”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2021.

Kärrsångare6 746
Rörsångare6 086
Lövsångare2 925
Törnsångare2 192
Sävsparv2 179
Gransångare2 140
Järnsparv1 708
Sävsångare1 576
Blåmes1 460
Talgoxe1 179
Svarthätta978
Trädgårdssångare664
Rödhake582
Ärtsångare503
Grönfink416
Trädpiplärka367
Rödstjärt362
Ladusvala291
Näktergal255
Koltrast253
Gräshoppsångare245
Gärdsmyg226
Gråsiska209
Steglits163
Härmsångare145
Gulärla141
Törnskata104
Taltrast100
Stare88
Grönsiska84
Pilfink79
Svartvit flugsnappare71
Hämpling64
Kungsfågel51
Gulsparv49
Björktrast47
Buskskvätta47
Sädesärla45
Enkelbeckasin39
Bofink31
Grå flugsnappare23
Gråsparv22
Göktyta13
Pungmes13
Kungsfiskare 11
Skäggmes11
Bergfink9
Skogssnäppa9
Grönsångare8
Större hackspett7
Trädkrypare7
Vattenrall7
Backsvala6
Gök6
Skata6
Svart rödstjärt6
Ängspiplärka6
Domherre5
Höksångare5
Rosenfink5
Trastsångare5
Drillsnäppa4
Ringduva4
Grönbena3
Hussvala3
Entita2
Flodsångare2
Nattskärra2
Nötväcka2
Stenknäck2
Vassångare2
Blåhake1
Citronärla1
Dvärgbeckasin1
Dvärgsparv1
Forsärla1
Hornuggla1
Mindre hackspett1
Rödvingetrast1
Småfläckig sumphöna1
Sparvhök1
Stenskvätta1
Sånglärka1
Taigasångare1
Vattensångare1
Summa:35 111

Antal arter som fångats genom åren är 85 stycken