringmärktes – endast den sjätte märkta någonsin i Hasslarp!

Att fågelaktiviteten var annan än förra lördagen märktes också på andra sätt – förra helgen hördes inte en enda gräshoppsångare sjunga – nu var minst tre, troligen fyra igång intensivt. Slutligen noterades sommarens första rastande kärrsnäppa rasta i Fleningedammarna.

Tack Mårten, Klas, Stefan med sonen Hampus, Micke J samt Micke O för gott slit!

– Peder Winding –

28 juli – Fortsatt bra tryck, kontroll på dansk lövsångare

Ytterligare en fin morgon med riktigt bra med fågel. Klas, Henrik J, Mårten och undertecknad mötte upp i den varma gryningen. Inledningsvis svaga vindar från sydost, allt eftersom ökande.

Ungfågel av rödhake – foto: Klas Rosenkvist

Liksom förra gången gott om kärrsångare (51 nymärkningar) framförallt ungfåglar – en del börjar lägga på sig rejält med fett. Även bra fart på rörsångare (29) samt phylloscopus i form av lövsångare (24) och gransångare (19). Hela sex pilfinkar fastnade i näten – nytt dagsrekord för arten i Hasslarp! Vi tog även en främmande kontroll på lövsångare från Danmark vilket utgör första danskmärkta lövsångaren för verksamheten, ska bli spännande att se var den har märkts! Övrigt nämnvärt i fångsten var säsongens första törnskata, ladusvala samt buskskvättor. Under morgonen ringmärktes totalt 186 fåglar av 25 arter (artantalet en rekordtangering!).

Besök på märkplatsen av Patrik S med sitt barn Ellen samt Bengt N.

– Peder Winding –

30 juli – fortsatt bra med fågel

Klas och Peder på plats för nätuppsättning kl 04 medan undertecknad tog sovmorgon och anslöt först kl 5.30. Otroligt nog första morgonen med något som kan liknas med morgondagg. Vi har under årens lopp aldrig varit med om att det funkar med gympaskor direkt från gryningen. Den långvariga torkan är ju helt unik.

För att vara på den säkra sidan användes endast 13 nät men detta till trots kom vi upp i totalt 127 nymärkningar av 21 olika arter. Otroligt nog tredje tillfället denna säsong med just dessa antal. Vad är oddsen på det egentligen!?

I fångsten inget direkt som stack ut. Skulle i så fall vara säsongens första gulärla och tillika trädpiplärka. Fortsatt gott om unga gran-, kärr- och rörsångare men även sävsångarna har kommit igång nu. Sällan vi tar tvåsiffrigt med idag blev det 10 st.

Ytterligare 3 äldre egenkontroller från tidigare säsonger dokumenterades.

I de två Fleningedammarna som fortfarande håller vatten låg totalt 12 ad smådoppingar. Annars inget speciellt värt att nämnas.

– Henrik Johansson –

2 augusti – Ytterligare en svettig morgon!

Mycket fågel i rörelse redan vid kl 04.30 när näten på ”Långa rundan” sattes upp, bl a flera sjungande lövsångare samt en hel del annat smått som flög mellan buskagen. Vi begränsade antalet nät till 16 eftersom det bara var Klas, Mats och undertecknad som plockade och märkte. Otroligt nog full fart under hela morgonen fram till kl 11 då näten plockades ihop. Först då fick vi tid att dricka kaffe och äta matsäck!

Resultatet slutade på 178 nymärkningar av 23 olika arter och dominerade gjorde inte oväntat kärr- och lövsångare men även gott om rörsångare och törnsångare. För sistnämnda art blev det nytt dagsrekord med 24 märkta. Säsongens 11:e och 12:e gräshoppsångare fångades och märktes, en gammal sliten ruggande fågel och en icke fullt utvecklad ungfågel. Nämnas kan även att vi tog en inte helt fullvuxen kärrsångare vilket visar att en del häckningar fortfarande inte är helt avslutade. Därutöver inget direkt anmärkningsvärt. Kul också med säsongens andra unga törnskata , en främmande svenskmärkt rörsångare samt ytterligare tre egenkontroller av fåglar märkta i Hasslarp tidigare säsonger.

