”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2020.

Kärrsångare6626
Rörsångare6056
Lövsångare2901
Törnsångare2146
Sävsparv2099
Gransångare2011
Sävsångare1556
Järnsparv1480
Blåmes1333
Talgoxe1095
Svarthätta956
Trädgårdssångare648
Rödhake499
Ärtsångare495
Grönfink408
Trädpiplärka365
Rödstjärt355
Ladusvala291
Näktergal250
Gräshoppsångare235
Koltrast230
Gärdsmyg173
Steglits158
Härmsångare143
Gulärla141
Törnskata104
Stare88
Pilfink79
Taltrast78
Svartvit flugsnappare71
Hämpling62
Buskskvätta47
Björktrast46
Sädesärla44
Gråsiska43
Enkelbeckasin39
Gulsparv39
Grönsiska38
Kungsfågel25
Grå flugsnappare23
Gråsparv22
Bofink20
Göktyta13
Pungmes13
Skäggmes11
Kungsfiskare10
Skogssnäppa9
Grönsångare8
Vattenrall7
Backsvala6
Gök6
Skata6
Svart rödstjärt6
Trädkrypare6
Höksångare5
Rosenfink5
Trastsångare5
Ängspiplärka5
Drillsnäppa4
Ringduva4
Större hackspett4
Bergfink4
Grönbena3
Hussvala3
Entita2
Nattskärra2
Nötväcka2
Vassångare2
Blåhake1
Citronärla1
Dvärgbeckasin1
Flodsångare1
Forsärla1
Hornuggla1
Mindre hackspett1
Småfläckig sumphöna1
Sparvhök1
Stenknäck1
Stenskvätta1
Sånglärka1
Taigasångare1
Vattensångare1
Summa:33683

Antal arter som fångats genom åren är 82 stycken