”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna tidigare år (1995-2018), klicka på denna länk.

 Summa
År1995 - 2019
Antal nättimmar30729
Kärrsångare6146
Rörsångare5772
Lövsångare2646
Sävsparv2027
Törnsångare2022
Gransångare1752
Sävsångare1460
Blåmes1260
Järnsparv1203 
Talgoxe1028
Svarthätta777
Trädgårdssångare584
Rödhake465
Ärtsångare450
Grönfink400
Trädpiplärka324
Rödstjärt323
Ladusvala287
Näktergal226
Koltrast205
Gräshoppsångare204
Gärdsmyg154
Steglits150
Gulärla140
Härmsångare122
Törnskata102
Stare84
Pilfink79
Taltrast73
Svartvit flugsnappare65
Hämpling57
Björktrast46
Buskskvätta46
Sädesärla40
Enkelbeckasin39
Gulsparv32
Gråsparv22
Kungsfågel22
Grå flugsnappare21
Bofink18
Gråsiska14
Pungmes13
Grönsiska12
Göktyta12
Skäggmes
Skogssnäppa9
Kungsfiskare8
Vattenrall7
Grönsångare7
Backsvala6
Gök6
Skata6
Svart rödstjärt6
Höksångare5
Trastsångare5
Ängspiplärka5
Drillsnäppa4
Ringduva4
Rosenfink4
Större hackspett4
Trädkrypare3
Grönbena3
Bergfink3
Entita2
Nötväcka2
Vassångare2
Hussvala2
Blåhake1
Citronärla1
Dvärgbeckasin1
Flodsångare1
Forsärla1
Hornuggla1
Småfläckig sumphöna1
Sparvhök1
Stenknäck1
Stenskvätta1
Sånglärka1
Vattensångare1
Rör-/Sävsångare(1)
SUMMA31050 
 Antal arter79(80)