Från den 21 juli kan för övrigt redovisas en kontroll av en kärrsångare som märktes som gammal fågel vid Bingsmarken augusti -15. Fågeln fångades och kontrollerades för övrigt i Hasslarp även i juli ifjol.

– Henrik Johansson –

4 augusti – Skaplig fångst men många fåglar redan märkta

Gänget samlat runt ringmärkningsbordet – foto: Klas Rosenkvist

Fjärde märktillfället senaste sju dagarna. Gäller att passa på när fågeltillgången är på topp! För övrigt första gången med maximalt antal nät uppe – 25 st väl spridda i området. Det är egentligen endast i de östra delarna runt Hyllingedammarna som vi inte har nät uppsatta.

Fortfarande en hel del fågel i området men många av de som fångades var märkta under den senaste veckan. Totalt blev det ändå godkända 138 nymärkningar av 20 olika arter, bl a vardera tre buskskvättor och gräshoppsångare. Dessutom fortsatt bra med både kärrsångare (36) och lövsångare (30).

I Fleningedammarna en 1k kaspisk trut, 10 smådoppingar samt svartsnäppa, brushane och gluttsnäppa. Fortfarande åtminstone en tiggande gökunge i området.

Som vanligt god arbetsinsats av Mårten, Peder och Klas samt idag även god hjälp av Bengt A som föredömligt ansvarade för den skriftliga dokumentationen. Besökte märkplatsen gjorde Inger Persson med barnbarnen Nils, Lovisa och Selma.

– Henrik Johansson –

11 augusti – Fortsatt skaplig fångst

Törnskator ska handskas med en fast hand. Här Nellie och Henrik med dagens fångst – foto: Klas Rosenkvist

Första riktiga höstmorgonen med lite kylig frisk luft. Länge sedan man upplevde en gryning med endast 12 grader.

Micke, Mårten och Klas på plats för nätuppsättning kl 4.30. Tyvärr fick vi begränsa antalet nät något, bl a på grund av att nötboskapen nu tuggar i sig kaveldun och trampar ner vassområdet i sydvästra Fleningedammen. Platsen har under de senaste veckorna tagit en hel del fågel.

Vid 10-tiden dags att plocka ihop eftersom sydvinden då ökat ordentligt. Totalt idag 123 nymärkningar av 18 olika arter, bl a två unga törnskator. En alltid lika trevlig märkart!

Besök av Ann-Marie med dotter Nellie, samt för andra morgonen i rad Bengt A. I Fleningedammarna hela 19 smådoppingar och uppe på kraftledningsstolparna satt en pilgrimsfalk.

– Henrik Johansson –

18 augusti – Första morgonen med fler rör- än kärrsångare

En av dagens märkarter, pilfink – foto: Klas Rosenkvist

Precis som förra helgen kyligt vid nätuppsättning – idag blott elva grader. Lugnt och närmast vindstilla i gryningen, men rätt snabbt ökande vind.

Rätt okej fart på fåglarna i början av dagen men ökande vind och gassande sol gjorde att fågeltillgången avtog rätt snabbt. När vi vid halv elva-tiden hade dragit ihop näten kunde vi summera 119 nymärkningar av 16 arter, därtill en gammal kontroll.

För första gången denna säsong fångade vi fler rör- än kärrsångare, 25 mot 24 – högst förväntat men en föraning om vad som komma skall. Skapligt tryck på sylvior i näten – åtta vardera av ärtsångare (näst bästa dagssumman), svarthätta och trädgårdssångare samt 16 törnsångare. Nämnvärt i fångsten i övrigt en pilfink, en steglits och en törnskata.

Slit under morgonen av Henrik J, Klas, Mårten samt undertecknad.

– Peder Winding –

19 augusti – KOF-exkursion med göktytor i näten

Morgonens ringmärkningsförevisning vid Hasslarps dammar blev lyckad. Väderprognosen kändes till en början lite osäker med risk för både blåst och regnskvätt men lyckligtvis uteblev nederbörden.

De drygt 30-tal besökare som mötte upp fick se och uppleva en fågelrik morgon med en varierad artsammansättning.

Absolut mest minnesvärt var de tre göktytor som fångades och märktes. En väldigt trevlig och speciell art att bekanta sig med på så nära håll.

