”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2021.

Kärrsångare6 892
Rörsångare6 179
Lövsångare2 986
Törnsångare2 232
Gransångare2 219
Sävsparv2 188
Järnsparv1 804
Sävsångare1 601
Talgoxe1 186
Blåmes1 485
Svarthätta1 042
Trädgårdssångare709
Rödhake620
Ärtsångare513
Grönfink417
Trädpiplärka388
Rödstjärt378
Ladusvala291
Näktergal261
Koltrast241
Gräshoppsångare254
Gärdsmyg231
Gråsiska209
Steglits175
Härmsångare146
Gulärla142
Törnskata108
Taltrast101
Stare88
Grönsiska84
Pilfink79
Svartvit flugsnappare76
Hämpling65
Gulsparv53
Kungsfågel52
Björktrast47
Buskskvätta47
Sädesärla45
Enkelbeckasin39
Bofink32
Grå flugsnappare23
Gråsparv22
Göktyta14
Pungmes13
Kungsfiskare 11
Skäggmes11
Bergfink9
Skogssnäppa9
Grönsångare8
Större hackspett7
Trädkrypare7
Vattenrall7
Backsvala7
Gök6
Skata6
Svart rödstjärt6
Ängspiplärka6
Domherre5
Höksångare5
Rosenfink5
Trastsångare5
Drillsnäppa4
Ringduva4
Grönbena3
Hussvala3
Nattskärra3
Dvärgbeckasin2
Entita2
Flodsångare2
Nötväcka2
Sparvhök2
Stenknäck2
Vassångare2
Blåhake1
Citronärla1
Dvärgsparv1
Forsärla1
Hornuggla1
Mindre hackspett1
Rödvingetrast1
Småfläckig sumphöna1
Stenskvätta1
Sånglärka1
Taigasångare1
Tornseglare1
Vattensångare1
Summa:35 967

Antal arter som fångats genom åren är 86 stycken