”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2023.

Kärrsångare7 264
Rörsångare6 315
Lövsångare3 076
Gransångare2 471
Törnsångare2 382
Sävsparv2 225
Järnsparv1 941
Sävsångare1 674
Blåmes1 651
Talgoxe1 317
Svarthätta1 183
Trädgårdssångare798
Rödhake673
Ärtsångare553
Rödstjärt442
Grönfink420
Trädpiplärka396
Näktergal298
Ladusvala293
Koltrast279
Gräshoppsångare270
Gärdsmyg270
Gråsiska209
Steglits183
Härmsångare165
Gulärla143
Törnskata114
Taltrast108
Stare88
Grönsiska84
Pilfink80
Svartvit flugsnappare80
Hämpling69
Kungsfågel63
Gulsparv60
Björktrast47
Buskskvätta47
Sädesärla46
Enkelbeckasin39
Bofink34
Grå flugsnappare24
Gråsparv22
Göktyta15
Pungmes13
Kungsfiskare12
Skäggmes11
Bergfink9
Grönsångare9
Skogssnäppa9
Strandskata9
Backsvala8
Större hackspett8
Trädkrypare8
Skata7
Vattenrall7
Gök6
Ringduva6
Svart rödstjärt6
Ängspiplärka6
Domherre5
Höksångare5
Rosenfink5
Tofsvipa5
Trastsångare5
Drillsnäppa4
Grönbena3
Hussvala3
Nattskärra3
Sparvhök3
Blåhake2
Dvärgbeckasin2
Entita2
Fisktärna2
Flodsångare2
Hornuggla2
Nötväcka2
Stenknäck2
Stenskvätta2
Vassångare2
Citronärla1
Dvärgsparv1
Forsärla1
Kråka1
Mindre hackspett1
Rödbena1
Rödvingetrast1
Skrattmås1
Småfläckig sumphöna1
Sånglärka1
Taigasångare1
Tornseglare1
Vattensångare1
Summa:38 119

Antal arter som fångats genom åren är 93 stycken