Ytterligare 22 arter fångades och visades upp, bl. a. gräshoppsångare, steglits och törnskata. Dagens talrikaste art i näten blev trädpiplärka med 20 märkta följt av lövsångare med 17. Totalt under morgonen ringmärktes 110 fåglar.

Några i sällskapet skådade av dammarna och rapporterade bl. a. smådoppingar, grönbenor och brushanar. Den fjällpipare Mårten påpassligt fick korn på då den snabbt drog förbi märkplatsen fick några av oss andra endast en hastig skymt av.

Tack till Peder, Klas, Emma och Mårten vars insatser var avgörande för att evenemanget skulle kunna genomföras.

– Henrik Johansson –

25 augusti – Höst i luften

Vad gör man inte för att fånga en törnskata?! – foto: Klas Rosenkvist

Blåsigt och rätt kylslaget när undertecknad, Henrik J, Klas, Micke J och Mats samlades vid femsnåret. I förhållande till väderprognosen såväl hårdare blåst och mer sol – förhållanden som i båda fallen förstås påverkade fångsten negativt. Trots det inte alltför dåligt med fågel fram tills dess att näten drogs ihop runt halv elva.

Det blev ytterligare ett tillfälle med törnskator i fångsten – tre till antalet, tangering av det blygsamma dagsrekordet och nu definitivt ett nytt säsongsrekord med tio märkta. Säsongens första svartvita flugsnappare, en ung sådan, förstås roligt liksom en “fullfettad” och ovanligt livlig ung gräshoppsångare. Skapligt med lövsångare (24) och rörsångare (25) i fångsten, medan kärrsångare (9) nu börjar “ta slut”. Totalt under morgonen märktes 114 fåglar av 20 arter.

Bland nämnvärda obsar finns den havsörn som skrämde upp områdets alla gäss, en förbiflygande lärkfalk och åtminstone 17 smådoppingar.

Besök av och god hjälp med protokollförande av Bengt A, tack för det!

– Peder Winding –

31 augusti – bra med fågel långt in på dagen

Då vi hade svårt att få till ett märktillfälle under helgen samlades Peder och Micke J på fredagsmorgonen. Förhållandena närmast optimala från gryning och fram till lunchtid – mulet med svag vind, därefter uppklarnande med ökande vind. Fågeltillgången riktigt god i området, gott om fågel överallt – men antalet nät begränsade baserat på personalstyrkan.

När vi efter sju timmar summerade morgonen hade 141 fåglar av 21 arter ringmärkts. I fångsten märktes framförallt det nya dagsrekordet på svarthätta (21) men även goda antal på löv- (30) respektive rörsångare (22). Vid tiosnåret steg luftfuktigheten och svalor sågs födosöka lågt över vassarna – i samband med detta fastnade något oväntat såväl sex ladu- som en hussvala, den senare blott verksamhetens andra. Svalor fångas i övrigt närmast uteslutande under gryningstimmen.

En främmande kontroll på rörsångare också värd att notera.

Bland observationer kan nämnas en gräshoppsångare som sjöng i gryningen samt en kungsfiskare som drog runt vid “frigolitdammen”.

– Peder Winding –

7 september – förvånansvärt magert!

Skön gryning, 16-17 grader och mycket nattflygande insekter i luften vid nätuppsättning. En nattskärra drog förbi längs slänten öster om Bergsdammen, men missade det nyuppsatta nätet med liten marginal…

Höstkänsla i form av knäppande rödhakar här och var före soluppgång men generellt sett ingen jättefart på fågel under morgonen. Tilltagande vind från ost och uppklarnande himmel fick oss att vid elvasnåret dra ihop näten. Totalt endast 65 nymärkningar av 15 arter och en kontroll på en gammal sävsparv, vi har denna sommar blivit vana vid bra mycket bättre fart.

En ung gräshoppsångare det trevligaste i fångsten under morgonen. Fast än bättre var kanske de två kärrsångare som märktes då de gjorde att vi passerade det tidigare säsongsrekordet på kärrsångare (358) från 1997 – vi är nu uppe i 359 märkta denna säsong!

– Peder Winding –

9 september – dvärgbeckasin – ny märkart!

