”Topp tre” antalsmässigt genom åren

Nedan presenterar vi en sammanställning sorterat på hur många individer som fångats av respektive art under åren 1995-2022.

Kärrsångare7 068
Rörsångare6 249
Lövsångare3 050
Gransångare2 355
Törnsångare2 289
Sävsparv2 203
Järnsparv1 907
Sävsångare1 628
Blåmes1 561
Talgoxe1 265
Svarthätta1 114
Trädgårdssångare755
Rödhake672
Ärtsångare533
Grönfink417
Trädpiplärka395
Rödstjärt394
Ladusvala293
Näktergal276
Koltrast267
Gräshoppsångare263
Gärdsmyg260
Gråsiska209
Steglits175
Härmsångare157
Gulärla143
Törnskata108
Taltrast102
Stare88
Grönsiska84
Pilfink80
Svartvit flugsnappare77
Hämpling66
Kungsfågel63
Gulsparv58
Björktrast47
Buskskvätta47
Sädesärla45
Enkelbeckasin39
Bofink32
Grå flugsnappare23
Gråsparv22
Göktyta14
Pungmes13
Kungsfiskare11
Skäggmes11
Bergfink9
Grönsångare9
Skogssnäppa9
Backsvala8
Större hackspett8
Trädkrypare8
Vattenrall7
Gök6
Ringduva6
Skata6
Svart rödstjärt6
Ängspiplärka6
Domherre5
Höksångare5
Rosenfink5
Trastsångare5
Drillsnäppa4
Grönbena3
Hussvala3
Nattskärra3
Stenskvätta2
Strandskata3
Sparvhök3
Blåhake2
Dvärgbeckasin2
Entita2
Flodsångare2
Nötväcka2
Stenknäck2
Tofsvipa2
Vassångare2
Citronärla1
Dvärgsparv1
Forsärla1
Hornuggla1
Mindre hackspett1
Rödvingetrast1
Skrattmås1
Småfläckig sumphöna1
Sånglärka1
Taigasångare1
Tornseglare1
Vattensångare1
Summa:37 085

Antal arter som fångats genom åren är 89 stycken