”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art.

Vill du se fördelningen av märkningarna tidigare år (1995-2018), klicka på denna länk.

 Summa
År1995 - 2020
Antal nättimmar30729
Kärrsångare6211
Rörsångare5800
Lövsångare2661
Törnsångare2054
Sävsparv2044
Gransångare1795
Sävsångare1482
Blåmes1286
Järnsparv1212 
Talgoxe1063
Svarthätta791
Trädgårdssångare585
Rödhake465
Ärtsångare452
Grönfink403
Rödstjärt325
Trädpiplärka324
Ladusvala287
Näktergal236
Koltrast217
Gräshoppsångare216
Gärdsmyg155
Steglits151
Gulärla140
Härmsångare126
Törnskata102
Stare87
Pilfink79
Taltrast73
Svartvit flugsnappare65
Hämpling59
Björktrast46
Buskskvätta46
Sädesärla43
Enkelbeckasin39
Gulsparv34
Gråsparv22
Kungsfågel22
Grå flugsnappare21
Bofink18
Gråsiska14
Pungmes13
Grönsiska12
Göktyta12
Skäggmes
Skogssnäppa9
Kungsfiskare9
Vattenrall7
Grönsångare7
Backsvala6
Gök6
Skata6
Svart rödstjärt6
Höksångare5
Trastsångare5
Ängspiplärka5
Drillsnäppa4
Ringduva4
Rosenfink4
Större hackspett4
Trädkrypare3
Grönbena3
Bergfink3
Entita2
Nötväcka2
Vassångare2
Hussvala3
Blåhake1
Citronärla1
Dvärgbeckasin1
Flodsångare1
Forsärla1
Hornuggla1
Småfläckig sumphöna1
Sparvhök1
Stenknäck1
Stenskvätta1
Sånglärka1
Vattensångare1
Rör-/Sävsångare(1)
SUMMA31416 
 Antal arter79(80)