Första dvärgbeckasinen som ringmärkts på dammarna – foto: Klas Rosenkvist

Nätuppsättning i mörker kl 05, bl a för att försöka få i någon av de nattskärror som så här års brukar rasta i området. Två skärror flög runt ett av näten och sågs även sitta på nätstolparna. Tyvärr fastnade ingen av dem.

Det blev istället glada miner när Klas kom smygande med en dvärgbeckasin som han plockat ur ett av näten i sydvästra Fleningedammen. Alltid kul med en ny märkart. För övrigt ganska tidigt med dvärgbeckasin i början av september.

Ökande vind från sydväst gjorde att vi drog ihop redan vid 10-snåret. Totalt blev det under morgonen beskedliga 88 nymärkningar av fina 22 olika arter, bl a ytterligare två unga gräshoppsångare och nio steglits. Tre kärrsångare som vi märkt tidigare kontrollerades vara kvar i området. Sannolikt säsongens sista.

En ägretthäger lyfte från Hasslarpsån men sänkte sig och gick ned i sydöstra Fleningedammen där den rastade en kort stund. En ad pilgrimsfalk sågs kortvarigt jaga över området annars var det inte så mycket rörelse.

“Järngänget” dvs Klas, Peder, Mårten och Micke trogna slitvargar. Besökte märkplatsen gjorde Olof med dottern Majken snart 5 år.

– Henrik Johansson –

16 september – höst på riktigt?!

Var är alla ? … tömmer näten så klart! – foto: Christer Strid

Kylig morgon med endast 7 grader i gryningen. Peder och Klas ansvariga för nätuppsättning vilket var fixat då undertecknad anslöt kl 06. Höststämning med rödhakeknäpp, järnsparvlock och gransångarsång.

Ganska gott om fågel, framförallt av de tre nämnda arterna samt sävsparvar och rörsångare. Vid lunchtid summerades 133 nymärkningar av hela 22 olika arter. I fångsten säsongens 20:e gräshoppsångare och med stor sannolikhet säsongens sista kärrsångare. Två märkta ängspiplärkor innebar att vi fördubblade antalet märkta genom alla år. Arten var ny märkart ifjol.

En sävsparvhona som märktes för två säsonger sedan kontrollerades. Hon kontrollerades för övrigt även ifjol men då mitt under häcksäsong.

I dammarna 19 smådoppingar, en brunandhanne och en för lokalen sen rödbena. Skapligt finksträck under framförallt tidiga morgonen innan vinden tilltog.

Besökte märkplatsen gjorde Bengt Andersson och Christer Strid.

– Henrik Johansson –

29 september – Säsongsavslutning?

Denna rörsångare hade ett konstigt näbb! – foto: Klas Rosenkvist

När vi körde ut i mörkret innan gryningen märktes att det varit nedfall under natten. I strålkastarljuset noterades en hel del fåglar som flög iväg från vägkanten. Väl på plats vid dammarna hördes och sågs framförallt järnsparvar och taltrastar fara omkring.

Vi bestämde oss för att begränsa antalet nät vilket med facit i hand visade sig vara ett klokt beslut. Redan efter andra nätrundan drog vi ner merparten av näten på grund av att vi då hade fulla påsar.

Totalt märkte vi under morgonen och förmiddagen 194 fåglar av 18 olika arter trots att vi använde mindre än halva nätkapaciteten. Hade vi varit mer folk och kunnat ha uppe samtliga nät hade med stor sannolikhet det gamla dagsrekordet slagits. Vi var överens om att vi tidigare ej upplevt en liknande fågelmängd.

Talrikast i fångsten blev järnsparv med 55 märkta följt av blåmes med 44, vilket var nytt dagsrekord. Även för taltrast blev det nytt dagsbästa med 11 ringmärkta. Även en större hackspett fastnade och försågs med ring vilket var den blott andra någonsin.

Tre äldre egenkontroller lades till handlingarna, en blåmes och två talgoxar.

Visst småfågelsträck noterades under morgonen, bl a två forsärlor. En pilgrimsfalk jagade över dammarna och en kungsfiskare noterades som hastigast.

Medhjälp av Klas och Peder.

