”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2020.

Kärrsångare6626
Rörsångare6058
Lövsångare2901
Sävsparv2167
Törnsångare2146
Gransångare2055
Järnsparv1687
Sävsångare1557
Blåmes1418
Talgoxe1127
Svarthätta965
Trädgårdssångare648
Rödhake576
Ärtsångare495
Grönfink410
Trädpiplärka367
Rödstjärt355
Ladusvala291
Näktergal250
Koltrast244
Gräshoppsångare236
Gärdsmyg215
Gråsiska206
Steglits159
Härmsångare143
Gulärla141
Törnskata104
Taltrast99
Stare88
Grönsiska84
Pilfink79
Svartvit flugsnappare71
Hämpling63
Kungsfågel51
Björktrast47
Buskskvätta47
Sädesärla44
Gulsparv42
Bofink31
Enkelbeckasin39
Grå flugsnappare23
Gråsparv22
Göktyta13
Pungmes13
Skäggmes11
Kungsfiskare11
Skogssnäppa9
Bergfink9
Grönsångare8
Vattenrall7
Trädkrypare7
Större hackspett7
Backsvala6
Gök6
Skata6
Svart rödstjärt6
Ängspiplärka6
Domherre5
Höksångare5
Rosenfink5
Trastsångare5
Drillsnäppa4
Ringduva4
Grönbena3
Hussvala3
Entita2
Nattskärra2
Nötväcka2
Stenknäck2
Vassångare2
Blåhake1
Citronärla1
Dvärgbeckasin1
Dvärgsparv1
Flodsångare1
Forsärla1
Hornuggla1
Mindre hackspett1
Rödvingetrast1
Småfläckig sumphöna1
Sparvhök1
Stenskvätta1
Sånglärka1
Taigasångare1
Vattensångare1
Summa:34671

Antal arter som fångats genom åren är 85 stycken