– Henrik Johansson –

21 oktober – Ett sent oktoberförsök i dammarna och säsongsavslutning, sovmorgon när solen går upp först vid kl 8

NY MÄRKART; skäggmesar. Hela sju individer fångades idag! – foto: Klas Rosenkvist

Att vi nästan bara hade nät i vassarna maximerade nog inte antalet fångade fåglar men gav en ny ringmärkningsart i form av 7 skäggmesar, merparten av flocken som höll till i Bergsdammen.

Skäggmes, en “intensiv” art med vackra färger och fjäderteckning – foto: Klas Rosenkvist

Rödvingetrastar, potentiell ny märkart, drog omkring men ville inte flyga in i näten. Det mest oväntade var fyra enkelbeckasiner som flög in i nätet några meter ifrån oss, dock hann två smita ur. Det var de enda enkelbeckasinerna som vi har fångat i år, dåligt med rastande vadare när dammarna torkar ut.

Dagens personal var Klas, Peder samt Hanna Hultén som hade ringmärkningspremiär.

– Klas Rosenkvist –

Och så här blev årets resultat:

DATUM: 24-
juni
01-
juli
08-
juli
14-
juli
21-
juli
28-
juli
30-
juli
02-
aug
04-
aug
11-
aug
18-
aug
19-
aug
25-
aug
31-
aug
07-
sep
09-
sep
16-
sep
29-
sep
21-
okt
SUMMA
Tid04.30-
11.00
04.30-
10.30
04.30-
10.00
04.30-
10.00
05.30-
09.30
04.30-
09.00
04.30-
11.00
05.00-
11.00
05.00-
10.00
05.00-
10.00
05.30-
10.30
05.00-
11.00
??.00-
??.00
05.50-
12.50
05.15-
11.15
06.00-
10.00
06.15-
11.15
06.30-
12.30
07.30-
12.30
 
            
Björktrast                 
Blåmes   10 44 16 113 
Bofink                
Buskskvätta       3         
Dvärgbeckasin                  
Enkelbeckasin                  
Gransångare11 11 16 19 14 11 15 10 10 10 16 16   197 
Gräshoppsångare         20 
Grönfink             10 
Grönsiska                 
Gulsparv             
Gulärla                11 
Gärdsmyg        12 13   38 
Gök                  
Göktyta                  
Hussvala                  1  
Hämpling                
Härmsångare              12 
Järnsparv11   11 23 55   147 
Koltrast          14 
Kungsfågel                 
Kärrsångare21 12 24 14 55 51 28 39 36 28 24    360 
Ladusvala               14 
Lövsångare10 24 38 30 14 14 17 24 30 13 10  263 
Näktergal                
Pilfink           24 
Rödhake          13 10 42 
Rödstjärt      26 
Rörsångare14 14 30 29 22 29 15 22 25 25 22 12 16  314 
Skäggmes                  
Stare                10 
Steglits            22 
Större hackspett                 
Svarthätta21    85 
Svartvit flugsnappare                 
Sädesärla              
Sävsparv15 14 18 14 15 13 12  20 19 175 
Sävsångare  10     54 
Talgoxe13    11 71 
Taltrast             11 17 
Trädgårdssångare     55 
Trädkrypare                   
Trädpiplärka         20     28 
Törnskata             10 
Törnsångare21 11 24 12 10 16 12   148 
Ängspiplärka                  
Ärtsångare       30 
SUMMA127 99 127 80 155 186 127 178 138 123 119 110 114 141 65 88 133 194 65 2 369 

Här ett kollage över en del av de arter vi gjort kontroller på – foto: Peder Winding

Kontroller gjorda under säsongen 2018

DATUM:24-
juni
01-
juli
08-
juli
14-
juli
21-
juli
28-
juli
30-
juli
02-
aug
11-
aug
18-
aug
31-
aug
07-
sep
16-
sep
29-
sep
SUMMA:
Blåmes            
Gransångare            
Gräshoppsångare             1
Järnsparv           
Koltrast           
Kärrsångare           12 
Lövsångare     1*          
Rörsångare1*  1*    22
Sävsparv       21
Sävsångare             5
Talgoxe        
Törnsångare             
SUMMA:25 12 12 86 
Sammanställning över fåglar vi kontrollerat under säsongen 2018. Endast de dagar då någon fågel kontrollerats är medtagna. Främmande kontroller, dvs individer som inte blivit märkta på dammarna, anges med /* i tabellen